Dalyvaujamasis biudžetas

Štai ir finišavo antrą kartą paskelbtas gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir infrastruktūrai gerinti bei kurti, konkursas. Šiandien balsavimo rezultatus suskaičiavo ir laimėtojus paskelbė sudaryta komisija.

Pažymėtina, kad gyventojai aktyviau nei pernai siūlė idėjas, o balsavimui buvo pateikta net 16 projektų, kurie atitiko reikalavimus. Seniūnijų gyventojai taip pat aktyviai balsavo už pasiūlytas idėjas (balsavo daugiau nei 2 proc. kiekvienos seniūnijos gyventojų).

Pateikiame sąrašą projektų, kurie 2023 m. bus finansuojami ir įgyvendinami Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis:

Eil. Nr.

Seniūnija

Projekto pavadinimas

Surinkta balsų

1.1.

Akmenės seniūnija

Bendruomenės ,,Gailaičių sodžius” susitikimų vietos kūrimas

208

1.2.

Akmenės seniūnija

Agluonų parkas – vieta susitikti

109

1.3.

Akmenės seniūnija

Mesk kamuolį

67

1.4.

Kruopių seniūnija

Šapnagių bendruomenės namų lauko erdvės sutvarkymas

43

1.5.

Kruopių seniūnija

Spaigių kaimo vaikų žaidimo aikštelės sutvarkymas

40

1.6.

Naujosios Akmenės miesto seniūnija

Poilsio zonos įrengimas šalia Parko gatvės Naujojoje Akmenėje

246

1.7.

Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Kivylių parko estrados atnaujinimas ir žiūrovų suolelių įrengimas

297

1.8.

Papilės seniūnija

Aktyvaus poilsio, turizmo skatinimas ir plėtotė Papilės seniūnijoje

75

1.9

Ventos seniūnija

Vaikų žaidimo aikštelės prie Žemaičių g. 47 atnaujinimas

46

1.10

Ventos seniūnija

Ventos miesto vasaros estrados remontas

42

1.11

Ventos seniūnija

Šiukšliadėžių šunų ekskrementams įrengimas

21

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 dienos posėdyje buvo priimtas sprendimas, kuriuo patvirtintas gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.

Šios iniciatyvos tikslas – didinti piliečių įtraukimo į rajono biudžeto formavimą galimybes.

Pagrindiniai uždaviniai yra:

  • skatinti piliečių iniciatyvą rajone,
  • suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę, gyvenamąją aplinką, infrastruktūrą,
  • aktyvinti rajono gyventojų dalyvavimą atnaujinant gyvenamąją aplinką ir infrastruktūrą,
  • skatinti diskusijas rajono plėtros tema.

Svarbiausi akcentai: projektų idėjų pasiūlymus galės teikti tik gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje planuojama įgyvendinti projekto idėją. Vienas pareiškėjas galės pateikti tik vieną projekto idėją. Idėjų atitikimą numatytiems kriterijams vertins sudaryta komisija. Vėliau už visas idėjas, kurios atitiko keliamus reikalavimus, bus balsuojama. Balsavime dalyvaus tik seniūnijos, kuri teiks pasiūlymą, gyventojai.

Projektų finansavimui planuojamos lėšos bus skiriamos pagal seniūnijas ir jose deklaruotų gyventojų skaičių, vienam gyventojui skiriant 7 eurus.

Visas minėtasis Savivaldybės tarybos sprendimas, Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, Projekto idėjos pasiūlymo forma publikuojami:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d88209720a8d11ecb4af84e751d2e0c9

Iškilus klausimų dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir infrastruktūrai gerinti ir kurti, informaciją teikia seniūnijos seniūnai. Jų kontaktus rasite čia: https://bit.ly/3S3cDc9

Atgal