Deklaravusių gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius 2021 m.

DEKLARAVUSIŲ GYVENAMĄJĄ VIETĄ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE GYVENTOJŲ SKAIČIUS 2021 M. (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

 

01.01

02.01

03.01

04.01 

05.01

06.01

 07.01  08.01  09.01  10.01  11.01  12.01

Iš viso rajone

20983 20941 20915 20914 20862 20822 20784 20771 20774 20751 20689 20646

Prie savivaldybės

84 73 73 88 86 83 84 88 105 111 112 106

Akmenės sen.

3833 3819 3818 3820 3809 3802 3797 3798 3790 3797 3779 3770

Kruopių sen.

835 833 833 836 839 836 837 834 828 826 820 819

Naujosios Akmenės kaim. sen.

1963 1963 1965 1964 1955 1957 1962 1950 1953 1950 1945 1941
Naujosios Akmenės miesto sen. 8441 8436 8411 8398 8378 8348 8328 8334 8335 8310 8294 8278

Papilės sen.

2666 2661 2658 2660 2648 2644 2635 2637 2637 2639 2632 2634

Ventos sen.

3161 3156 3157 3148 3147 3152 3141 3130 3126 3118 3107 3098

Iš to skaičiaus miestuose/miesteliuose

                       

Naujosios Akmenės

8441 8436 8411 8398 8378 8348 8328 8334 8335 8310 8294 8278

Akmenės

2457 2454 2452 2451 2450 2456 2448 2442 2443 2458 2446 2443

Ventos

2393 2387 2385 2376 2378 2383 2372 2361 2367 2358 2355 2349

Papilės mstl.

863 865 861 860 858 861 858 859 860 862 861 860

Kruopių mstl.

479 481 480 479 485 485 486 484 481 479 471 473
Atgal