Informacija apie kvietimą teikti paraiškas darbdavių atrankos konkursui

DARBDAVIŲ ATRANKA UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

Siekdama padėti palaikyti ir (ar) plėtoti rajono bendruomenės socialinę infrastruktūrą, rūpindamasi skurdo ir socialinės atskirties mažinimu, Akmenės rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių atranką organizuoti darbus pagal Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programą (toliau – Programa) iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Atrankoje gali dalyvauti visos Akmenės rajono savivaldybėje įregistruotos įmonės, įstaigos, organizacijos jeigu jų atliekami darbai atitinka šias priemones:

  1. kvalifikacijos nereikalaujantys aplinkos tvarkymo (viešųjų erdvių), pagalbiniai darbai – kuriems atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikacinių įgūdžių ar profesinių gebėjimų reikalavimai.
  2. Kvalifikacijos reikalaujantys darbai – kuriems reikalingi specialūs įgūdžiai ar profesinių gebėjimų reikalavimai, kai darbuotojas turi kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

Programa 100 proc. finansuojama iš Savivaldybės biudžeto už faktiškai dirbtą laiką. Asmenys turi būti įdarbinami ne trumpesniam nei 6 mėn. laikotarpiui.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti darbdavių atrankoje, iki 2022 m. sausio 17 d. 15 val. turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Pasiūlymą.
  2. Sąmatą.
  3. Numatomų atlikti darbų aprašymą (laisva forma) pagal kiekvieną šiame kvietime nurodytą priemonę.
  4. Darbdavio įsipareigojimas (laisva forma) įdarbinti Programoje numatytas prioritetines asmenų grupes (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 20 str. 2 d. 1 p. ir 2 p. bei 48 str. 2 d.).

(Dokumentų pavyzdžius galima gauti Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt -> Verslui -> Parama verslui.)

Vertinami bus tik tie darbdaviai, kurie pateiks visus aukščiau nurodytus dokumentus. Pirmenybė teikiama:

  1. Iš Savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms, viešosioms įstaigoms ir (ar) ne pelno siekiančioms įmonėms ir organizacijoms.
  2. Darbdaviams, kurie pas juos pagal Programą dirbusius asmenis įdarbino pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas.
  3. Įstaigoms, įmonėms, planuojančioms organizuoti Užimtumo didinimo programą Akmenės rajono savivaldybės seniūnijose, kuriose nedarbas viršija Savivaldybės vidurkį.

Dokumentai Akmenės rajono savivaldybės administracijai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas adresas ir nuoroda „Darbdavių atrankos konkursui“, nuo 2022 m. sausio 3 d. 8.00 val. iki 2022 m. sausio 17 d. 15.00 val. Savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo „vieno langelio“ patalpose adresu: I a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Informacija teikiama tel. (8 425) 56 133 ir el. paštu rasa.stoniene@akmene.lt.

Atgal