Gyventojai

DEKLARAVUSIŲ GYVENAMĄJĄ VIETĄ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE GYVENTOJŲ SKAIČIUS 2021 M. (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

 

01.01

02.01

03.01

04.01 

05.01

06.01

 07.01  08.01  09.01  10.01  11.01  12.01

Iš viso rajone

20983 20941 20915 20914 20862 20822 20784 20771 20774      

Prie savivaldybės

84 73 73 88 86 83 84 88 105      

Akmenės sen.

3833 3819 3818 3820 3809 3802 3797 3798 3790      

Kruopių sen.

835 833 833 836 839 836 837 834 828      

Naujosios Akmenės kaim. sen.

1963 1963 1965 1964 1955 1957 1962 1950 1953      
Naujosios Akmenės miesto sen. 8441 8436 8411 8398 8378 8348 8328 8334 8335      

Papilės sen.

2666 2661 2658 2660 2648 2644 2635 2637 2637      

Ventos sen.

3161 3156 3157 3148 3147 3152 3141 3130 3126      

Iš to skaičiaus miestuose/miesteliuose

                       

Naujosios Akmenės

8441 8436 8411 8398 8378 8348 8328 8334 8335      

Akmenės

2457 2454 2452 2451 2450 2456 2448 2442 2443      

Ventos

2393 2387 2385 2376 2378 2383 2372 2361 2367      

Papilės mstl.

863 865 861 860 858 861 858 859 860      

Kruopių mstl.

479 481 480 479 485 485 486 484 481      

GYVENTOJŲ SKAIČIUS METŲ PRADŽIOJE (SAUSIO 1 d.) (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Deklaruota gyvenamoji vieta

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Iš viso rajone

27552

27215

26151

25559

24968

24455

24035

23552

22930

22245

21565

 21212 20983

Deklaruota prie savivaldybės

909

994

1074

1101

793

697

646

568

411

316

47

61  84

Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje

10426

10247

9764

9484

9531

9403

9232

9091

8856

8694

8576

8489  8441

Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje

2695

2617

2505

2434

2381

2319

2313

2242

2178

2083

2023

1968  1963

Akmenės seniūnijoje

4768

4713

4552

4487

4337

4278

4234

4182

4147

4036

3949

3884  3833

Papilės seniūnijoje

3673

3631

3466

3355

3294

3229

3132

3059

2959

2874

2802

2730  2666

Kruopių seniūnijoje

1128

1123

1075

1055

1018

978

972

952

942

910

858

829  835

Ventos seniūnijoje

3953

3890

3715

3643

3614

3551

3506

3458

3437

3332

3310

3251  3161

Iš to skaičiaus miestuose/miesteliuose

                         

Naujosios Akmenės

10426

10247

9764

9484

9531

9403

9232

9091

8856

8694

8576

8489  8441

Akmenės

2877

2810

2738

2715

2665

2659

2652

2596

2582

2551

2506

2487  2457

Ventos

2934

2874

2722

2673

2683

2632

2629

2600

2582

2499

2496

2451  2393

Papilės mstl.

1117

1110

1064

1052

1004

994

952

945

922

888

869

862  863

Kruopių mstl.

597

594

559

545

535

516

521

523

520

512

472

460  479

Gyventojų skaičius seniūnijose pagal vietoves metų pradžioje (sausio 1 d.) (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

 Naujosios Akmenės miesto seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Naujoji Akmenė

9403

9232

9091

8856

8694

8576

8489

8441

Akmenės seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Akmenė

2659

2652

2596

2582

2551

2506

2487

2457

Agluonų k.

222

242

256

253

233

227

223

214

Akmenės I k.

61

66

59

51

50

72

68

70

Akmenės II k.

299

302

300

303

297

293

285

281

Akmenės III k.

163

155

147

143

130

114

108

106

Dabikinėlės k.

98

104

110

112

97

88

78

79

Dabikinės k.

147

104

102

98

96

98

105

101

Gailaičių k.

134

134

130

123

117

117

111

106

Gulbinų k.

96

93

89

87

92

75

74

66

Ivanauskių k.

6

6

6

5

7

6

6

6

Jučių k.

146

139

133

138

128

127

123

117

Kadagių k.

3

3

3

2

2

2

2

2

Kepurlaukių k.

26

25

27

25

23

23

23

24

Kesių k.

5

3

2

2

2

2

10

29

Klyšių k.

32

27

27

25

26

23

21

23

Lapkasių k.

0

0

0

0

1

1

1

1

Lygeikių k.

12

11

11

13

12

9

10

8

Mantartiškių k.

19

17

18

18

20

17

15

13

Mažulių k.

5

5

5

5

5

5

4

4

Padvarėlių k.

82

83

87

95

90

87

79

82

Skretiškės k.

7

6

6

6

5

4

4

4

Smiltinės k.

33

36

47

43

34

34

30

27

Tupikų k.

4

4

4

2

2

3

2

1

Viliošių k.

19

17

17

16

16

16

15

12

 Kruopių seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kruopių mstl.

516

521

523

520

512

472

460

479

Bambalų k.

8

8

8

8

8

8

8

8

Dovydžių k.

20

19

20

19

16

16

16

16

Dulbių k.

4

4

3

3

3

3

3

3

Gembūčių k.

0

0

0

0

0

0

0

4

Jautmalkių k.

63

64

67

67

67

65

56

55

Kalnelio k.

8

8

7

6

4

4

4

0

Karniškių k.

8

8

7

7

5

5

5

4

Kviečlaukio k.

2

2

2

3

2

2

2

2

Laumėnų II k.

3

3

3

7

8

6

6

6

Liepkalnio k.

