Parama verslui

Parama smulkiajam verslui

Siekdama skatinti smulkaus verslo plėtrą Akmenės rajone, Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-94 patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Paraiškų teikimo terminas iki 2023 m. birželio 27 d. 12:00 val.

Teikti paraiškas gali Aprašo 4.6 papunktyje nurodyti smulkiojo verslo subjektai (Aprašą parsisiųsti galite paspaudus šią nuorodą: Aprašas.

Kompensuojamos veiklos ir tinkamų finansuoti projektų išlaidų reikalavimai numatyti Aprašo III skyriuje.

Užpildytą projekto paraišką pagal nustatytą formą (ją parsisiųsti galite paspaudus šią nuorodą: projekto paraiškos forma galima teikti šiais būdais:

  1. elektroniniu būdu per elektroninės valdžios vartus epaslaugos.lt, pateikiant prašymą su pridedamais dokumentais;
  2. išsiųsti registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjo įteikti asmeniškai Savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo „vieno langelio“ patalpose adresu: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.

Kartu su projekto paraiška turi būti pateikiami šie dokumentai: sutarčių kopijos, sąskaitų faktūrų kopijos, perdavimo–priėmimo aktų kopijos, apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos ir kiti papildomi dokumentai, susiję su projekto įgyvendinimu, kuriais pagrindžiamos projekto paraiškoje prašomos kompensuoti išlaidos.

Pirmenybė gauti projektų kompensavimą teikiama šiems smulkiojo verslo subjektams:

  1. vykdantiems veiklą pirmais ar antrais veiklos metais;
  2. kuriantiems naujas darbo vietas;
  3. vykdantiems projektus, kurių metu planuojama įgyvendinti inovatyvias verslo idėjas;
  4. jauniems verslininkams (iki 29 m.);
  5. asmenims (projekto paraiškos teikėjams), turintiems negalią;
  6. kuriantiems darbo vietas asmenims, turintiems negalią;
  7. kurie negavo paramos pagal šios Programos priemones pastaruosius 3 metus;
  8. vykdantiems veiklą prioritetinėse srityse:

8.1. EVRK 2 red. I. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla;

8.2. EVRK 2 red. S 95.22 Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas;

8.3. EVRK 2 red. S 95.23 Avalynės ir odos gaminių taisymas;

8.4. EVRK 2 red. S 95.25 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas;

8.5. EVRK 2 red. M 75 Veterinarinė veikla.

(EVRK 2 red. – ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kuris nustato atskirų kategorijų veiklos sritis, kodus, pavadinimus, t. y. sekcijas, skyrius, grupes, klases, visoms Europos Sąjungos šalims narėms. EVRK 2 red. parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių „Nomenclatures des Activities de Communite Europeene“ (Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius – NACE 2 red.). Daugiau informacijos galite rasti paspaudus šią nuorodą: https://osp.stat.gov.lt/600).

Programą administruojantis specialistas: Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Ruškutė-Grigienė, tel. (8 425) 59 753, el. p. laura.grigiene@akmene.lt

 


5 žingsniai sėkmingo verslo link

LENGVATOS COVID-19 LAIKOTARPIU:

TEISĖS AKTAI

PROTOKOLAI

Atgal