Apdovanojimai ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Nuopelnai rajonui

Mero potvarkis

1.

Klemas Inta

Už aktyvią visuomeninę ir politinę veiklą

2011 m. vasario 15 d. Nr. M-7

2.

Julija Sejavičienė

Už nuopelnus Akmenės kraštui ir aktyvią visuomeninę veiklą

2011 m. vasario 18 d. Nr. M-9

3.

Leopoldas Rozga

Už nuopelnus Akmenės kraštui ir išsamią kraštotyrinę veiklą

2011 m. vasario 18 d. Nr. M-10

4.

Zofija Paulikienė

Už asmeninį indėlį formuojant socialinio draudimo sistemą, už aktyvią visuomeninę veiklą ir labdaros akcijų organizavimą

2011 m. kovo 10 d. Nr. M-11

5.

Danutė Jadvyga Veisienė

Už aktyvią visuomeninę veiklą ir kultūros vertybių sklaidą

2011 m. kovo 10 d. Nr. M-12

6.

Antanas Adomaitis

Už visuomeninę bei kūrybinę veiklą formuojant rajono viešąsias erdves ir asmeninį indėlį į kultūros paveldo sklaidą

2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. M-22

7.

Vytautas Mykolas Almanis

Už aktyvią visuomeninę bei kūrybinę veiklą ir nuopelnus gamtosaugos srityje

2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. M-23

8.

Nikolajus Patovas

Už tarptautinių ryšių plėtojimą, liaudies tradicijų puoselėjimą ir vietos savivaldos praktinės patirties sklaidą

2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. M-27

9.

Kazimieras Algimantas Milevičius

Už meno tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, tautodailininkų bendruomenės ugdymą

2012 m. vasario 7 d. Nr. M-3

10.

Anicetas Lupeika

Už aktyvią visuomeninę veiklą, iniciatyvų dalyvavimą bendruomenės vykdomuose projektuose

2012 m. vasario 7 d. Nr. M-4

11.

Romualda Gailiušaitė-Dapšienė

Už aktyvią kraštotyrinę veiklą, knygų apie Kruopių kraštą leidybą

2012 m. vasario 7 d. Nr. M-5

12.

Kęstutis Zybartas

Už asmeninę iniciatyvą bei nuveiktą organizacinį darbą statant Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, už nuoširdžią ganytojišką veiklą ir glaudžius ryšius su gyventojų bendruomenėmis

2012 m. birželio 12 d. Nr. M-15

13.

Darius Valys

Už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje

2013 m. kovo 29 d. Nr. M-5

14.

Apolinaras Nicius

Už svarų įnašą į Akmenės krašto raidą, aktyvią visuomeninę veiklą ir kultūros renginių rėmimą

2013 m. balandžio 29 d. Nr. M-9

15.

Jonas Satkūnas

Už Akmenės krašto garsinimą, geologinio paveldo propagavimą, geologinių tyrimų organizavimą ir aktyvų bendradarbiavimą rengiant reprezentacinius Akmenės krašto leidinius

2013 m. birželio 11 d. Nr. M-14

16.

Vytautas Lapėnas

Už aktyvų bendradarbiavimą su Papilės miestelio bendruomene ir nuopelnus Akmenės kraštui

2013 m. rugsėjo 6 d. Nr. M-21

17.

Christel Feldhaar

Už draugiškų ryšių kūrimą bei stiprinimą tarp Bocholto miesto ir Akmenės rajono

2013 m. rugsėjo 6 d. Nr. M-20

18.

Julija Juškienė

Už ilgametę visuomeninę veiklą, aukštus pasiekimus profesinėje srityje ir asmeninį įnašą formuojant Akmenės rajono socialinę ir ekonominę politiką

2013 m. lapkričio 27 d. Nr. M-29

19.

Stasys Beržinis

Už ilgametę visuomeninę veiklą, aukštus pasiekimus profesinėje srityje ir asmeninį įnašą formuojant Akmenės rajono socialinę ir ekonominę politiką

2014 m. rugpjūčio 13 d. Nr. M-21

20.

Donatas Stulpinas

Už iniciatyvumą, atkaklumą ir nuveiktus darbus Akmenės rajonui

2014 m. rugpjūčio 13 d. Nr. M-21

21.

Vilgermina Stefanija Stonienė

Už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. M-35

22.

Kazimieras Pakeltis

Už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. M-36

23.

