Kapinių sąrašai

Akmenės rajono savivaldybės kapinių žemėlapis (galima velionio paieška)

AKMENĖS RAJONO KAPINIŲ SĄRAŠAI

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Alkiškių k. kapinės

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Veikiančios

3.5529

Įregistruotos 2023-04-11

unikalus Nr. 4400-5976-0428

Nėra

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

2.

Akmenės m. kapinės

Viekšnių g., Akmenės m., Akmenės sen., Akmenės r.

Veikiančios

2,1452

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1835-5469

Nėra

Birutė Skiparienė,

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

3.

Gumbakių k. kapinės

Gumbakių k., Papilės sen., Akmenės r.

Veikiančios

0,1070

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1835-0456

Nėra

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. (8 425) 32 633

mob. +370 687 83942

4.

Kinkių I k. kapinės

Kinkių I k., Papilės sen., Akmenės r.

Veikiančios

0,2510

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1835-0006

Nėra

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

5.

Klykolių k. kapinės

Klyklių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Veikiančios

1,2725

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1834-7634

Nėra

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

6.

Klykolių k. kapinės

Klykolių k., Naujosios Akmenės sen., Akmenės r.

Veikiančios

0,2339

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr.4400-1835-2466

Nėra

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

7.

Kruopių mstl. kapinės

Kruopių mstl., Kruopių sen., Akmenės r.

Riboto laidojimo, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2011-03-30 sprendimas Nr. T-71

0,4684

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1835-0860

Nėra

Vida Rimkienė,

tel. +370 686 59 653

Kruopių seniūnija

tel. (8 425) 43 733

8.

Kruopių mstl. kapinės

Kruopių mstl., Kruopių sen., Akmenės r.

Veikiančios

2,0100

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1835-1586

Nėra

Vida Rimkienė,

mob. +370 686 59 653

Kruopių seniūnija

tel. (8 425) 43733

9.

Padvarėlių k. kapinės Padvarėlių k., Akmenės sen., Akmenės r.

Veikiančios

5,1302

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1835-2599

Nėra

Birutė Skiparienė,

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

10.

Pakalniškių k. kapinės

Pakalniškių k., Kruopių sen., Akmenės r.

Veikiančios

0,9842

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1835-0771

Nėra

Vida Rimkienė,

mob. +370 686 59 653

Kruopių seniūnija

tel. (8 425) 43733

11.

Pašilės k. kapinės Pašilės k., Ventos sen., Akmenės r.

Veikiančios

3,1499

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1834-7898

Nėra

Rimantas Šliauteris

Mob. +370 684 79301

12.

Rimšų k. kapinės Rimšų k., Papilės sen., Akmenės r.

Veikiančios

2,4007

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1834-9683

Nėra

Vytautas Ralys

mob. +370 675 28173

13.

Rimšų k. kapinių dalis

Rimšų k., Papilės sen., Akmenės r.

Riboto laidojimo kapinių dalis, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2011-03-30 sprendimas Nr. T-71

0,8140

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1834-9683

Nėra

Vytautas Ralys

mob. +370 675 28173

14.

Rimšų k. kapinės Rimšų k., Papilės sen., Akmenės r.

Veikiančios

2,5287

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1834-9572

Nėra

Vytautas Ralys

mob. +370 675 28173

15.

Vegerių k. kapinės Vegerių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Veikiančios

0,1346

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1835-1674

Nėra

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

16.

Vegerių k. kapinės Vegerių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Veikiančios

0,9163

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1835-1836

Nėra

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

17.

Ventos k. kapinės

Ventos k., Ventos sen., Akmenės r.

Veikiančios

0,4596

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1834-7723

Nėra

Rimantas Šliauteris

Mob. +370 684 79301

18.

Stipirkių k. kapinės

Stipirkių k., Naujosios Akmenės sen., Akmenės r.

Veikiančios

5,6883

Įregistruotos 2010-03-03, unikalus Nr. 4400-2012-3944

Nėra

Kristina Kaminskienė,

mob. +370 696 59 373

19.

Šiaudinės k. kapinės

Šiaudinės k., Papilės sen., Akmenės r.

Veikiančios

1,0111

Įregistruotos 2009-04-15, unikalus Nr. 4400-1834-9248

Nėra

Mindaugas Perminas

mob. +370 682 30 368

20.

