Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Būsto pritaikymas – būsto ir jo aplinkos pertvarkymas, keičiant erdves ir (ar) panaudojant įrangą, taip pat paprastas remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu neįgaliesiems pagal jų specialiuosius poreikius susijusius statybos darbus.

Savivaldybės administracija priima asmenų ar asmens atstovų prašymus ir konsultuoja asmenis ar atstovus dėl būsto pritaikymo darbų organizavimo būdų, tvarkos ir kitais su būsto pritaikymu susijusiais klausimais.

Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

  • Asmens ar atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES);
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų Formos Nr. 027/a ar kitą gydytojo pažymą, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo priėmimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašom pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;
  • kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Einamaisiais metais pritaikyti būstą neįgaliesiems prašymai priimami iki kovo 15 d. Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose adresu: I aukšto fojė, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Informacija apie būsto pritaikymą neįgaliesiems teikiama Socialinės paramos skyriuje:

 Vardas, Pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Vida Vaičiūnienė

Paslaugų  poskyrio vedėja            

103

(8 425) 59 734

vida.vaiciuniene@akmene.lt

Sandra Stalerūnienė

Paslaugų  poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

109

(8 425) 59 740

sandra.staleruniene@akmene.lt

Atgal