Projektiniai pasiūlymai

33/330 kV Kruopių VE TP 330 kV skirstyklos inžinerinių statinių ir gamybos, pramonės paskirties pastato, Akmenės r. sav., Kruopių sen., Saunorių I k., statybos projektas

Projekto pavadinimas: 33/330 kV Kruopių VE TP 330 kV skirstyklos inžinerinių statinių ir gamybos, pramonės paskirties pastato, Akmenės r. sav., Kruopių sen., Saunorių I k., statybos projektas

Projektuojamų naujų statinių sąrašas

330 kV įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio pogrupis pagal paskirtį – elektros tinklai;

Elektros tinklai pagal paskirtį – perdavimo elektros tinklai;

Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

330 kV atviros skirstyklos ir valdymo pulto pastatas su saulės elektrine:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – pastatas;

Pastato grupė pagal paskirtį – negyvenamasis pastatas;

Negyvenamųjų pastatų pogrupis pagal paskirtį – gamybos, pramonės paskirties pastatas;

Statinio kategorija – neypatingasis statinys.

Gaisrinio vandentiekio tinklai:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – inžineriniai tinklai;

Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį – vandentiekio tinklai;

Statinio kategorija – neypatingasis statinys.

Elektros tinklų kabelių kanalai:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio pogrupis pagal paskirtį – elektros tinklai;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Žaibolaidis:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio pogrupis pagal paskirtį – kitos paskirties inžineriniai statiniai;

Statinio kategorija – neypatingasis statinys.

Vidaus keliai:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį – susisiekimo komunikacijos;

Susisiekimo komunikacijų pogrupis pagal paskirtį – keliai (vidaus keliai);

Kelio kategorija – IIIv;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Tvora:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį – kiti inžineriniai statiniai;

Kitų inžinerinių statinių pogrupis pagal paskirtį – kitos paskirties inžinerinis statinys;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Nuotekų šalinimo tinklai:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – inžineriniai tinklai;

Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį – nuotekų šalinimo tinklai;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Tualetas:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį – kiti inžineriniai statiniai;

Kitų inžinerinių statinių pogrupis pagal paskirtį – kitos paskirties inžinerinis statinys;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Žemės sklypas

Adresas: Akmenės r. sav., Kruopių sen., Saunorių I k., Debrėsties g. 2A;

Registro Nr.: 44/3325088;

Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-6251-8889;

Žemės sklypo kadastro numeris: 3228/0004:243;

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

Žemės sklypo plotas: 10,7845 ha.

Sklypas, unikalus Nr. 4400-6251-8889, buvo suformuotas sujungus sklypus, kurių unikalūs Nr. 3228-0004-0005 ir 3228-0004-0009 ir iš viso bendro žemės sklypų ploto atidalinus statybai reikalingą sklypą pagal parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (paslaugos byla Nr.: ZSFP-122021). Atitinkamai atidalinamam žemės sklypui, kuriame numatoma statyti 330kV skirstyklą ir kitus inžinerinius statinius, buvo pakeista naudojimo paskirtis ir būdas bei suteiktas naujas žemės sklypo kadastro numeris.

Žemės sklypo rodikliai: planuojamas teritorijos užstatymo tankumas – iki 4%, teritorijos užstatymo intensyvumas – iki 4%.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Renatas Jančiauskas, el. paštas renatas.janciauskas@enpro.lt, tel. 8 678 09204, Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, į/k 302564383, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, tel. +370 707 02171.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

https://www.akmene.lt/ arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, tel. 8 678 09204, nuo 2023-01-10 iki 2024-01-25, darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki viešo susirinkimo pabaigos elektroninio pašto adresu info@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono numerį); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, 2024-01-25, 15:00, nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Statytojui pageidaujant, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai transliacijos nuotoliniu būdu šiame skyriuje nustatyta tvarka, pateikiant transliacijos nuorodą.

Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda pateikiama žemiau:

https://us06web.zoom.us/j/81837961122

Prisijungus, susirinkimo pirmininkas arba sekretorius „Chat“ laukelyje paprašys Jūsų prisistatyti plačiau ir nurodyti savo kontaktinius duomenis tam, kad būtų galima įtraukti Jus kaip dalyvį.

Atgal
easy read