Agluonų k. antrosios senosios kapinės Mančelių k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,10

Privačioje žemėje

unikalus Nr. 4400-0516-2183

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4149

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

21.

Agluonų k. pirmosios senosios kapinės Mančelių k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,10

Privačioje žemėje

unikalus Nr. 4400-0268-7123

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4148

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

22.

Akmenės m. žydų senosios kapinės

Užupio g. 2D, Akmenės I k., Akmenės sen., Akmenės r. sav.,

Neveikiančios

0.4514

Įregistruotos 2017-04-06

unikalus Nr. 4400-4514-5957

Registruotos 1993-03-10, unikalus kodas 11685

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

23.

Alkiškių k. senosios kapinės

Alkiškių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.3820

Įregistruotos 2021-08-11

unikalus Nr. 4400-5487-2532

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4181

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

24.

Apušroto k. senosios kapinės

Spaigių k., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0615

Įregistruotos  2018-12-04

unikalus Nr. 4400-4864-9183

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4155

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

25.

Avižlių k. senosios kapinės

Užpelkių k., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.0314

Įregistruotos 2018-11-30

unikalus Nr. 4400-5136-1312

Registruotos 1992-12-03, unikalus kodas 4345

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

26.

Balsių kapinynas

Balsių k.,  Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.5022

Įregistruotos  2018-12-04

unikalus Nr 4400-4864-4904

Registruotos 1993-06-21, unikalus kodas 16333

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

27.

Barsiukų k. senosios kapinės

Barsiukų k.,  Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0599

Įregistruotos 2018-12-04

unikalus Nr. 4400-4864-9229

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4182

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

28.

Baublių k. senosios kapinės

Baublių k.,  Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0806

Įregistruotos Nuo 2019-05-09

unikalus Nr. 4400-5234-7210

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4166

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

29.

Bitininkų, Kivylių k. senosios kapinės

Kivylių k.,  Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.2342 ha

Įregistruotos 2018-11-30

unikalus Nr. 4400-4441-9350

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4190

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

30.

Būriškių kapinynas

Augustaičių k., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

1.4243

Įregistruotos 2021-08-11
unikalus Nr. 4400-5477-5136

Registruotos 1993-06-21, unikalus kodas 16334

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

31.

Dovydžių k. senosios kapinės

Dovydžių k., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0440

Įregistruotos 2019-05-09

unikalus Nr. 4400-5235-2651

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4156

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

32.

Draginių k. antrosios senosios kapinės

Draginių k., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1504

Įregistruotos 2018-12-04

Unikalus Nr. 4400-4864-2970

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4168

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

33.

Draginių k. pirmosios senosios kapinės

Draginių k.,  Papilės sen.,  Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0559

Įregistruotos 2021-08-10
unikalus Nr. 4400-5504-0525

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4167

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

34.

Gailaičių k. senosios kapinės vad. Švedų kapinėmis

Gailaičių k.,  Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1302

Įregistruotos 2018-11-29

unikalus Nr. 4400-4440-2860

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4151

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

35.

Gaušių k. senosios kapinės

Gaušių k.,  Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0687

Įregistruotos  2018-11-30

unikalus Nr. 4400-4443-3747

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4184

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

36.

Gėpaičių k. senosios kapinės

Gėpaičių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0970

Įregistruotos 2021-03-05

Unikalus Nr. 4400-5472-9869

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4185

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

37.

Jonaičių I k. senosios kapinės

Jonaičių I k.,  Papilės sen.,  Akmenės r.

Neveikiančios

0.0998

Įregistruotos 2021-03-05

Unikalus Nr. 4400-5510-3916

Registruotos 1993-03-10, unikalus kodas 11708

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

38.

Jučių, Žiopelių k. senosios kapinės

Jučių k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.2429

Įregistruotos 2018-11-29

unikalus Nr. 4400-4441-8128

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4154

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

39.

Kairiškių k. antrosios senosios kapinės, vad. Apžadų kapeliais Kairiškių k.,  Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0,02

Sklypo unikalus Nr. 4400-2178-7799 dalyje

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4170

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

40.

Kairiškių k. pirmosios senosios kapinės

Kairiškių k.,  Papilės sen., Akmenės       r.

Neveikiančios

0.3028

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-5136-1334

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4169

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

41.

Kairiškių kapinynas

Kairiškių k.,  Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.2990

Įregistruotos 2018-11-29

Unikalus Nr. 4400-5136-4537

Registruotos 2005-04-18, unikalus kodas 30328

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

42.

