Renginiai
17
Rug.
2021
09:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2021-09-27 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Tarybos posėdis 2021-09-27   15.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

   

1.

ATSP-216

2021-09-16

Taip

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo tvirtinimo

I.Eselinienė

 

2.

ATSP-224

2021-09-17

Taip

Dėl viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro

D. Sketrė

 

3.

ATSP-221

2021-09-17

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dalininko įnašo didinimo

D. Noraitė-Borusienė

 

4.

ATSP-218

2021-09-16

Ne

Dėl pritarimo projekto „Elektromobilio įsigijimas Akmenės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui

B.Navickienė

 

5.

ATSP-219

2021-09-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

6.

ATSP-222

2021-09-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

 

7.

ATSP-225

2021-09-17

Taip

Dėl Asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

R. Žiedienė

 

8.

ATSP-215

2021-09-16

Taip

Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo

R. Žiedienė

 

9.

ATSP-220

2021-09-17

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo“ pakeitimo

R. Stonienė

 

10.

ATSP-213

2021-09-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

D. Noraitė-Borusienė

 

11.

ATSP-223

2021-09-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo

R. Stonienė

 

12.

ATSP-217

2021-09-16

Taip

Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo

D. Noraitė-Borusienė

 

13.

ATSP-214

2021-09-16

Taip

Dėl nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo

J. Grobienė

 

14.

ATSP-210

2021-09-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

15.

ATSP-211

2021-09-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

16.

ATSP-212

2021-09-15

Ne

Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą

S. Bartkienė

 
Atgal