Stasė Racevičienė

Už ilgametį ir nepriekaištingą darbą vietos savivaldos sistemoje

2015 m. kovo 3 d. Nr. M-9

24.

Antanas Lizdenis

Už iniciatyvumą, nuoširdų darbą, aukštą profesinę kvalifikaciją ir teikiamą medicininę pagalbą tūkstančiams Akmenės rajono gyventojų

2015 m. kovo 3 d. Nr. M-9

25.

Apolinaras Juodpusis

Už iniciatyvumą, aktyvią kultūrinę veiklą, nuoširdų darbą ir Akmenės rajono garsinimą

2015 m. birželio 3 d. Nr. M-26

26.

Vladimiras Silvaško

Už nuopelnus Lietuvai ir nepriekaištingą darbą vietos savivaldos sistemoje

2015 m. birželio 3 d. Nr. M-26

27.

Algirdas Martyšius

Už nuolatinę iniciatyvą ir paramą puoselėjant tautinę kultūrą bei nuopelnus skatinant kaimo pažangą Akmenės rajone

2016 m. balandžio 7 d. Nr. M-14

28.

Vladas Jašinskas

Už ilgametį profesionalų ir humanišką darbą puoselėjant Akmenės krašto žmonių sveikatą

2016 m. liepos 21 d. Nr. M-37

29.

Algirdas Baranauskas

Už penkis dešimtmečius trukusį nuoširdų, sąžiningą ir kruopštų darbą rūpinantis Akmenės krašto gyventojų sveikata

2016 m. liepos 28 d. Nr. M-39

30.

Hans Germann Flatland

Už draugiškų ryšių tarp Lietuvos ir Norvegijos stiprinimą teikiant paramą Akmenės krašto žmonėms

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. M-56

31.

Ona Janionienė

Už nuopelnus 50 metų ugdant Akmenės krašto vaikų meilę knygai ir spausdintam žodžiui

2017 m. vasario 8 d. Nr. M-7

32.

Gints Kaminskis

Už reikšmingą indėlį puoselėjant miestų partnerių draugystę ir tarptautinį bendradarbiavimą

2017 m. vasario 8 d. Nr. M-7

33.

Ramutė Embavičienė

Už nuopelnus Akmenės kraštui sveikatos ir švietimo srityse

2018 m. vasario 5 d. Nr. M-9

34.

Birutė Baltutienė

Už iniciatyvumą ir profesionalumą įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėjas Akmenės rajone

2018 m. vasario 5 d. Nr. M-9

35.

Rimantas Kraujutis

Už humanistinių vertybių sklaidą ir mecenatystę

2018 m. vasario 5 d. Nr. M-9

36.

Jadvyga Dunauskaitė

Už svarų indėlį ir nuolatinę veiklą kuriant Akmenės rajono gyventojų gerovę

2020 m. vasario 26 d. Nr. M-10

37.

Pranciškus Zaramba

Už nuopelnus Akmenės rajono savivaldai ir kaimo pažangai

2020 m. vasario 26 d. Nr. M-10

38.

Rimana Vapsvienė

Už svarų indėlį ir aktyvią visuomeninę veiklą įgyvendinat mokymosi visą gyvenimą idėją Akmenės rajone

2021 m. kovo 15 d. Nr. M-14

39.

Valdemaras Rupšys

Už svarų indėlį ir nuopelnus Lietuvos, ir tuo pačiu Akmenės krašto, nacionaliniam saugumui

2023 m. sausio 18 d. Nr. M-2

40.

Birutė Viktoravičiūtė

Už šokio meno puoselėjimą garsinant Akmenės kraštą

2023 m. sausio 18 d. Nr. M-2

41.

Raimondas Dievinas

Už Akmenės krašto vardo garsinimą, svarų indėlį ir nuolatinę veiklą kuriant Akmenės rajono gyventojų kultūrinę bei dvasinę gerovę

2024 m. vasario 2 d. Nr. M-39

42.

Aldona Tenienė

Už Akmenės krašto garsinimą ir svarų indėlį kultūros srityje bei dalyvavimą tautodailės parodose

2024 m. vasario 2 d. Nr. M-39

43.

Judita Bernotaitė

Už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje ugdant jaunąją Akmenės krašto kartą

2024 m. vasario 2 d. Nr. M-39

Akmenės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo tvarkos aprašas

Atgal
easy read