Renginiai

16
Bal.
2021
15:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2021-04-26 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Tarybos posėdis 2021-04-26   13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija

   

1.

ATSP-98

2021-04-14

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos patvirtinimo

S. Girdvainė

Savivaldybės meras

2.

ATSP-81

2021-04-07

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

J. Dunauskaitė

J. Dunauskaitė

3.

ATSP-91

2021-04-13

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos

A.Jokubauskienė

A.Jokubauskienė

4.

ATSP-92

2021-04-13

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

A.Prišmontienė

meras

5.

 

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

meras / įstaigos vadovas

6.

ATSP-103

2021-04-15

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

meras / įstaigos vadovas

7.

ATSP-102

2021-04-15

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

meras / įstaigos vadovas

8.

ATSP-100

2021-04-15

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

meras / įstaigos vadovas

9.

ATSP-101

2021-04-15

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

meras / įstaigos vadovas

10.

ATSP-94

2021-04-14

Ne

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Ventos ambulatorijai

D. Sketrė

Savivaldybės meras

11.

ATSP-105

2021-04-15

Ne

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Sketrė

meras / įstaigos vadovas

12.

ATSP-104

2021-04-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprnedimo Nr. T-12 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo

D. Sketrė

Savivaldybės meras

13.

ATSP-108

2021-04-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

R. Žiedienė

Savivaldybės meras

14.

ATSP-95

2021-04-14

Ne

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ 2020 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

meras / įstaigos vadovas

15.

ATSP-88

2021-04-12

Ne

Dėl pritarimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2020 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

meras / įstaigos vadovas

16.

ATSP-82

2021-04-12

Ne

Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

meras / įstaigos vadovas

17.

ATSP-84

2021-04-12

Ne

Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai

D. Noraitė-Borusienė

meras / įstaigos vadovas

18.

 

Ne

Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

D. Noraitė-Borusienė

meras / įstaigos vadovas

19.

ATSP-111

2021-04-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

Savivaldybės meras

20.

ATSP-113

2021-04-16

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitai

V. Raubienė

V. Raubienė

21.

ATSP-112

2021-04-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo

V. Raubienė

V. Raubienė

22.

ATSP-97

2021-04-14

Ne

Dėl papildomų lėšų skyrimo projektui „Daubiškių bendruomenės namai“ įgyvendinti

B. Navickienė

Savivaldybės meras

23.

ATSP-107

2021-04-15

Ne

Dėl lėšų skyrimo projektui „Vaikų ir jaunimo centro įkūrimas“ įgyvendinti

B. Navickienė

 

24.

ATSP-83

2021-04-12

Taip

Dėl grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo  nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

N. Lukauskaitė

Savivaldybės meras

25.

ATSP-87

2021-04-12

Taip

Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

N. Lukauskaitė

Savivaldybės meras

26.

ATSP-93

2021-04-13

Taip

Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus  nustatymo  Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

N. Lukauskaitė

Savivaldybės meras

27.

ATSP-90

2021-04-13

Taip

Dėl pritarimo  steigti gyvūnų augintinių kapines ir Priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

S. Vilkas

Savivaldybės meras

28.

ATSP-96

2021-04-14

Ne

Dėl žemės sklypo įsigijimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

R. Stonienė

Savivaldybės meras

29.

ATSP-86

2021-04-12

Ne

Dėl buto (duomenys nuasmeninti) pirkimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

S. Bartkienė

Savivaldybės meras

30.

ATSP-85

2021-04-12

 

Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

J. Grobienė

Savivaldybės meras

31.

ATSP-89

2021-04-12

Ne

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartis

J. Grobienė

Savivaldybės meras

32.

ATSP-106

2021-04-15

Ne

Dėl valstybės turto nurašymo

J. Grobienė

Savivaldybės meras

33.

ATSP-99

2021-04-15

Ne

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir nugriovimo

J. Grobienė

Savivaldybės meras

34.

ATSP-109

2021-04-15

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d sprendimo Nr. T-57 „Dėl patalpų perdavimo“ pakeitimo

J. Grobienė

Savivaldybės meras

35.

 

Taip

Dėl Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano galiojimo sustabdymo

I.Eselinienė

Savivaldybės meras

36.

ATSP-110

2021-04-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29  d. sprendimo Nr. T-80 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų  vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimo, taisymo (remonto), kapitalinio remonto, rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

A.Statkus

Savivaldybės meras

37.

ATSP-114

2021-04-16

Ne

Dėl valstybės turto – valstybinės reikšmės kelių neperėmimo  Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

A.Statkus

Savivaldybės meras

Atgal