Gyventojai

DEKLARAVUSIŲ GYVENAMĄJĄ VIETĄ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE GYVENTOJŲ SKAIČIUS 2020 M. (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

 

01.01

02.01

03.01

04.01 

05.01

06.01

 07.01  08.01  09.01  10.01  11.01  12.01

Iš viso rajone

21212   21171  21155                  

Prie savivaldybės

61  64  69                  

Naujosios Akmenės miesto sen.

8489  8478  8470                  

Naujosios Akmenės kaim. sen.

1968  1967  1969                  

Akmenės sen.

3884  3875  3861                  

Papilės sen.

2730  2718  2712                  

Kruopių sen.

829  831  831                  

Ventos sen.

3251  3238  3243                  

Iš to skaičiaus miestuose/miesteliuose

                       

Naujosios Akmenės

8489  8478  8470                  

Akmenės

2487  2479  2469                  

Ventos

2451  2441  2453                  

Papilės mstl.

862  856  851                  

Kruopių mstl.

460  462  460                  

GYVENTOJŲ SKAIČIUS METŲ PRADŽIOJE (SAUSIO 1 d.) (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Deklaruota gyvenamoji vieta

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso rajone

27552

27215

26151

25559

24968

24455

24035

23552

22930

22245

21565

 21212

Deklaruota prie savivaldybės

909

994

1074

1101

793

697

646

568

411

316

47

61 

Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje

10426

10247

9764

9484

9531

9403

9232

9091

8856

8694

8576

8489 

Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje

2695

2617

2505

2434

2381

2319

2313

2242

2178

2083

2023

1968 

Akmenės seniūnijoje

4768

4713

4552

4487

4337

4278

4234

4182

4147

4036

3949

3884 

Papilės seniūnijoje

3673

3631

3466

3355

3294

3229

3132

3059

2959

2874

2802

2730 

Kruopių seniūnijoje

1128

1123

1075

1055

1018

978

972

952

942

910

858

829 

Ventos seniūnijoje

3953

3890

3715

3643

3614

3551

3506

3458

3437

3332

3310

3251 

Iš to skaičiaus miestuose/miesteliuose

                       

Naujosios Akmenės

10426

10247

9764

9484

9531

9403

9232

9091

8856

8694

8576

8489 

Akmenės

2877

2810

2738

2715

2665

2659

2652

2596

2582

2551

2506

2487 

Ventos

2934

2874

2722

2673

2683

2632

2629

2600

2582

2499

2496

2451 

Papilės mstl.

1117

1110

1064

1052

1004

994

952

945

922

888

869

862 

Kruopių mstl.

597

594

559

545

535

516

521

523

520

512

472

460 

Gyventojų skaičius seniūnijose pagal vietoves (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

 Naujosios Akmenės miesto seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01

Naujoji Akmenė

9403

9232

9091

8856

8694

8576

8489

Akmenės seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01

Akmenė

2659

2652

2596

2582

2551

2506

2487

Agluonų k.

222

242

256

253

233

227

223

Akmenės I k.

61

66

59

51

50

72

68

Akmenės II k.

299

302

300

303

297

293

285

Akmenės III k.

163

155

147

143

130

114

108

Dabikinėlės k.

98

104

110

112

97

88

78

Dabikinės k.

147

104

102

98

96

98

105

Gailaičių k.

134

134

130

123

117

117

111

Gulbinų k.

96

93

89

87

92

75

74

Ivanauskių k.

6

6

6

5

7

6

6

Jučių k.

146

139

133

138

128

127

123

Kadagių k.

3

3

3

2

2

2

2

Kepurlaukių k.

26

25

27

25

23

23

23

Kesių k.

5

3

2

2

2

2

10

Klyšių k.

32

27

27

25

26

23

21

Lapkasių k.

0

0

0

0

1

1

1

Lygeikių k.

12

11

11

13

12

9

10

Mantartiškių k.

19

17

18

18

20

17

15

Mažulių k.

5

5

5

5

5

5

4

Padvarėlių k.

82

83

87

95

90

87

79

Skretiškės k.

7

6

6

6

5

4

4

Smiltinės k.

33

36

47

43

34

34

30

Tupikų k.

4

4

4

2

2

3

2

Viliošių k.

19

17

17

16

16

16

15

 Kruopių seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01

Kruopių mstl.

516

521

523

520

512

472

460

Bambalų k.

8

8

8

8

8

8

8

Dovydžių k.

20

19

20

19

16

16

16

Dulbių k.

4

4

3

3

3

3

3

Jautmalkių k.

63

64

67

67

67

65

56

Kalnelio k.

8

8

7

6

4

4

4

Karniškių k.

8

8

7

7

5

5

5

Kviečlaukio k.

2

2

2

3

2

2

2

Laumėnų II k.

3

3

3

7

8

6

6

Liepkalnio k.

2

2

0

0

0

0

1

Maušų k.

1

1

1

0

1

1

1

Minkių k.

1

1

1

1

1

1

1

Narbūčių k.

