Nekilnojamo turto pardavimas

Vykdoma: Akmenės rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: L.Petravičiaus a. 2, 85132 Naujoji Akmenė

Banko sąskaitos Nr. LT664010043300254444 AB Luminor bankas. 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS
(2021 m. vasario 26  d.   Nr. T-33)

Eil. Nr.

Nekilnojamasis turtas (unikalus numeris, adresas), kiti nekilnojamieji daiktai (juos identifikuojantys duomenys)

Turto likutinė vertė, Eur

1.

Dalis kultūros namų pastato (49/100 dalys, unikalus numeris 4400-0506-0971, plotas 994,49 kv.m, 2 aukštų pastatas, pažymėjimas plane 1B2p) ir 49/100 kitų statinių (unikalus numeris 4400-1940-2410); Parko g. 3, Kivylių k., Akmenės r. sav.

14 435,15

2.

Pastatai, esantys adresu: Nepriklausomybės al. 17B, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav.:

-

2.1.

pastatas-sporto salė (unikalus numeris 3295-4001-0014, plotas 731,98 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 1U1p);

80 769,23

2.2.

pastatas-buitinės patalpos (unikalus numeris 3295-4001-0020, plotas 261,96 kv. m, 2 aukštų pastatas, pažymėjimas plane 2U2p);

11 243,63

2.3.

pastatas-sporto salė (unikalus numeris 3295-4001-0031, plotas 272,79 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 3U1p).

14 298,25

3.

Pastatas-valgykla (unikalus numeris 3297-5004-4021, plotas 503,73 kv.m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 2E1p); Laižuvos g. 5, Akmenės m., Akmenės r. sav.

57 469,99

4.

Pastatas-grūdų sandėlis (unikalus numeris 3296-8010-2014, plotas 84,89 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 1F1p); Tujų g. 3, Ventos k., Akmenės r. sav.

674,69

5.

Dalis pastato-administracinio (14/100 dalys, unikalus numeris 3298-7004-0012, plotas 137,86 kv. m, 2 aukštų pastato 1 aukšte,  pažymėjimas plane 1B2b); Statybininkų g. 4, Venta, Akmenės r. sav.

3 323,60

6.

Pastatas-katilinė (unikalus numeris 3298-8002-7016, plotas 332,66 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 1H1p,); pastatas-elektros paskirstymo punktas (unikalus numeris 3298-8002-7027, plotas 55,86 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 2H1p); Dvaro g. 8, Agluonų k., Akmenės sen., Akmenės r. sav.

0,00

7.

Pastatas-administracinis (unikalus numeris 3292-7000-2010, plotas 246,42 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 1B1m);pastatas-katilinė (unikalus numeris 3292-7000-2021, plotas 10,80 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 5I1p,);pastatas-cisterna (unikalus numeris 3292-7000-2032, plotas 15,00 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 6I1p); Stoties g. 42, Akmenė, Akmenės r. sav.

0,00

8.

Pastatas-maldos-namai (unikalus numeris 3296-1013-9018, plotas 840,02 kv. m, 2 aukštų pastatas, pažymėjimas plane 1R2p, bendras) ir kiti inžineriniai statiniai–aikštelė (unikalus numeris 4400-4968-5285, plotas 689,76 kv. m,  pažymėjimas plane b); Ventos g. 26, Venta, Akmenės r. sav.

2 849,40

9.

Pastatas-garažas (unikalus numeris 3298-4001-8016, plotas 246,57 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 1G1p);pastatas-garažas (unikalus numeris 3298-4001-8020, plotas 70,13 kv. m,  1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 2G1p);pastatas-garažas (unikalus numeris 4400-0224-1507, plotas 36,27 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 3G1ž);kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (unikalus numeris 3298-4001-8031); Akmenės III k., Akmenės sen., Akmenės r. sav.

13 919,39

10.

Pastatas-garažas (unikalus Nr. 3297-9013-0017, plotas 40,97 kv. m, 1 aukšto pastatas, pažymėjimas plane 1G1p); Ventos g. 32G, Venta, Akmenės r. sav.

2 453,82

Nekilnojamojo turto, esančio Varveklių g. 5 , Akmenės III k., Akmenės rajonas

PARDAVIMO VIEŠO ELEKTRONINIO AUKCIONO SĄLYGOS

   1.

Aukciono organizatorius

Akmenės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188719391,

L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė (toliau – Savivaldybės administracija).

2.

Aukciono vykdymo būdas

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje  www.evarzytynes.lt

3.

