Dalyvaujamasis biudžetas

Per pastaruosius penkerius metus 44 iš 60 savivaldybių Lietuvoje bent kartą įgyvendino dalyvaujamąjį biudžetą. Du trečdaliai jų tai daro kasmet, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atlikta apžvalga. Akmenės rajono savivaldybė pagal pateiktus duomenis reitinge užėmė 14 vietą.  Daugiau skaitykite čia


Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 dienos posėdyje buvo priimtas sprendimas, kuriuo patvirtintas gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.

Šios iniciatyvos tikslas – didinti piliečių įtraukimo į rajono biudžeto formavimą galimybes.

Pagrindiniai uždaviniai yra:

  • skatinti piliečių iniciatyvą rajone,
  • suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę, gyvenamąją aplinką, infrastruktūrą,
  • aktyvinti rajono gyventojų dalyvavimą atnaujinant gyvenamąją aplinką ir infrastruktūrą,
  • skatinti diskusijas rajono plėtros tema.

Svarbiausi akcentai: projektų idėjų pasiūlymus galės teikti tik gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje planuojama įgyvendinti projekto idėją. Vienas pareiškėjas galės pateikti tik vieną projekto idėją. Idėjų atitikimą numatytiems kriterijams vertins sudaryta komisija. Vėliau už visas idėjas, kurios atitiko keliamus reikalavimus, bus balsuojama. Balsavime dalyvaus tik seniūnijos, kuri teiks pasiūlymą, gyventojai.

Projektų finansavimui planuojamos lėšos bus skiriamos pagal seniūnijas ir jose deklaruotų gyventojų skaičių, vienam gyventojui skiriant 7 eurus.

Visas minėtasis Savivaldybės tarybos sprendimas, Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, Projekto idėjos pasiūlymo forma publikuojami:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d88209720a8d11ecb4af84e751d2e0c9

Iškilus klausimų dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir infrastruktūrai gerinti ir kurti, informaciją teikia seniūnijos seniūnai. Jų kontaktus rasite čia: https://bit.ly/3S3cDc9

Atgal
easy read