2

2

0

0

0

0

1

1

Maušų k.

1

1

1

0

1

1

1

1

Minkių k.

1

1

1

1

1

1

1

1

Narbūčių k.

1

1

1

1

1

1

1

1

Narčių k.

6

5

5

5

5

5

4

4

Pagervių k.

11

10

10

11

12

12

11

12

Pakalniškių k.

40

40

40

40

38

37

35

31

Pleikių k.

3

3

3

3

3

3

3

3

Saunorių I k.

19

19

19

15

13

16

14

13

Saunorių II k.

1

0

0

0

0

0

0

0

Spaigių k.

96

90

82

77

74

67

68

67

Strimyliškių k.

1

1

1

1

1

1

0

0

Šapnagių k.

164

162

149

148

136

133

130

124

 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alkiškių k.

364

356

348

327

321

318

322

312

Barsiukų k.

4

4

4

4

4

4

4

4

Gaudžiočių k.

20

20

17

15

14

14

14

13

Gaušių k.

28

32

33

36

39

38

33

32

Kanteikių k.

34

34

35

38

38

37

37

36

Keidų k.

9

11

8

8

8

8

8

8

Kivylių k.

428

430

416

407

387

378

359

362

Kyšių k.

6

5

5

5

5

4

4

4

Klykolių k.

147

147

143

142

134

124

115

109

Menčių k.

94

95

93

87

80

70

64

67

Mergeluičių k.

20

19

17

17

16

15

15

15

Padarbių k.

7

7

5

4

4

4

5

 4

Pakempinių k.

7

6

6

6

4

4

9

11

Pasličių k.

4

1

2

2

2

2

2

2

Pašakarnių k.

18

18

20

21

20

22

20

20

Ramučių k.

440

444

432

421

400

392

379

385

Raudžių k.

2

2

2

2

2

2

2

2

Rudausių k.

22

22

21

17

13

11

11

10

Sablauskių k.

403

393

382

373

345

329

327

321

Stipirkių k.

62

71

66

70

65

67

75

77

Suginčių k.

50

48

49

47

46

44

42

42

Šventupių k.

15

14

13

13

13

13

13

17

Tilžės k.

30

31

29

27

28

24

20

22

Vegerių k.

55

56

48

45

50

53

46

45

Vėlaičių k.

50

47

48

44

45

46

42

43

Papilės seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Papilės mstl.

994

952

945

922

888

869

862

863

Augustaičių k.

4

4

3

2

2

2

2

2

Balsių k.

3

3

3

3

3

4

4

3

Barvydžių k.

58

53

46

44

41

40

36

33

Baublių k.

20

17

17

17

16

15

14

12

Biliūniškių k.

86

84

83

79

73

70

69

65

Burbiškių k.

7

7

6

7

5

3

4

4

Čiuinių k.

18

18

18

5

6

5

5

5

Daubiškių k.

420

415

404

388

378

377

364

364

Draginių k.

54

51

54

49

48

49

49

48

Dumbrių k.

84

89

87

84

82

76

69

64

Eglesių k.

97

99

95

93

89

88

82

90

Gamėnų k.

4

4

4

4

4

5

5

5

Gendviliškių k.

0

0

0

0

1

2

8

11

Gimbetiškės k.

7

6

4

4

3

4

3

2

Griežių k.

24

21

26

26

25

23

23

22

Grybiškių k.

1

0

0

0

0

0

0

0

Gumbakių k.

109

106

107

103

99

98

96

84

Jonaičių I k.

5

5

5

5

5

5

5

5

Kairiškių k.

291

280

269

261

260

243

229

217

Kalniškių k.

103

84

67

56

76

87

94

92

Kapėnų k.

2

2

2

2

2

2

2

2

Kerežių k.

13

12

12

11

13

10

7

7

Kinkių I k.

13

8

7

5

4

6

7

9

Kinkių II k.

7

7

9

8

8

8

7

7

Klaišių k.

120

118

118

113

113

112

112

108

Krioklių k.

0

0

0

12

12

12

8

7

Latvelių k.

8

8

8

8

8

6

6

7

Mažūnaičių k.

1

1

1

1

1

1

7

11

Meškių k.

28

28

28

26

24

24

21

21

Pagojų k.

4

2

2

2

2

1

1

1

Pelkelės k.

329

324

317

305

309

304

288

278

Rimšių k.

20

20

20

21

20

19

25

25

Skabeikių k.

10

10

11

12

9

9

9

9

Šaltiškių vs.

49

45

40

42

40

37

35

22

Šemetaičių k.

1

1

1

0

0

0

0

0

Šiaudinės k.

89

85

77

70

65

66

64

57

Šiliškių k.

11

11

10

13

10

9

10

10

Šiurkiškių k.

1

1

1

2

2

2

2

3

Urbonaičių k.

71

84

87

90

65

47

33

34

Užpelkių k.

1

1

1

1

1

1

1

1

Vegerių k.

32

31

30

32

33

33

33

29

Vienrankių k.

29

31

32

30

27

25

26

23

Zubrių k.

1

0

0

0

0

0

0

0

Zubrelių k.

0

4

2

1

2

3

3

4

 Ventos seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Venta

2632

2629

2600

2582

2499

2496

2451

2393

Avižlių k.

10

9

8

9

8

8

8

8

Paeglesių k.

253

244

236

232

220

208

212

204

Pašilės k.

0

0

0

1

0

0

0

0

Purvių k.

48

47

51

64

64

67

68

70

Ventos k.

296

279

274

262

262

263

251

240

Žerkščių k.

312

298

289

287

279

268

261

246

 

Atgal