Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
  • Vitalija Žakienė, Akmenės rajono  savivaldybės tarybos deleguota atstovė,
  • Pranciškus Zaramba, Akmenės rajono  savivaldybės tarybos deleguotas atstovas, NVO tarybos pirmininkas,
  • Gražina Gauronskienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos deleguota atstovė,
  • Vida Raubienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos deleguota atstovė,
  • Aida Rubel, Akmenės rajono vietos veiklos grupės deleguota atstovė,
  • Dalia Noraitė-Borusienė, Savivaldybės jaunimo nevyriausybinių organizacijų deleguota atstovė,
  • Klavdija Pušinova, Savivaldybės socialinės veiklos nevyriausybinių organizacijų deleguota atstovė,
  • Martynas Valteris, Savivaldybės kultūros ir sporto nevyriausybinių organizacijų deleguotas atstovas.

NVO tarybos sekretorė - Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Greta Rimkutė, el. p. greta.rimkute@akmene.lt

Teisės aktai:

Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

Protokolai  
2021-08-26  
Atgal