Kalniškių k. senosios kapinės

Kalniškių k.,  Papilės sen., Akmenės r. 

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1791

Įregistruotos  2018-12-04

Unikalus Nr. 4400-4864-9783

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4171

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

43.

Kalvių k. senųjų kapinių dalis

Kivylių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. 

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0937

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-4441-7398

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4183

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

44.

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Taikos g. 8, Akmenė, Akmenės r. sav.

Neveikiančios

0.3060

Įregistruotos 2017-12-08

Unikalus Nr. 4400-4846-2060

Registruotos 1993-02-08, unikalus kodas 10785

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

45.

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Kruopių mstl., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.0934

Formuojamas žemės sklypas

Registruotos 1993-02-08, unikalus kodas 10787

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

46.

Kapinės I

Alkiškių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

1.2544

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-4443-3325

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4180

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

47.

Keidų k. senosios kapinės

Keidų k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.2511

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-4443-4977

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4186

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

48.

Kerėžių k. senosios kapinės

Suginčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,09

Įregistruotos 2021-08-11

Unikalus Nr. 4400-5507-5622

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4187

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

49.

Kivylių k. senosios kapinės

Kivylių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0895

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-4441-7465

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4188

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

50.

Kivylių k. senosios kapinės, vad. Senkapiais

Kivylių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.3414

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-4442-0415

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4189

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

51.

Klykolių k. senosios kapinės

Klykolių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.2703

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-5136-4604

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4191

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

52.

Klykolių k. senosios kapinės vad. Senkapiais

Klykolių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. 

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.5651

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-4442-5034

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4192

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

53.

Klykolių k. žydų senosios kapinės

Klykolių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.6245

Įregistruotos  2017-12-08

Unikalus Nr. 4400-4846-2039

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4193

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

54.

Klyšių kapinynas

Klyšių k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.3692

Įregistruotos 2018-11-29

Unikalus Nr. 4400-4441-6379

Registruotos 1992-06-19, unikalus kodas 1816

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

55.

Kožiškių k. senosios kapinės

Kožiškių k., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.0125

Įregistruotos 2021-03-01

Unikalus Nr. 4400-5504-0614

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4172

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

56.

Krioklių k. antrosios senosios kapinės

Krioklių k., Papilės sen., Akmenės r. 

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1002

Įregistruotos 2018-12-04

Unikalus Nr. 4400-4864-7967

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4175

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

57.

Krioklių k. pirmosios senosios kapinės

Krioklių k., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1000

Įregistruotos 2018-12-04

Unikalus Nr. 4400-4864-9318

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4174

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

58.

Kruopių mstl. senosios kapinės, vad. Laisvamanių kapinėmis:

Kruopių mstl., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1243

Įregistruotos  2021-03-03

Unikalus Nr. 4400-5507-6485

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4157

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

59.

Laumėnų I k. senosios kapinės

Laumėnų I k., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0837

Įregistruotos 2019-05-09

Unikalus Nr. 4400-5235-0102

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4158

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

60.

Lygeikių k. senosios kapinės

Lygeikių k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1189

Įregistruotos  2018-11-29

Unikalus Nr. 4400-4444-2268

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4152

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

61.

Mantartiškių k. senosios kapinės

Dabikinės k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,01

Neregistruota

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4195

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

62.

Mažūnaičių k. senosios kapinės

Mažūnaičių k., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0600

Įregistruotos 2019-05-09

Unikalus Nr. 4400-5234-7641

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4176

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

63.

Medemrodės k. senųjų kapinių kompleksas

Agluonų k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.4845

Įregistruotos 2018-11-29

Unikalus Nr. 4400-4440-4244

Registruotos 2003-06-20, unikalus kodas 27509

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

64.

Mergeluičių k. antrosios senosios kapinės

Mergeluičių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1329

Įregistruotos  2021-03-05

Unikalus Nr. 4400-5487-3108

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4197

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

65.

Mergeluičių kaimo pirmosios senosios kapinės

Mergeluičių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.                  

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0878

Įregistruotos  2018-11-29

4400-5136-1101

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4196

Naujosios

Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Zigmantas Stankus

mob. +370 646 46 517

66.

