2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano viešinimas

Akmenės rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas pateikia susipažinti su objektais, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašai – Nr. 2 (pridedamas) ir Nr.4 (pridedamas)

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 2 sąraše, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti adresu www.kpc.lt).

Kultūros vertybėms, pateiktoms sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti konkrečiame teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje yra objektas, adresu www.kpd.lt).

Kultūros vertybių, kurioms bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2021 m., sąrašus Departamentas taip pat paskelbė savo internetinėje svetainėje adresu http://kpd.lt/news/5231/158/Patvirtinti-2021-metu-kulturos-vertybiu-apskaitos-dokumentu-projektu-rengimo-planai.html.

Atgal