1

1

1

1

1

1

1

Narčių k.

6

5

5

5

5

5

4

Pagervių k.

11

10

10

11

12

12

11

Pakalniškių k.

40

40

40

40

38

37

35

Pleikių k.

3

3

3

3

3

3

3

Saunorių I k.

19

19

19

15

13

16

14

Saunorių II k.

1

0

0

0

0

0

0

Spaigių k.

96

90

82

77

74

67

68

Strimyliškių k.

1

1

1

1

1

1

0

Šapnagių k.

164

162

149

148

136

133

130

 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01

Alkiškių k.

364

356

348

327

321

318

322

Barsiukų k.

4

4

4

4

4

4

4

Gaudžiočių k.

20

20

17

15

14

14

14

Gaušių k.

28

32

33

36

39

38

33

Kanteikių k.

34

34

35

38

38

37

37

Keidų k.

9

11

8

8

8

8

8

Kivylių k.

428

430

416

407

387

378

359

Kyšių k.

6

5

5

5

5

4

4

Klykolių k.

147

147

143

142

134

124

115

Menčių k.

94

95

93

87

80

70

64

Mergeluičių k.

20

19

17

17

16

15

15

Padarbių k.

7

7

5

4

4

4

5

Pakempinių k.

7

6

6

6

4

4

9

Pasličių k.

4

1

2

2

2

2

2

Pašakarnių k.

18

18

20

21

20

22

20

Ramučių k.

440

444

432

421

400

392

379

Raudžių k.

2

2

2

2

2

2

2

Rudausių k.

22

22

21

17

13

11

11

Sablauskių k.

403

393

382

373

345

329

327

Stipirkių k.

62

71

66

70

65

67

75

Suginčių k.

50

48

49

47

46

44

42

Šventupių k.

15

14

13

13

13

13

13

Tilžės k.

30

31

29

27

28

24

20

Vegerių k.

55

56

48

45

50

53

46

Vėlaičių k.

50

47

48

44

45

46

42

Papilės seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01

Papilės mstl.

994

952

945

922

888

869

862

Augustaičių k.

4

4

3

2

2

2

2

Balsių k.

3

3

3

3

3

4

4

Barvydžių k.

58

53

46

44

41

40

36

Baublių k.

20

17

17

17

16

15

14

Biliūniškių k.

86

84

83

79

73

70

69

Burbiškių k.

7

7

6

7

5

3

4

Čiuinių k.

18

18

18

5

6

5

5

Daubiškių k.

420

415

404

388

378

377

364

Draginių k.

54

51

54

49

48

49

49

Dumbrių k.

84

89

87

84

82

76

69

Eglesių k.

97

99

95

93

89

88

82

Gamėnų k.

4

4

4

4

4

5

5

Gendviliškių k.

0

0

0

0

1

2

8

Gimbetiškės k.

7

6

4

4

3

4

3

Griežių k.

24

21

26

26

25

23

23

Grybiškių k.

1

0

0

0

0

0

0

Gumbakių k.

109

106

107

103

99

98

96

Jonaičių I k.

5

5

5

5

5

5

5

Kairiškių k.

291

280

269

261

260

243

229

Kalniškių k.

103

84

67

56

76

87

94

Kapėnų k.

2

2

2

2

2

2

2

Kerežių k.

13

12

12

11

13

10

7

Kinkių I k.

13

8

7

5

4

6

7

Kinkių II k.

7

7

9

8

8

8

7

Klaišių k.

120

118

118

113

113

112

112

Krioklių k.

0

0

0

12

12

12

8

Latvelių k.

8

8

8

8

8

6

6

Mažūnaičių k.

1

1

1

1

1

1

7

Meškių k.

28

28

28

26

24

24

21

Pagojų k.

4

2

2

2

2

1

1

Pelkelės k.

329

324

317

305

309

304

288

Rimšių k.

20

20

20

21

20

19

25

Skabeikių k.

10

10

11

12

9

9

9

Šaltiškių k.

49

45

40

42

40

37

35

Šemetaičių k.

1

1

1

0

0

0

0

Šiaudinės k.

89

85

77

70

65

66

64

Šiliškių k.

11

11

10

13

10

9

10

Šiurkiškių k.

1

1

1

2

2

2

2

Urbonaičių k.

71

84

87

90

65

47

33

Užpelkių k.

1

1

1

1

1

1

1

Vegerių k.

32

31

30

32

33

33

33

Vienrankių k.

29

31

32

30

27

25

26

Zubrių k.

1

0

0

0

0

0

0

Zubrelių k.

0

4

2

1

2

3

3

 Ventos seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01

Venta

2632

2629

2600

2582

2499

2496

2451

Avižlių k.

10

9

8

9

8

8

8

Paeglesių k.

253

244

236

232

220

208

212

Pašilės k.

0

0

0

1

0

0

0

Purvių k.

48

47

51

64

64

67

68

Ventos k.

296

279

274

262

262

263

251

Žerkščių k.

312

298

289

287

279

268

261

 

Atgal