Informacija apie parduodamą turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, žemės sklypo kadastro numeris, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kiti teisės aktuose nustatyti apribojimai, žemės servitutai ir informacija ar žemės sklypas parduodamas, ar nuomojamas, kiti turto identifikavimo duomenys)

Parduodamas turtas, esantis Varveklių g. 5, Akmenės III k., Akmenės rajonas (toliau – turtas):

Pastatas-garažas (unikalus numeris 3298-4001-8016, bendras plotas 246,57 kv. m, sienos – plytos, stogo danga – bitumas, paskirtis- garažų, statybos pabaigos metai 1984); pastatas-garažas (unikalus numeris 3298-4001-8020, bendras plotas 70,13 kv. m, sienos – plytos, stogo danga – bitumas, paskirtis- garažų, statybos pabaigos metai 1984); pastatas-garažas (unikalus numeris 4400-0224-1507, bendras plotas 36,27 kv. m, sienos – medis su karkasu, stogo danga – asbestcementis, paskirtis- garažų, statybos pabaigos metai 2003); kiti inžineriniai statiniai- kiemo statiniai (unikalus numeris 3298-4001-8031, dūmtraukis, 2 vandens rezervuarai c1, c2, tvora, statybos pabaigos metai 1984);

Žemės sklypas: Pastatus su statiniais viešojo aukciono būdu įsigijęs asmuo teisę išsinuomoti ar išsipirkti žemės sklypą įgis tik pastatus su statiniais pradėjus eksploatuoti pagal jų paskirtį.

4.

Parduodamo turto apžiūros laikas ir sąlygos

 

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Bendrojo skyriaus Ūkio grupės vadovas   Aidas Majauskas, tel. (8 425) 59710, mob. (8 687) 83122, aidas.majauskas@akmene.lt.

Turto apžiūra galima iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais.

5.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto kaina

22 100 Eur

6.

Kainos didinimo intervalas

500 Eur

7.

Aukciono dalyvio įmokos:

7.1.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis

 30 Eur

7.2.

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis

2 210 Eur

8.

Banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokamos aukciono 7 punkte nurodytos įmokos bei atsiskaitoma už perkamą turtą, duomenys

Gavėjas -                                 Akmenės rajono savivaldybės administracija

Banko sąskaitos numeris -      LT 66 4010 0433 0025 4444

Bankas -                                  Luminor bank, AB

Mokėjimo paskirtis -              Aukciono Nr. 227454 dalyvio įmokos.

7 punkte nurodytos įmokos mokamos iki aukciono dalyvio registracijos specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.  Įmokos gali būti mokamos vienu mokėjimu.

9.

Asmuo atsakingas už informacijos teikimą

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Svajūnas Vilkas, (8 425) 59772, mob. (8 686) 31172,  svajunas.vilkas@akmene.lt

10.

Aukciono dalyvių registracija

 

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, registracijos metu internetu pateikę 12 punkte nurodytus dokumentus.

11.

Dokumentų dalyvauti aukcione pateikimas

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys nustatytu laiku registruodamiesi aukciono dalyviais www.evarzytynes.lt pateikia 12 punkte nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis pateikia 12 punkte nurodytų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį. Asmenys, pateikę ne visus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus aukciono dalyviais neregistruojami arba su jais nesudaroma pirkimo – pardavimo sutartis.

Užsienio subjektai, prieš registruodamiesi aukciono dalyviais, turi susisiekti su aukciono komisija ir gauti papildomą informaciją apie teisės aktuose nustatytus reikalavimus užsienio subjektų, atitinkančių aukciono dalyvių apibrėžimą, teikiamiems dokumentams. 

12.

Pateikiami dokumentai

 

Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės registruodamiesi pateikia 12.1 – 12.6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.

Fiziniai asmenys registruodamiesi pateikia 12.4 12.6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.

12.1.

Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2.

Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

12.3.

Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4.

Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.5.

Sandorio dėl ketinimo įsigyti turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

12.6.

Aukciono sąlygų 7 punkte nurodytų įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.

Atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas ir tvarka, taip pat kitos įsipareigojimų užtikrinimo priemonės

13.1.

Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

13.2.

Pasibaigus elektroniniam aukcionui, laimėtojui išsiunčiamas elektroninio aukciono protokolas, kurį jis ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasirašo ir jo skaitmeninę kopiją išsiunčia elektroniniu paštu info@akmene.lt, svajunas.vilkas@akmene.lt, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais 12 punkte nurodytais dokumentais notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį.

13.3.

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione dienos.

13.4.

Sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti Sutarties į Sutarties sudarymo išlaidas įskaitomos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kartotinių pažymų parengimo išlaidos.

13.5.

