Parama verslui

Parama smulkiajam verslui

Siekdama skatinti smulkaus verslo plėtrą Akmenės rajone, Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-72 patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Paraiškų teikimo terminas iki 2024 m. gegužės 15 d. 12:00 val.

Teikti paraiškas gali Aprašo 4.6 papunktyje nurodyti smulkiojo verslo subjektai (Aprašą parsisiųsti galite paspaudus šią nuorodą: Aprašas).

Kompensuojamos veiklos ir tinkamų finansuoti projektų išlaidų reikalavimai numatyti Aprašo III skyriuje.

Užpildytą projekto paraišką pagal nustatytą formą (ją parsisiųsti galite paspaudus šią nuorodą: projekto paraiškos forma) galima teikti šiais būdais:

 1. elektroniniu būdu: el. p. info@akmene.lt, jei paraiška pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą epaslaugos.lt;
 2. išsiųsti registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pristatyti asmeniškai Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose adresu: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.

Kartu su projekto paraiška turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.) kopija/verslo liudijimo (-ų) kopija (-os)/individualios veiklos vykdymo pažymos kopija;
 • pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 15 darbo dienų nuo projekto paraiškos pateikimo dienos);
 • pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 15 darbo dienų nuo projekto paraiškos pateikimo dienos);
 • deklaruotos gyvenamosios vietos dokumento kopija (vykdantiems ekonominę veiklą pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos vykdymo pažymas);
 • sutarčių kopijos;
 • darbų/paslaugų perdavimo–priėmimo aktų kopijos;
 • sąskaitų faktūrų kopijos;
 • išlaidų apmokėjimus įrodančių dokumentų kopijos;
 • kiti papildomi dokumentai, susiję su projekto įgyvendinimu, kuriais pagrindžiamos paraiškoje prašomos kompensuoti išlaidos.

Pirmenybė gauti projektų kompensavimą teikiama šiems smulkiojo verslo subjektams:

 1. vykdantiems veiklą pirmais ar antrais veiklos metais;
 2. kuriantiems naujas darbo vietas;
 3. vykdantiems projektus, kurių metu planuojama įgyvendinti inovatyvias verslo idėjas;
 4. jauniems verslininkams (iki 29 m.);
 5. asmenims (projekto paraiškos teikėjams), turintiems negalią;
 6. kuriantiems darbo vietas asmenims, turintiems negalią;
 7. kurie negavo paramos pagal šios Programos priemones pastaruosius 3 metus;
 8. vykdantiems veiklą prioritetinėse srityse:

8.1. EVRK 2 red. I. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla;

8.2. EVRK 2 red. S 95.22 Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas;

8.3. EVRK 2 red. S 95.23 Avalynės ir odos gaminių taisymas;

8.4. EVRK 2 red. S 95.25 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas;

8.5. EVRK 2 red. M 75 Veterinarinė veikla.

(EVRK 2 red. – ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kuris nustato atskirų kategorijų veiklos sritis, kodus, pavadinimus, t. y. sekcijas, skyrius, grupes, klases, visoms Europos Sąjungos šalims narėms. EVRK 2 red. parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių „Nomenclatures des Activities de Communite Europeene“ (Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius – NACE 2 red.). Daugiau informacijos galite rasti paspaudus šią nuorodą: https://osp.stat.gov.lt/600).

Programą administruojantis specialistas: Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Ruškutė-Grigienė, tel. (8 425) 59 753, el. p. laura.grigiene@akmene.lt

 


5 žingsniai sėkmingo verslo link

TEISĖS AKTAI

PROTOKOLAI

Atgal
easy read