Akmenės rajono savivaldybės pokyčio projekto kūrimo pirmojo etapo ataskaita

 „Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys.  Nuo 2018 m. kovo startavo antrasis trečiojo etapo srautas (2018–2019 m.), kuriam priklauso Vakarų Lietuvos – Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Mažeikių, Neringos, Pagėgių, Palangos, Plungės, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajono – savivaldybės. Akmenės rajono savivaldybė džiaugiasi ir didžiuojasi galėdama dalyvauti šiame projekte.

Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas.

2018 m. vasario 1 d. Akmenės rajono savivaldybėje lankėsi Skaidrutė Kriukienė MTC  Savivaldybių grupės kuratorė,atsakinga už LL3 savivaldybių veiklą. Susitikime dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, vyriausieji specialistai. Susitikimo metu  kalbėtasi apie projekto „Lyderių laikas 3“ procedūras, Kūrybinės komandos formavimo ypatumus, kas už ką bus atsakingas, aptartas įvyksiantis Įžanginis renginys, kur bus kviečiama visa savivaldybės švietimo ir ne tik švietimo bendruomenė, žiniasklaida.Susitikimo dalyviai aptarė Akmenės rajono savivaldybės lūkesčius ir įsipareigojimus, kūrybinės komandos formavimo aspektus, mokymosi neformalioje švietimo lyderystės programoje galimybes, galimą paramą savivaldybės kūrybinei komandai, savivaldybės kūrybinės komandos įžanginių renginių datos, pristatyta planuojama rajono Kūrybinės komandos vadovė.

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre 2018 m. kovo 20 d. vyko įžanginis projekto „Lyderių laikas 3“ renginys. Pagrindinis renginio tikslas–  įkvėpti optimizmo ir tikėjimo, kad pokyčiai įmanomi, sukurti pozityvią, draugišką, motyvuojančią atmosferą, formuoti teigiamą požiūrį į projektą. Į renginį, skirtą projekto galimybių ir iššūkių pristatymui, atvyko Akmenės rajono savivaldybės Meras Vitalijus Mitrofanovas, mero patarėjas Tomas Martinaitis, Akmenės rajono Švietimo, kultūros ir sporto komiteto Tarybos nariai, švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai, tėvų atstovai, verslo atstovai. Iš viso dalyvavo 38 dalyviai.Visus susirinkusiuosius pasveikino ir sėkmės linkėjo Akmenės rajono savivaldybės Meras Vitalijus Mitrofanovas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjasVytautas Juozapavičius. Savo kalbose jie išreiškė nuostatą, kad švietimo sistemoje vyksta kaita, todėl labai tikisi iš šio projekto kaitos pokyčių, įvairesnių veiklų, matymo iš šalies ir be abejo pokyčio mokyklose ugdant mokinius ir siekiant geresnių ugdymo rezultatų.

Savo sėkmės istoriją, kuri yra labai reikšminga Akmenės rajonui  ir yra unikali, pasakojo sėkmingai verslą kuriantis, naujas idėjas įgyvendinantis Rimantas Kraujutis. Savo sėkmės istorijomis dalinosi ir kiti renginio dalyviai: rajono Meras Vitalijus Mitrofanovas, Mero patarėjas Tomas Martinaitis.

Renginio darbotvarkės klausimai, skirti:

 • pristatyti LL3 idėją bei naudą savivaldybei;
 • išsiaiškinti lyderystės mokymuisi bei profesinio kapitalo sampratas (tiksliau, pradėti aiškintis);
 • paskleisti žinią apie LL3 kuo platesnei savivaldybės bendruomenei;
 • pradėti burti LL3 bendruomenę savivaldybėje;
 • užkurti diskusijas dėl savivaldybės pokyčio projekto tematikos.

Renginio pirmoji dalis buvo skirta projekto „Lyderių laikas 3“ galimybių atskleidimui, lyderystės visose veiklose svarbai, daugiapusio naudingumo analizei. Projektą pristatė projekto „Lyderių laikas 3“  Akmenės rajono kuratorė Skaidrutė Kriukienė, linkėjo sėkmės, drąsino ateičiai.

Konsultantė Asta Malčiauskienė apjungė visus renginio dalyvius aktyviai diskusijai „Akmenės rajono savivaldybė – apie kokią ateitį svajojame?”. O svajonės įvairios ir įkvepiančios darbui, bei tikėjimas – mums tikrai pasiseks.

Projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantas Tomas Ubartas kvietė renginio dalyvius pasvajoti apie savo kraštą, koks jis bus 2028 m.

Projekto tyrėjas Sigitas Balčiūnas apibendrino tyrėjų įžvalgas – pateikė Akmenės rajono švietimo situacijos vertinimą, duomenų analizę, planuojamus tyrimus. Taip pat  į ką reiktų atkreipti dėmesį, ką sako duomenys bei koks Regiono vaizdas Lietuvos kontekste.

Renginio metu Akmenės rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Karalienė, LL3 projekto veiklos koordinatorė Akmenės rajono savivaldybėje, pristatė kūrybinę komandą, akcetavo jų svarbą.

Balandžio12 d. įvyko pirmoji konsultacija Akmenės rajono LL3 kūrybinei komandai. Komandą konsultavo projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantė Asta Malčiauskienė. Konsultacijos paskirtis – tiksliau suprasti projekto esmę ir struktūrą, susitarti dėl labai bendros temos ir kitų žingsnių. Įvardintos projekto veiklos savivaldybėje.Konsultacijos metu pristatytas projekto siekiamas rezultatas – kiekviena projekte dalyvaujanti savivaldybė parengia ir įgyvendina į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą pokyčio projektą. Įvardinti pokyčio projekto kūrimo ir įgyvendinimo etapai:

 1. Problemos identifikavimas (2 mėn.)
 2. Situacijos analizė ir veiklos planavimas (4 mėn.)
 3. Pokyčio projekto įgyvendinimas (9 mėn.)
 4. Pokyčio projekto vertinimas (3 mėn.)
 5. Pokyčio projekto tvarumo planavimas (2 mėn.)

Konsultacijos metu vyko diskusija   apie švietimo bendruomenėse svarbiausius akcentus, lūkesčius bei pasiekimus.  Įvardinta mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo bei atsakomybės pasidalinimo trukumas; mokymosi motyvacijos (mokiniams) ir gebėjimo ugdyti mokymosi kompetenciją (pedagogams) stoka. Kūrybinė komanda ieškojo bendrų susitarimų dėl būsimo pokyčio projekto temos.Generuotos idėjos, kokias aktualiausias problemas reikėtų spręsti Akmenės rajono savivaldybės švietimo procese. Siekta išgryninti aktualiausias idėjas, analizuotos galimybės veikti diskutuojamomis kryptimis. Stabtelėta prie vertybių: jas apibūdinant ir individualiai – vėliau grupelėse aptariant konkrečias elgsenas, kurios apibūdina kiekvieną vertybę. Susitarta dėl namų darbų kitiems susitikimams:

 1. Mokykloje aptarti temą pokyčio projektui. Išsiaiškinti kodėl ši tema aktuali. (gegužės mėnuo)
 2. Pasiruošti pristatyti mažiausiai pažįstamą komandos narį. (gegužės mėnuo)
 3. Perskaityti knygą iš Lyderių laiko bibliotekos arba knygą iš dėstytojos pasiūlytų knygų. (birželio mėnuo).
Atgal
easy read