Jei per 13.3. punkte nurodytą terminą Sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti Sutartį,  7.2 punkte nurodytas aukciono dalyvio garantinis įnašas yra laikomas aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo ir aukciono laimėtojui negrąžinamas.

13.6.

Nuosavybės teisė į aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojui perduodama perdavimo – priėmimo aktu tik visiškai atsiskaičius už perkamą turtą. Perdavimo aktas notariškai netvirtinamas.

14.

Kitos aukciono sąlygos

14.1.

Asmenims, kurių neatitikimas aukciono sąlygoms paaiškėja po jų įregistravimo aukciono dalyviais arba jau įvykus aukcionui, bet dar nepasirašius Sutarties, neleidžiama dalyvauti aukcione arba nesudaroma Sutartis.

14.2.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, 7.2 punkte nurodytas garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

14.3.

7.1 punkte nurodytas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.

14.4.

Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas, jis taip pat negali dalyvauti naujame šio turto aukcione ir privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

14.5.

Pastatus su statiniais viešojo aukciono būdu įsigijęs asmuo teisę išsinuomoti ar išsipirkti žemės sklypą įgis tik pastatus su statiniais pradėjus eksploatuoti pagal jų paskirtį.


Nekilnojamojo turto, esančio Parko g. 3 , Kivylių k., Akmenės rajonas

PARDAVIMO VIEŠO ELEKTRONINIO AUKCIONO SĄLYGOS

   1.

Aukciono organizatorius

Akmenės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188719391,

L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė (toliau – Savivaldybės administracija).

2.

Aukciono vykdymo būdas

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje  www.evarzytynes.lt

3.

Informacija apie parduodamą turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, žemės sklypo kadastro numeris, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kiti teisės aktuose nustatyti apribojimai, žemės servitutai ir informacija ar žemės sklypas parduodamas, ar nuomojamas, kiti turto identifikavimo duomenys)

Parduodamas turtas, esantis Parko g. 3, Kivylių k., Akmenės rajonas (toliau – turtas):

Pastatas-kultūros namai (49/100 dalys, unikalus numeris 4400-0506-0971, bendras plotas 2038,26 kv. m, 2 aukštų pastatas, sienos – plytos, paskirtis- kultūros, statybos pabaigos metai 1981); kiti inžineriniai statiniai- kiemo statiniai (49/100 dalys, unikalus numeris 4400-1940-2410, betono danga - 46,8 kv. m., šaligatvis –290 kv. m., šaligatvio borteliai – 39 m , statybos pabaigos metai 1981);

Žemės sklypas: Lietuvos Respublikos nuosavybė, patikėtinis Valstybės įmonė Turto bankas,  unikalus Nr. 4400-2722-2474, plotas 0,345 ha, paskirtis ir naudojimo būdas - kita, visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypas parduodamas.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos zonos,  vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos,ryšių linijų apsaugos zonos.

Servitutai: teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

4.

Parduodamo turto apžiūros laikas ir sąlygos

 

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Bendrojo skyriaus Ūkio grupės vadovas   Aidas Majauskas, tel. (8 425) 59710, mob. (8 687) 83122, aidas.majauskas@akmene.lt.

Turto apžiūra galima iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais.

5.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto kaina

15 732,22 Eur

6.

Kainos didinimo intervalas

200 Eur

7.

Aukciono dalyvio įmokos:

7.1.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis

 30 Eur

7.2.

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis

1 573 Eur

8.

Banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokamos aukciono 7 punkte nurodytos įmokos bei atsiskaitoma už perkamą turtą, duomenys

Gavėjas -                                 Akmenės rajono savivaldybės administracija

Banko sąskaitos numeris -      LT 66 4010 0433 0025 4444

Bankas -                                  Luminor bank, AB

Mokėjimo paskirtis -              Aukciono Nr. 227183 dalyvio įmokos.

7 punkte nurodytos įmokos mokamos iki aukciono dalyvio registracijos specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.  Įmokos gali būti mokamos vienu mokėjimu.

9.

Asmuo atsakingas už informacijos teikimą

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Svajūnas Vilkas, (8 425) 59772, mob. (8 686) 31172,  svajunas.vilkas@akmene.lt

10.

Aukciono dalyvių registracija

 

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes. Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, registracijos metu internetu pateikę 12 punkte nurodytus dokumentus.

11.

Dokumentų dalyvauti aukcione pateikimas

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys nustatytu laiku registruodamiesi aukciono dalyviais www.evarzytynes.lt pateikia 12 punkte nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis pateikia 12 punkte nurodytų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį. Asmenys, pateikę ne visus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus aukciono dalyviais neregistruojami arba su jais nesudaromos pirkimo – pardavimo sutartys.

