Užimtumo didinimo programa

DARBDAVIŲ ATRANKA UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

Konkurso „Darbdavių atranka užimtumo didinimo programos įgyvendinimui“ laimėtojai

Akmenės rajono savivaldybės administracija nuo 2023 m. gruodžio 27 d. iki 2024 m. sausio 4 d. 13 val. organizavo darbdavių atranką Užimtumo didinimo programai įgyvendinti. Darbdavių pasiūlymų vertinimas įvyko 2024 m. sausio 5 d. Atrankos laimėtojai:

 1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnija;
 2. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija;
 3. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnija;
 4. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnija;
 5. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kruopių seniūnija;
 6. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnija;
 7. UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“.

Akmenės rajono savivaldybės administracija su laimėtojais (išskyrus seniūnijas) sudarys dvišales Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartis.

Siekdama tvaraus užimtumo, skatindama darbo vietų kūrimą ir darbo paklausą, didindama darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms bei laisvus darbo išteklius integruodama į darbo rinką ir juos išlaikydama, Akmenės rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių atranką organizuoti darbus pagal Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programą (toliau – Programa) iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Atrankoje gali dalyvauti visos Akmenės rajono savivaldybėje įregistruotos įmonės, įstaigos, organizacijos, jeigu jų atliekami laikinieji darbai teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei, prisidedantys prie socialinės infrastruktūros palaikymo ir plėtojimo (detaliau nurodyta Programos 17 p.).

Programa finansuojama iš Savivaldybės ir Valstybės biudžetų. Įgyvendinant Programą, kurios metu vykdomos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, remiamos:

 1. Įdarbinto asmens darbo užmokestį už faktiškai dirbtą laiką;
 2. Darbdavio privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas;
 3. Piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant darbdavio privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas).

Asmenys turi būti įdarbinami ne trumpesniam nei 6 mėn. laikotarpiui.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti darbdavių atrankoje, nuo 2023 m. gruodžio 27 d. iki 2024 m. sausio 4 d. 13 val. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Pasiūlymą.
 2. Sąmatą.
 3. Numatomų atlikti darbų aprašymą (laisva forma).
 4. Darbdavio įsipareigojimas (laisva forma) įdarbinti Programoje numatytas prioritetines asmenų grupes (Programos 15 p.).

(Dokumentų pavyzdžius galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt -> Verslininkams -> Parama verslui.)

Vertinami bus tik tie darbdaviai, kurie pateiks visus aukščiau nurodytus dokumentus. Pirmenybė teikiama:

 1. Iš Savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms, viešosioms įstaigoms ir (ar) ne pelno siekiančioms įmonėms ir organizacijoms.
 2. Darbdaviams, kurie pas juos pagal Programą dirbusius asmenis įdarbino pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas.
 3. Įstaigoms, įmonėms, planuojančioms organizuoti Užimtumo didinimo programą Akmenės rajono savivaldybės seniūnijose, kuriose nedarbas viršija Savivaldybės vidurkį.

Dokumentai Akmenės rajono savivaldybės administracijai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas adresas ir nuoroda „Darbdavių atrankos konkursui“, nuo 2023 m. gruodžio 27 d. 8.00 val. iki 2024 m. sausio 4 d. 13.00 val. Savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo „vieno langelio“ patalpose adresu: I a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Informacija teikiama tel. (8 425) 59 782 ir el. paštu kristina.leone@akmene.lt.

Atgal
easy read