2023 metai

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMAS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, VYKDANT JIEMS PAVESTAS UŽDUOTIS
(kad būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto)
2023 metai

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas:

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Gedas Adomaitis

   

Karolis Akulavičius

2023 12 20

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.

Nusišalinimui nepritarta bendru sutarimu, nes svarstomas sprendimo projektas tik techninės klaidos atitaisymas.

2023 10 20

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo .

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 12 13

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 10 16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 20

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo .

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų akreditavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Benediktas Balkauskas

(nuo 2023 06 26)

   

Vladislovas Balkauskas

2023 03 27

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, brolis, dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 16

Dėl 2024 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Dėl 2023 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo .

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

2023 03 21

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, brolis, dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Nijolė Bartkevičienė

2023 10 20

Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės .

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui nepritarta balsų dauguma.

Dėl Akmenės savivaldybės sveikatos centro steigimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui nepritarta balsų dauguma.

2023 06 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 27

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 11 09

Dėl Facebook platformoje pateiktų įrašų dėl patiriamo mobingo iš Savivaldybės mero, tarybos narių, Savivaldybės administracijos.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje-sveikatos centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 10 16

Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės .

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

Dėl Akmenės savivaldybės sveikatos centro steigimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

2023 03 21

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai ir 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Marius Gricius

2023 08 28

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 06 26

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2022 metų faktinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų birželio 27 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2023 metų planinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2024 metų planinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 22

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ įstatų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 27

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 13

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 16

Dėl 2024 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Dėl 2023 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo .

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

2023 03 21

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Monika Kateivaitė-Dvariškė

2023 09 25

Dėl inžinerinių tinklų perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Akmenės vandenys“.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui nepritarta bendru sutarimu.

2023 08 28

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 06 26

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2022 metų faktinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų birželio 27 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2023 metų planinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2024 metų planinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 22

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ įstatų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 09 19

Dėl inžinerinių tinklų perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Akmenės vandenys“.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 08 22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 06 20

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2022 metų faktinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų birželio 27 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2023 metų planinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2024 metų planinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 16

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ įstatų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Birutė Kulvinskienė

 

2023 05 16

Dėl 2024 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narė yra žemės mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Dėl 2023 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo .

Privatus interesas – Tarybos narė yra žemės nuomos mokesčio mokėtoja.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Linas Lileikis

2023 09 25

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 27

Dėl pritarimo projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinimui.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 13

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 01 30

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 09 19

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 21

Dėl pritarimo projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinimui.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 06

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 01 23

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Antanas Lizdenis

2023 12 20

Dėl savivaldybės turto nuomos.

Privatus interesas – svarstomas sprendimo projektas susijęs su Tarybos nario turtiniais interesais.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 11 20

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-262(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo“ pakeitimo.

Privatus interesas – svarstomas sprendimo projektas ateityje gali kelti interesų konfliktą.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise.

Privatus interesas – svarstomas sprendimo projektas ateityje gali kelti interesų konfliktą.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 12 13

Dėl savivaldybės turto nuomos.

Privatus interesas – svarstomas sprendimo projektas susijęs su Tarybos nario turtiniais interesais.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 11 09

Dėl VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės direktoriaus rašto dėl patalpų poreikio.

Privatus interesas – svarstomas sprendimo projektas gali kelti interesų konfliktą.

2023 11 09

Dėl Facebook platformoje pateiktų įrašų dėl patiriamo mobingo iš Savivaldybės mero, tarybos narių, Savivaldybės administracijos.

Privatus interesas – svarstomas sprendimo projektas gali kelti interesų konfliktą.

Vitalijus Mitrofanovas

2023 10 20

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“.

Privatus interesas – UAB „Akmeresta“ yra Akmenės rajono futbolo klubo "Akmenė", kurio vadovu yra V. Mitrofanovas, rėmėja. Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Vaidva“.

Privatus interesas – UAB „Vaidva“ yra Akmenės rajono futbolo klubo "Akmenė", kurio vadovu yra V. Mitrofanovas, rėmėja. Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

 

Saulius Momkauskas

2023 05 22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 13

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono Kruopių pagrindinėje mokykloje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

2023 03 06

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos nario artimas asmuo, žmona, dirba Akmenės rajono Ventos gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Apolinaras Nicius

2023 10 20

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“.

Privatus interesas – artimas žmogus, žmona, turi ryšių su UAB „Akmeresta“.                

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Vaidva“.

Privatus interesas – artimas žmogus, žmona, turi ryšių su UAB „Akmeresta“.   

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 16

Dėl 2024 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Dėl 2023 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo .

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Romualdas Norbutas

   

Artūras Pekauskas

2023 06 26

Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo.

Privatus interesas – yra Tarybos narys yra elektromobilio savininkas ir naudojasi elektromobilių viešojo įkrovimo paslauga.

2023 06 20

Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo.

Privatus interesas – yra Tarybos narys yra elektromobilio savininkas ir naudojasi elektromobilių viešojo įkrovimo paslauga.

Judita Puzonienė

2023 05 22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 13

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narės artimas asmuo, vyras, dirba Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 06

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narės artimas asmuo, vyras, dirba Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Ingrida Sakalauskienė

2023 10 20

Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės .

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės savivaldybės sveikatos centro steigimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 09 25

Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dalininko įnašo didinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 06 26

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 22

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Akmenės rajono savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 10 16

Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės .

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

Dėl Akmenės savivaldybės sveikatos centro steigimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

2023 09 19

Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dalininko įnašo didinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 06 20

Dėl Akmenės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 16

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Akmenės rajono savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Richardas Sudaris

   

Kazys Suodis

2023 08 28

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m.  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 06 26

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2022 metų faktinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų birželio 27 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2023 metų planinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2024 metų planinių investicijų derinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 22

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės vandenys“ įstatų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba UAB „Akmenės vandenys“

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 16

Dėl 2024 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Dėl 2023 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo .

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Martynas Valters

2023 05 22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 05 16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono sporto centre.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

Pranciškus Zaramba

 

2023 05 16

Dėl 2024 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Dėl 2023 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo .

Privatus interesas – Tarybos narys yra žemės nuomos mokesčio mokėtojas.

Nusišalinimui nepritarta nes nebelieka kvorumo.

Vitalija Žakienė

2023 10 20

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Kruopių kultūros namuose.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 13

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Kruopių kultūros namuose.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 10 16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Kruopių kultūros namuose.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

2023 03 06

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Kruopių kultūros namuose.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Judita Žilienė

 

2023 05 16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

Privatus interesas – Tarybos narės dirba Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje.

Nusišalinimas nepriimtas, nes nebelieka kvorumo.

Atgal