Narbūčių k. senosios kapinės

Narbūčių k., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,0518

Įregistruotos 2021-03-02

Unikalus Nr. 4400-5507-6774

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4159

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

67.

Pakempinių k. senosios kapinės

Pakempinių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0499

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-4443-5196

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4198

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

68.

Papilės kapinynas

Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės r. 

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

3,8103

Dalis papuola į privačias žemes

Registruotos 1992-06-22, unikalus kodas 1823

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

69.

Papilės mstl. žydų senųjų kapinių dalis

A. Mockaus skg., Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0901

Įregistruotos  2017-12-06

unikalus Nr. 4400-4848-2375

Registruotos 1994-05-17, unikalus kodas 21108

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

70.

Pleikių k. senosios kapinės

Pleikių k., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.058

Neregistruota

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4160

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

71.

Rudausių k. antrosios senosios kapinės

Rudausių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0391

Privačioje žemėje

unikalus Nr. 4400-0822-9969

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4200

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

72.

Rudausių k. pirmosios senosios kapinės

Rudausių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.015

Privačioje žemėje

Unikalus Nr. 4400-0822-8071

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4199

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

73.

Rudikių k. senosios kapinės

Rudikių k., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,0525

Įregistruotos  2021-08-10

Unikalus Nr. 4400-5510-3266

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4177

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

74.

Sablauskių k. senosios kapinės

Sablauskių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,0251

Įregistruotos 2021-08-11

Unikalus Nr. 4400-5477-0210

Registruotos 2002-12-31, unikalus kodas 26852

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

75.

Saunorių I k. senosios kapinės

Saunorių I k., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0601

Įregistruotos 2018-12-04

Unikalus Nr. 4400-4864-9150

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4161

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

76.

Senosios neveikiančios kapinės

Purvių k., Ventos sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.0776

Neregistruota

Registruotos 1993-06-16, unikalus kodas 12787

Ventos seniūnijos seniūnė

Genovaitė Mačiuvienė

mob. +370 670 37 678

77.

Spaigių k. senosios kapinės

Pagervių k., Kruopių sen., Akmenės r. sav.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0515

Įregistruotos 2018-12-04

Unikalus Nr. 4400-4864-7489

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4162

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

78.

Stipirkių k. senosios kapinės

Stipirkių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.0706

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-4443-5841

Registruotos 1995-01-05, unikalus kodas 21309

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

79.

Suginčių k. antrosios senosios kapinės, vad. Zigmalio kapeliais

Suginčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. 

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1262

Įregistruotos 2021-03-04

Unikalus Nr. 4400-5507-5788

Registruotos 1992-12-03, unikalus kodas 4338

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

80.

Suginčių senosios kapinės, vad. Šmitkino kapeliais

Suginčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. 

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,1790

Įregistruotos 2021-08-10

Unikalus Nr. 4400-5507-5633

Registruotos 1992-10-21, unikalus kodas 5738

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

81.

Šapnagių k. senosios kapinės

Šapnagių k., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,0252

Įregistruotos  2021-03-03

Unikalus Nr. 4400-5510-0246

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4163

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

82.

Šliupščių k. senosios kapinės

Šliupščių k., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1000

Įregistruotos  2018-12-04

Unikalus Nr. 4400-4864-4875

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4164

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

83.

Šventupių k. senosios kapinės

Pagervių k., Kruopių sen., Akmenės r.  

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,0361

Įregistruotos  2021-03-04

Unikalus Nr. 4400-5505-1995

Registruotos 1992-12-03, unikalus kodas 4339

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

84.

Trikšių k. senosios kapinės, vad. Kapeliais

Trikšių k., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.099

Neregistruota

Registruotos 1997-11-12, unikalus kodas  21310

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

85.

Užpelkių k. senosios kapinės

Užpelkių k., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.0612

Žemės sklypo Unikalus Nr. 4400-2548-6117 dalyje

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4178

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

86.

Vegerių k. žydų senosios kapinės

Vegerių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,6321

Įregistruotos 2021-03-02

Unikalus Nr. 4400-5507-6410

Registruotos 1992-12-03, unikalus kodas 4343

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

87.

Vegerių kapinynas

Vegerių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,9228

Įregistruotos 2021-08-10

Unikalus Nr. 4400-5473-7562

Registruotos 1992-10-21, unikalus kodas 5740

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

88.

