Deklaravusių gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius 2020 m.
(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)
 

01.01

02.01

03.01

04.01 

05.01

06.01

 07.01  08.01  09.01  11.01  12.01

Iš viso rajone

21212   21171  21155

 21131

 21141  21130 21101 21111 21091   21052 21000 

Prie savivaldybės

61  64  69  65  74  77 67  69   73 77  76 

Naujosios Akmenės miesto sen.

8489  8478  8470  8443  8450  8439 8443 8469  8469   8476 8456 

Naujosios Akmenės kaim. sen.

1968  1967  1969  1974  1975  1975 1978 1986  1979  1968  1965 

Akmenės sen.

3884  3875  3861  3865  3865  3864 3854 3850 3847 3829  3833 

Papilės sen.

2730  2718  2712  2710  2707  2706 2704 2692 2689  2681  2669 

Kruopių sen.

829  831  831  832  832  836 834 833 823  829  828 

Ventos sen.

3251  3238  3243  3242  3238  3233 3221 3212  3211  3192  3173 

Iš to skaičiaus miestuose/miesteliuose

                     

Naujosios Akmenės

8489  8478  8470  8443  8450  8439 8443 8469 8469 8476 8456 

Akmenės

2487  2479  2469  2468  2460  2464 2459 2458  2459  2449  2457 

Ventos

2451  2441  2453  2453  2445  2441 2438 2430 2438 2421  2406 

Papilės mstl.

862  856  851  853  853  853 850 842  846 850  854 

Kruopių mstl.

460  462  460  461  461  466 466 471 464  471  472 
Atgal