Archeologija

ARCHEOLOGINĖS VIETOS (Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras)

Eil. Nr.

Pavadinimas ir kodas

Adresas

Situacija ir vietovė

Teritorijos plotas, ha

Įrašymo data

1.

Papilės piliakalnis su gyvenviete - A578KP:
1. piliakalnis - A578K1P
2. gyvenvietė - A578K2P

Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės r. Šiaulių aps.

0,5 km į v. nuo Papilės piliakalnio II vad. Pašalpos kalnu, 0,25 km į p.v. nuo Kuršėnų-Mažeikių kelio ir 0,15 km ta pačia kryptimi nuo Papilės šv. Juozapo bažnyčios, 0,1 km į v. nuo Papilės kapinyno, į v. nuo Papilės-Balsių kelio tilto per Ventą, aplinkkelių į Papilę, Balsius ir Biliūniškius kryžkelę, Ventos kair. krantas, Papilės kapinės ir šalia kapinių.

8,6

97 12 31

2.

Papilės piliakalnis II, vad. Pašalpos kalnu
A579P

Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės r., Šiaulių aps.

0,5 km į r. nuo Papilės piliakalnio su gyvenviete, 0,45 km į p.r. nuo Papilės Šv. Juozapo bažnyčios ir tiek pat į r.š.r. nuo Papilės kapinyno, 0,15 km į p.p.v. nuo Kuršėnų-Mažeikių kelio, į r. nuo Papilės senųjų kapinių, Ventos deš. krantas

1,6

97 12 31

3.

Luokavos, Kerėžių piliakalnis, vad. Lokavos kalnu
A576P

Naujosios Akmenės kaimiškoji  sen., Akmenės r., Šiaulių aps.

2,6 km į p. nuo Vegerių kapinyno, 1,5 km į p.p.r. nuo Miežupio kair. kranto, 1,35 km į š.r. nuo Kerėžių k., 1km į r. nuo Vegerių-Ramučių kelio ir 0,55 km ta pačia kryptimi nuo Kerėžių k. kapinių, Mažeikių miškų urėdijos Naujosios Akmenės g-jos Lakavos miškas, 4 kvartalo p. dalis, šalia buv. Luokavos viensėdžio

4,5

97 12 31

4.

Balsių kapinynas
A573

Balsių k., Papilės sen., Akmenės r, Šiaulių aps.

1,45 km į r.p.r. nuo Virvyčios deš. kranto, ties Balsių k. kapinėmis ir kelių į Kruopius, Tryškius ir Viekšnius kryžkele, 0,4 km ta pačia kryptimi nuo Peščio kair. kranto, 0,9 km į p.r. nuo Kruopių kelio ir 0,12 km į p.p.v. nuo Būčgirės miško

0,27

97 12 31

5.

Būriškių kapinynas
A574P

Būriškių k., Papilės sen., Akmenės r., Šiaulių aps.

2,65 km į p.r. nuo Papilės piliakalnio su gyvenviete, 1,4 km į p.v. nuo Šiaulių-Mažeikių geležinkelio, ta pačia kryptimi 1,3 km nuo Kuršėnų-Papilės kelio ir 0,9 km nuo Girelės miško, 0,9 km į r. nuo Biliūniškių-Daubiškių kelio ir 0,25 km į š.r. nuo Gumbakių k. kapinių, į š.v. nuo Būriškių k. kapinių ir kapinės, Ventos deš. krantas, buv. Būriškių k.

0,61

97 12 31

6.

Papilės kapinynas
A577P

Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės r., Šiaulių aps

0,65 km į p.v.p. nuo Kuršėnų-Mažeikių kelio ir 0,55 km ta pačia kryptimi nuo Papilės Šv. Juozapo bažnyčios, 0,45 km į p.v. nuo Papilės piliakalnio II, vad. Pašalpos kalnu, 0,3 km į p. nuo Papilės-Balsių kelio tilto per Ventą, 0,1 km į r. nuo Papilės piliakalnio su gyvenviete, Ventos deš. krantas, jos kilpa.

1,5

97 12 31

7.

Vegerių kapinynas
A580P

Vegerių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r., Šiaulių aps.

2,6 km į š. nuo Luokavos, Kerėžių piliakalnio, vad. Lokavos kalnu, 1,8 km į r.p.r. nuo Naujosios Akmenės-Aucės kelio, 1,3 km į p.r. nuo Vegerių k. kapinių ir 0,55 km į š.v. nuo Miežupio deš. kranto, į š. nuo kelio, jungiančio Vegerius su Lietuvos -Latvijos siena, į š. ir v. nuo Vegerių k. kapinių ir kapinės.

0,49

97 12 31

8.

Kairiškių kapinynas
A1900

Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r., Šiaulių aps.

0,85 km į p. nuo Tryškių-Viekšnių ir Papilės kelių sankryžos, 0,8 km į p., p.v. nuo Pesčio ir Uogio santakos ir 0,1 km į š., š.r. nuo Ventos deš. kranto, į v. nuo Tryškių-Viekšnių kelio.

0,105

05 04 18

Į LR RESPUBLIKINĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS BEI NAUJAI IŠAIŠKINAMŲ ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ SĄRAŠUS IR Į LAIKINĄJĄ ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSKAITĄ ĮTRAUKTI OBJEKTAI (įvertinus šiuose sąrašuose esančius objektus, bus nuspręsta dėl jų įrašymo į kultūros vertybių registrą)

Eil. Nr.

Pavadinimas ir kodas

Adresas

Situacija ir vietovė

Teritorijos plotas, ha

Įrašymo data

1.

Senkapis AR25

Klyšių k., Akmenės sen., Akmenės r., Šiaulių aps.,

Dešinysis Dabikinės upės krantas tarp upės ir kelio Akmenė-Viekšniai

0,5

72 03 30

2.

Piliakalnis, vad. Pilale AR26

Viliošių k., Akmenės sen., Akmenės r., Šiaulių aps.

Dešinysis Dabikinės upės krantas, į P nuo kelio Viekšniai-Akmenė

0,18

72 03 30

3.

Senkapis I, vad. Šmitkino kapeliais AV13

Suginčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r., Šiaulių aps.

Senkapis yra netaisyklingos formos, pakilusi kalvelė, ilgėjanti P ir Š kryptimi. Yra du seni mediniai kryžiai. Yra apie 0,3 km į deš. nuo kelio Vegeriai-Klykoliai

0,17

72 03 30

Atgal
easy read