Mitologija

MITOLOGINIŲ VIETŲ SĄRAŠAS (Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras)

Eil. Nr.

Pavadinimas ir kodas

Adresas

Situacija ir vietovė

Teritorijos plotas, ha

Įrašymo data

1.

Kalnas, vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu, ir mitologinis akmuo -  M33K:

Kesių k., Akmenės sen., Akmenės r., Šiaulių aps.

Įr. nuo Agluonos ir Vadaksties santakos, į p. nuo Lietuvos-Latvijos sienos.

6,24

97 12 31

 

1. kalnas - M33K1

       
 

2. akmuo - M33K2

       
Atgal
easy read