Konkursai ir darbo pasiūlymai
Konkursų organizavimo tvarka
 
Konkursai į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas organizuojami vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-30 įsakymu Nr. PA-189, konkursų nuostatai.
 

Konkursai į laisvas valstybės tarnautojų pareigas ir atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr.1295 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.

Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, 

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse karjeros valstybės tarnautojo pareigoms ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje, per interneto svetainę www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt privalo pateikti:

  • prašymą;
  • valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
  • užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas klausimyną;
  • Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Dokumentai ir informacija dalyvauti konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų, dalyvauti pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje – 5 darbo dienas nuo konkurso ar atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.

 
Atgal
easy read