Renginiai
06
Kov.
2023
08:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė 2023-03-13

Iki 2023-03-13 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ  DARBOTVARKĖ

Tarybos posėdis 2023-03-13 13.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

1.

ATSP-35

2023-02-06

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-86 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo”  pakeitimo

A.Prišmontienė

 

2.

ATSP-63

2023-03-02

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

A.Prišmontienė

 

3.

ATSP-58

2023-03-01

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos ataskaitų

A.Laucienė

A.Laucienė

4.

ATSP-60

2023-03-01

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero 2022 metų veiklos ataskaitos

V.Mitrofanovas

V.Mitrofanovas

5.

ATSP-36

2023-02-10

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių  mokymo prioritetų nustatymo

A.Prišmontienė

 

6.

ATSP-37

2023-03-01

Ne

Dėl pritarimo Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai

R. Sudaris

R. Sudaris

7.

ATSP-55

2023-02-01

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

J. Dunauskaitė

J. Dunauskaitė

8.

ATSP-41

2023-02-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

L. Stupurienė

 

9.

ATSP-52

2023-02-28

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

Z.Sinkevičienė

 

10.

ATSP-68

2023-03-03

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

E.D.Statkienė

 

11.

ATSP-62

2023-03-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono ugniagesių komandos 2022 metų veiklos ataskaitai

I.Meižienė,

V. Silvaško

 

12.

ATSP-22

2023-02-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos  2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

A.Lipkinienė

 

13.

ATSP-23

2023-02-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

J. Triaušienė

 

14.

ATSP-24

2023-02-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

R. Bužinskienė

 

15.

ATSP-25

2023-02-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių  pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

D.Lunkevičienė

 

16.

ATSP-26

2023-02-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos  2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

A. Raustienė

 

17.

ATSP-29

2023-02-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

D. Gricienė

 

18.

ATSP-34

2023-02-03

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

D.J.Kazlauskas

 

19.

ATSP-32

2023-02-03

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

V. Karalienė

 

20.

ATSP-30

2023-02-02

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

N.Vaičiūtė-Gabalienė

 

21.

ATSP-31

2023-02-03

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

I. Mikulevič

 

22.

ATSP-27

2023-02-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

V. Rumbinienė

 

23.

ATSP-28

2023-02-02

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai

G. Karvelienė

M. Mačius

 

24.

ATSP-40

2023-02-14

Taip

Dėl grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo trukmės nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

G. Karvelienė

 

25.

ATSP-39

2023-02-14

Taip

Dėl 2023-2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

N. Lukauskaitė

 

26.

ATSP-38

2023-02-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą  Akmenės  rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

N. Lukauskaitė

 

27.

ATSP-51

2023-02-27

Taip

Dėl 2023-2024 mokslo metų klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

G. Karvelienė

 

28.

ATSP-42

2023-02-20

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai

D. Sketrė

 

29.

ATSP-43

2023-02-21

Ne

Dėl Akmenės tajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų valstybės dotacijos lėšomis nefinansuojamų paslaugų įkainių patvirtinimo

D. Sketrė

 

30.

ATSP-45

2023-02-22

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

D. Sketrė

 

31.

ATSP-33

2023-02-03

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

D. Sketrė

 

32.

ATSP-57

2023-03-01

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

D. Sketrė

 

33.

ATSP-53

2023-02-28

Ne

Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro stebėtojų tarybą

D. Sketrė

 

34.

ATSP-50

2023-02-23

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26  d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

D. Sketrė

 

35.

ATSP-48

2023-02-23

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2022 metų veiklos ataskaitai

R. Žiedienė

 

36.

ATSP-47

2023-02-23

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2022 metų veiklos ataskaitai

R. Žiedienė

 

37.

ATSP-64

2023-03-02

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

V.Vaičiūnienė

 

38.

ATSP-46

2023-02-23

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Bacienė

 

39.

ATSP-54

2023-02-28

Ne

Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą

A.Bacienė

 

40.

ATSP-67

2023-03-03

Ne

Dėl Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinės pagalbos teikimo socialinės rizikos asmenims 2023 metų programos patvirtinimo

S.Norvaišienė

 

41.

ATSP-44

2023-02-22

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

S.Bartkienė

 

42.

ATSP-61

2023-03-01

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-217 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

D. Noraitė-Borusienė

 

43.

ATSP-49

2023-02-27

Ne

Dėl tarnybinių automobilių įsigijimo

R. Stonienė

 

44.

ATSP-56

2023-03-01

Ne

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise

J. Grobienė

 

45.

ATSP-66

2023-03-02

Ne

Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis

S.Bartkienė

 

46.

ATSP-59

2023-03-01

Ne

Dėl sutikimo įregistruoti buveinę

R.Stonienė

 

47.

ATSP-65

2023-03-02

Taip

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams

D.Noraitė-Borusienė,

 L.Padolevičius

 

48.

ATSP-70

2023-03-03

Taip

Dėl teritorijų Akmenės rajono savivaldybėje pripažinimo svarbiomis vietos bendruomenėms

I.Eselinienė

 

49.

ATSP-69

2023-03-03

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo

E.Šypalienė

 
Atgal