Vėlaičių k. senosios kapinės

Vėlaičių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,0923

Įregistruotos 2021-03-01

Unikalus Nr. 4400-5507-6885

Registruotos 1992-12-03, unikalus kodas 4340

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

89.

Viešučių k. senosios kapinės

Viešučių k., Kruopių sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,1097

Įregistruotos 2021-08-17

Unikalus Nr. 4400-5510-1110

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4165

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

90.

Viliošių k. senosios kapinės

Viliošių k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1009

Įregistruotos 2018-11-30

Unikalus Nr. 4400-4441-6296

Registruotos 1992-11-17, unikalus kodas 4153

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

91.

Zabikų k. senosios kapinės

Barvydžių k., Papilės sen., Akmenės r. 

Neveikiančios

0.0598

Įregistruotos 2019-05-09

Unikalus Nr. 4400-5234-8793

Registruotos 1993-03-10, unikalus kodas 11712

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

92.

Žerkščių k. senosios kapinės

Žerkščių k., Ventos sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,0750

Įregistruotos 2021-08-17

Unikalus Nr. 4400-5510-1200

Registruotos 1992-11-18, unikalus kodas 4179

Ventos seniūnijos seniūnė

Genovaitė Mačiuvienė

mob. +370 670 37 678

93.

Žydų žudynių ir užkasimo vieta

Kerežių k., Papilės sen., Akmenės r. sav.

Neveikiančios

0.0102

Įregistruotos 2021-03-03

Unikalus Nr. 4400-5478-3452

Registruotos 1994-05-17, unikalus kodas 21109

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

94.

Gulbinų k. kapinės „Trauko kapeliai“

Gulbinų k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-24 sprendimas Nr. T-104

0.0402

Privačioje žemėje

Unikalus Nr. 3208-0004-0121

Registruotos 2017-01-31

Unikalus kodas 40199

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

95.

Suginčių kapinynas

Suginčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.9642

Privačioje žemėje

Unikalus Nr. 3243-0002-0059

Registruotos 2017-12-01

Unikalus kodas 42089

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

96.

Kivylių kapinynas

Kivylių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0.1229

Privačioje žemėje

Unikalus Nr. 3225-0003-0046

Registruotos 2018-10-11

Unikalus kodas 43067

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

97.

Pašalpos kapinės

Kranto g. 1D, Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.5748

Įregistruotos 2023-11-30

Unikalus Nr. 4400-6188-8355

 

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

98.

Krioklių kapinynas Akmenės rajono sav., Papilės sen., Krioklių k.,

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,8689

Privačioje žemėje

Unikalus Nr. 3240-0005-0035

Registruotos 2019-09-24, unikalus kodas 44203

Papilės seniūnijos seniūnė Jūratė Šiurkuvienė

tel. +370 425 32 633

mob. +370 687 83942

99.

Kesių kapinynas, Kesių km., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0,0617

Privačiame sklype

Unikalus Nr. 3210-0001-0020

Registruotas 2019-09-24

Unikalus kodas 43995

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

100.

Medemrodės kaimo senųjų kapinių komplekso senosios kapinės

Agluonų k., Akmenės sen., Akmenės r.

Neveikiančios

Akmenės rajono valdybos 1992-10-08 potvarkis Nr. 426

0,4845

Įregistruotos 2018-11-29

Unikalus Nr. 4400-4440-4244

Registruotas 1992-11-17

Unikalus kodas 4150

Akmenės seniūnijos seniūnas

tel. +370 687 83 941

101.

Vegerių kapinynas II, Vegerių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.9872

Privačiuose sklypuose

Unikalus Nr. 4400-0770-8172

Unikalus Nr. 3243-0004-0044

Unikalus Nr. 4400-0189-5710

Registruotas 2023-12-12

Unikalus kodas 48636

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

102.

Vegerių kapinynas III,

Vegerių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.

Neveikiančios

0.9026

Privačiame sklype

Unikalus Nr. 3243-0004-0018

Registruotas 2023-12-12

Unikalus Nr. 48637

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Laimutė Baltrušaitienė

 tel. 8 697 64 955

103.

Spaigių kaimo senosios kapinės,  Spaigių k., Kruopių sen., Akmenės r. sav.

Neveikiančios

Apie 0.018

Privačiame sklype

Unikalus Nr. 4400-1678-6880

Nėra

Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė

mob. +370 687 33 792

Atgal
easy read