Užsienio subjektai, prieš registruodamiesi aukciono dalyviais, turi susisiekti su aukciono komisija ir gauti papildomą informaciją apie teisės aktuose nustatytus reikalavimus užsienio subjektų, atitinkančių aukciono dalyvių apibrėžimą, teikiamiems dokumentams. 

12.

Pateikiami dokumentai

 

Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės registruodamiesi pateikia 12.1 – 12.6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.

Fiziniai asmenys registruodamiesi pateikia 12.4 12.6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.

12.1.

Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2.

Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

12.3.

Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4.

Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.5.

Sandorio dėl ketinimo įsigyti turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

12.6.

Aukciono sąlygų 7 punkte nurodytų įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.

Atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas ir tvarka, taip pat kitos įsipareigojimų užtikrinimo priemonės

13.1.

Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčių pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

13.2.

Pasibaigus elektroniniam aukcionui, laimėtojui išsiunčiamas elektroninio aukciono protokolas, kurį jis ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasirašo ir jo skaitmeninę kopiją išsiunčia elektroniniu paštu info@akmene.lt, svajunas.vilkas@akmene.lt, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais 12 punkte nurodytais dokumentais notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį.

13.3.

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione dienos, o valstybinės žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) su VĮ Turto bankas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Savivaldybės nekilnojamojo turto Sutarties pasirašymo.

13.4.

Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti Sutarties/čių, į Sutarties/čių sudarymo išlaidas įskaitomos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kartotinių pažymų parengimo išlaidos.

13.5.

Jei per 13.3. punkte nurodytą terminą Sutartys nesudaromos dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti Sutartis, o 7.2 punkte nurodytas aukciono dalyvio garantinis įnašas yra laikomas aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo ir aukciono laimėtojui negrąžinamas.

13.6.

Nuosavybės teisė į aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojui perduodama perdavimo – priėmimo aktu tik visiškai atsiskaičius už perkamą turtą. Perdavimo aktas notariškai netvirtinamas.

14.

Kitos aukciono sąlygos

14.1.

Asmenims, kurių neatitikimas aukciono sąlygoms paaiškėja po jų įregistravimo aukciono dalyviais arba jau įvykus aukcionui, bet dar nepasirašius Sutarčių, neleidžiama dalyvauti aukcione arba nesudaromos Sutartys.

14.2.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, 7.2 punkte nurodytas garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

14.3.

7.1 punkte nurodytas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.

14.4.

Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas, jis taip pat negali dalyvauti naujame šio turto aukcione ir privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.


Nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės al. 17B, Naujoji Akmenė, Akmenės rajonas

PARDAVIMO VIEŠO ELEKTRONINIO AUKCIONO SĄLYGOS

   1.

Aukciono organizatorius

Akmenės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188719391,

L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė.

2.

Aukciono vykdymo būdas

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje  www.evarzytynes.lt

3.

Informacija apie parduodamą turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, žemės sklypo kadastro numeris, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kiti teisės aktuose nustatyti apribojimai, žemės servitutai ir informacija ar žemės sklypas parduodamas, ar nuomojamas, kiti turto identifikavimo duomenys)

Parduodamas turtas, esantis Nepriklausomybės al. 17B, Naujoji Akmenė, Akmenės rajonas (toliau – turtas):

Pastatas-sporto salė (unikalus numeris 3295-4001-0014, bendras plotas 731,98 kv. m, 1 aukšto pastatas, sienos – plytos, paskirtis- sporto, statybos pabaigos metai 1954); pastatas-buitinės patalpos (unikalus numeris 3295-4001-0020, bendras plotas 261,96 kv. m, 2 aukštų pastatas, sienos- plytų, paskirtis – administracinė, statybos pabaigos metai 1968); pastatas-sporto salė (unikalus numeris 3295-4001-0031, bendras plotas 272,79 kv. m, 1 aukšto pastatas, sienos -plytos, paskirtis-sporto, statybos pabaigos metai1954)

Žemės sklypas: Lietuvos Respublikos nuosavybė, patikėtinis Valstybės įmonė Turto bankas,  unikalus Nr. 4400-2228-0537, plotas 0,2062 ha, paskirtis ir naudojimo būdas - kita, visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypas parduodamas.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, plotas 0,0134 ha,  šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, plotas 0,009 ha,

Servitutai: teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,0167 ha; teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,0167 ha.

4.

Parduodamo turto apžiūra

 

Už turto apžiūrą atsakingas asmuo – Bendrojo skyriaus Ūkio grupės vadovas   Aidas Majauskas, tel. (8 425) 59710, mob. (8 687) 83122, aidas.majauskas@akmene.lt.

