Renginiai
19
Gru.
2022
08:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė 2022-12-27

Iki 2022-12-27 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Tarybos posėdis 2022-12-27 10.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

   

1.

ATSP-263

2022-12-09

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo

I.Jakaitienė

V. Žakienė

2.

ATSP-261

2022-12-09

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo

D. Sketrė

I. Žilienė

3.

ATSP-262

2022-12-09

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

J. Rekašienė

J. Puzonienė

4.

ATSP-284

2022-12-16

Taip

Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

N. Lukauskaitė

S. Momkauskas

5.

ATSP-255

2022-12-05

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės  „Akmenės vandenys” įstatinio kapitalo didinimo

S. Vilkas

V.Balkauskas

6.

ATSP-258

2022-12-06

Taip

Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

S.Bartkienė

V.Balkauskas

7.

ATSP-256

2022-12-05

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-203 (E) „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

R. Stonienė

V.Balkauskas

8.

ATSP-257

2022-12-05

Taip

Dėl užsieniečių, pasitraukusių (perkeltų) iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinės agresijos, važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais lengvatos dydžio nustatymo

S. Bartkienė

R.Norbutas

9.

ATSP-264

2022-12-12

Ne

Dėl humanitarinės pagalbos teikimo

R. Stonienė

R.Norbutas

10.

ATSP-285

2022-12-19

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V.Raubienė

V.Raubienė

11.

ATSP-286

2022-12-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo

V.Raubienė

V.Raubienė

12.

ATSP-271

2022-12-13

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ teikiamam projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone“ pakeitimo

D. Padolevičienė

R.Norbutas

13.

ATSP-276

2022-12-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl  asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V. Vaičiūnienė

L.Lileikis

14.

ATSP-268

2022-12-13

Taip

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

N.Bartkevičienė

15.

ATSP-269

2022-12-13

Taip

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos dienos socialinės globos kainų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

N.Bartkevičienė

16.

ATSP-270

2022-12-13

Taip

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos kainos patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

N.Bartkevičienė

17.

ATSP-272

2022-12-14

Taip

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kainų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

N.Bartkevičienė

18.

ATSP-266

2022-12-13

Taip

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

L.Lileikis

19.

ATSP-265

2022-12-13

Taip

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

L.Lileikis

20.

ATSP-267

2022-12-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-170(E) „Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų pagalbos į namus ir transporto paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

V. Vaičiūnienė

L.Lileikis

21.

ATSP-273

2022-12-14

Taip

Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Akmenės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo

V.Vaičiūnienė

I.Žilienė

22.

ATSP-283

2022-12-16

Taip

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Akmenės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

V. Žutautienė

I.Žilienė

23.

ATSP-282

2022-12-16

Taip

Dėl vidutinės kieto kuro kainos patvirtinimo

V. Žutautienė

I.Žilienė

24.

ATSP-277

2022-12-14

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. ir jo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

L.Padolevičius

R. Stonienė

25.

ATSP-254

2022-12-05

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-206(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo

R. Stonienė

T. Martinaitis

26.

ATSP-278

2022-12-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr.T-188(E) ,,Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

S. Vilkas

R. Stonkus

27.

ATSP-275

2022-12-14

Taip

Dėl Akmenės  rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-217 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

R. Stonkus

28.

ATSP-279

2022-12-14

Ne

Dėl Savivaldybės turto nuomos mokesčio sumažinimo

S. Bartkienė

R. Stonkus

29.

ATSP-274

2022-12-14

Ne

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis

J. Grobienė

B. Kulvinskienė

30.

ATSP-281

2022-12-14

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

J. Grobienė

B. Kulvinskienė

31.

ATSP-280

2022-12-14

Ne

Dėl valstybės turto nurašymo

J. Grobienė

B. Kulvinskienė

32.

ATSP-253

2022-12-05

Ne

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Akmenės rajono ugniagesių komandai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J. Grobienė

B. Kulvinskienė

33.

ATSP-260

2022-12-08

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto schemos patvirtinimo

S. Vilkas

P. Zaramba

34.

ATSP-252

2022-11-29

Taip

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Menčių ir Gaušių kaimuose, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

E. Šypalienė

M. Gricius

35.

ATSP-287

2022-12-20

Taip

Dėl Nepriklausomybės alėjos su prieigomis Naujojoje Akmenėje tvarkymo aprašo patvirtinimo

I.Eselinienė

A.Lizdenis

Atgal
easy read