Garbės piliečiai

 Akmenės rajono Garbės piliečio vardas suteiktas:

1.

Leopoldui Petravičiui, ilgamečiam cemento gamyklos „Akmenės cementas“ vadovui (po mirties)

Už ypatingus nuopelnus rajonui, Akmenės rajono tarybos 1999-12-08 sprendimu Nr.82 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“

2.

 Editai Pučinskaitei, pasaulio dviračių sporto čempionei

Už ypatingus nuopelnus rajonui, Akmenės rajono tarybos 1999-12-08 sprendimu Nr.82 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“

3.

Stasiui Čirpui, kraštiečiui, gyvenančiam Vokietijoje

Už ypatingus nuopelnus rajonui, Akmenės rajono tarybos 1999-12-08 sprendimu Nr.82 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“

4.

Antanui Čiapui, botanikos sodo įkūrėjui

Už ypatingus nuopelnus rajonui, Akmenės rajono tarybos 1999-12-08 sprendimu Nr.82 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“

5.

Gerhardui Lange, Vokietijos Respublikos Arnsbergo miesto kunigui

Už ypatingus nuopelnus rajonui, Akmenės rajono tarybos 1999-12-08 sprendimu Nr.82 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“

6.

Kazimierz Palasz, Lenkijos Respublikos Konino miesto prezidentui

Įvertinant tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo tarp savivaldybių nuopelnus, Akmenės rajono tarybos 2000-05-24 sprendimu Nr.42 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“

7.

Klaus Ehling, Vokietijos Respublikos Bocholto miesto merui

Įvertinant tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo tarp savivaldybių nuopelnus, Akmenės rajono tarybos 2000-05-24 sprendimu Nr.42 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“

8.

Aldonai Pakeltienei, ilgametei moksleivių šokių kolektyvų vadovei

Už ypatingus nuopelnus rajonui, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2002-06-19 sprendimu Nr.71 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“

9.

Aldonai Uščinienei, Naujosios Akmenės Carito organizacijos veiklos vykdytojai

Už ypatingus nuopelnus rajonui, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2002-06-19 sprendimu Nr.71 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo“

10.

Jonui Gintauskui, rajono Savivaldybės kultūros centro darbuotojui, ilgamečiam muzikos kolektyvų vadovui

Už ypatingus nuopelnus rajonui, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2005 09 23sprendimu Nr.T-159 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo"

11.

Eugenijai Meškienei, Akmenės rajono savivaldybės merei (po mirties)

Už ypatingus nuopelnus rajonui, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 03 18 sprendimu Nr.T-69 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Eugenijai Meškienei“

12.

Anicetui Lupeikai, Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariui

Už  nuopelnus rajonui, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 05 20 sprendimu Nr.T-150 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Anicetui Lupeikai“

13.

Anuprui Gauronskui, Telšių vyskupijos kapitulos kanauninkui, Kaliningrado katalikų bažnyčios dekanui

Už  nuopelnus rajonui, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 08 05 sprendimu Nr.T-186 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Anuprui Gauronskui“

14.

Leopoldui Rozgai, visuomenės veikėjui, žurnalistui, kraštotyrininkui

Už  nuopelnus rajonui, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 02 15 sprendimu Nr.T-17 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Leopoldui Rozgai“

15.

Simonui Vyčiui Anužiui, akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ valdybos nariui

Už reikšmingą indėlį puoselėjant cemento pramonę Akmenės rajone ir nuolatinę filantropinę veiklą, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 02 16 sprendimu Nr.T-15 „Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo Simonui Vyčiui Anužiui“

16.

Julijanai Sejavičienei,  žurnalistei, aktyviai visuomenės veikėjai, buvusiai ilgametei „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus pavaduotojai ir redaktorei

Už reikšmingą indėlį Akmenės rajonui, įtaigiu ir menišku žodžiu telkiant Akmenės krašto žmones, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 02 15 sprendimu Nr. T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo Julijanai Sejavičienei“

Teisės aktai

 

Atgal
easy read