2024 metai

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMAS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, VYKDANT JIEMS PAVESTAS UŽDUOTIS
(kad būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto)
2024 metai

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Gedas Adomaitis

   

Karolis Akulavičius

2023 12 20

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.

Nusišalinimui nepritarta bendru sutarimu, nes svarstomas sprendimo projektas tik techninės klaidos atitaisymas.

2023 12 13

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Benediktas Balkauskas
(nuo 2023 06 26)

   

Vladislovas Balkauskas

   

Nijolė Bartkevičienė

   

Algirdas Bučys

2024 03 18

Dėl Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybos sudarymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra deleguotas į Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybą.

Nusišalinimas nepriimtas balsų dauguma, nes tarybos nariai neįžvelgė interesų konflikto situacijos.

2024 03 12

Dėl Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybos sudarymo.

Privatus interesas – Tarybos narys yra deleguotas į Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybą.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Marius Gricius

   

Monika Kateivaitė-Dvariškė

   

Birutė Kulvinskienė

   

Linas Lileikis

   

Antanas Lizdenis

   

Vitalijus Mitrofanovas

   

Saulius Momkauskas

   

Apolinaras Nicius

   

Romualdas Norbutas

   

Artūras Pekauskas

   

Judita Puzonienė

   

Ingrida Sakalauskienė

   

Richardas Sudaris

   

Kazys Suodis

   

Martynas Valters

   

Pranciškus Zaramba

   

Vitalija Žakienė

 

2024 02 12

Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliekamo 2019–2023 metų kadencijos Savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimo pagrįstumo ir teisėtumo vertinimo apimties padidinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė audituojamu laikotarpiu buvo Tarybos narė ir tiriama jos veikla.

Nusišalinimui pritarta bendru sutarimu.

Judita Žilienė

   
Atgal
easy read