Turto apžiūra galima iš anksto susitarus šiame punkte nurodytais kontaktais.

5.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto kaina

26 500 Eur

6.

Kainos didinimo intervalas

1 000 Eur

7.

Aukciono dalyvio įmokos:

7.1.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis

 30 Eur

7.2.

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis

2 650 Eur

8.

Banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokamos aukciono 7 punkte nurodytos įmokos bei atsiskaitoma už perkamą turtą, duomenys

Gavėjas -                                 Akmenės rajono savivaldybės administracija

Banko sąskaitos numeris -      LT 66 4010 0433 0025 4444

Bankas -                                  Luminor bank, AB

Mokėjimo paskirtis -              Aukciono Nr. 226670 dalyvio įmokos

7 punkte nurodytos įmokos mokamos iki aukciono dalyvio registracijos specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.  Įmokos gali būti mokamos vienu mokėjimu.

9.

Asmuo atsakingas už informacijos teikimą

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Svajūnas Vilkas, (8 425) 59772, mob. (8 686) 31172,  svajunas.vilkas@akmene.lt

10.

Aukciono dalyvių registracija

 

Elektroninio aukciono dalyvių registracija vyks internetu VĮ Registrų centro administruojamoje specialiojoje svetainėje www.evarzytynes.lt Elektroninio aukciono dalyviais registruojami asmenys, registracijos metu internetu pateikę 12 punkte nurodytus dokumentus.

11.

Dokumentų dalyvauti aukcione pateikimas

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys nustatytu laiku registruodamiesi aukciono dalyviais www.evarzytynes.lt pateikia 12 punkte nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Aukcioną laimėjęs dalyvis pateikia 12 punkte nurodytų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį. Asmenys, pateikę ne visus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus aukciono dalyviais neregistruojami arba su jais nesudaromos pirkimo – pardavimo sutartys.

Užsienio subjektai, prieš registruodamiesi aukciono dalyviais, turi susisiekti su aukciono komisija ir gauti papildomą informaciją apie teisės aktuose nustatytus reikalavimus užsienio subjektų, atitinkančių aukciono dalyvių apibrėžimą, teikiamiems dokumentams. 

12.

Pateikiami dokumentai

 

Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės registruodamiesi pateikia 12.1 – 12.6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.

Fiziniai asmenys registruodamiesi pateikia 12.4 12.6 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas.

12.1.

Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2.

Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

12.3.

Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4.

Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.5.

Sandorio dėl ketinimo įsigyti turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

12.6.

Aukciono sąlygų 7 punkte nurodytų įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.

Atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas ir tvarka, taip pat kitos įsipareigojimų užtikrinimo priemonės

15.1.

Visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčių pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

13.2.

Pasibaigus elektroniniam aukcionui, laimėtojui išsiunčiamas elektroninio aukciono protokolas, kurį jis ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasirašo ir jo skaitmeninę kopiją išsiunčia elektroniniu paštu info@akmene.lt, svajunas.vilkas@akmene.lt, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais 12 punkte nurodytais dokumentais notarui, tvirtinančiam turto pirkimo pardavimo sutartį.

13.3.

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) aukciono laimėtojas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione dienos, o valstybinės žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamajam turtui, pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) su VĮ Turto bankas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Savivaldybės nekilnojamojo turto Sutarties pasirašymo.

13.4.

Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Jeigu aukciono laimėtojas nustatytu laiku neatvyksta pasirašyti Sutarties/čių, į Sutarties/čių sudarymo išlaidas įskaitomos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kartotinių pažymų parengimo išlaidos.

13.5.

Jei per 13.3. punkte nurodytą terminą Sutartys nesudaromos dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti Sutartis, o 7.2 punkte nurodytas aukciono dalyvio garantinis įnašas yra laikomas aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo ir aukciono laimėtojui negrąžinamas.

13.6.

Nuosavybės teisė į aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojui perduodama perdavimo – priėmimo aktu tik visiškai atsiskaičius už perkamą turtą. Perdavimo aktas notariškai netvirtinamas.

14.

Kitos aukciono sąlygos

14.1.

Asmenims, kurių neatitikimas aukciono sąlygoms paaiškėja po jų įregistravimo aukciono dalyviais arba jau įvykus aukcionui, bet dar nepasirašius Sutarčių, neleidžiama dalyvauti aukcione arba nesudaromos Sutartys.

14.2.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, 7.2 punkte nurodytas garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

14.3.

7.1 punkte nurodytas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.

14.4.

Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negražinamas ir garantinis įnašas, jis taip pat negali dalyvauti naujame šio turto aukcione ir privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą.

Atgal