Jaunimo NVO

Jaunimo organizacijos

Eil. Nr.

NVO pavadinimas

NVO būstinės adresas

Vadovo vardas, pavardė

Kontaktai

Nuoroda

1.

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga ,,Jaunimo apskritasis stalas"

Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė

Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė

+370 678 64985

akmenesjas@gmail.com

https://www.facebook.com/
AkmenesJaunimoApskritasisStalas

2.

Asociacija „Milžinų lizdas“

Darbininkų g. 4-14, Naujoji Akmenė

Justina Jančauskaitė

+370 644 64430

milzinulizdas@gmail.com

https://www.facebook.com/
milzinulizdas

3.

Ateitininkų federacijos Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuopa

Nepriklausomybės g. 62, Papilė

Genovaitė Pundziuvienė

+370 698 19798

g.pundziuviene@gmail.com

http://www.papilesgimnazija.lt/
ateitininku-kuopa/

4.

Jaunimo organizacija „Nestabdyk“

Ventos g. 13, Venta

Elena Čiobienė

+370 610 44045

nestabdyk1@gmail.com

https://www.facebook.com/
Nestabdyk

5.

LMS Akmenės rajono mokinių savivaldų informavimo centras

Laižuvos g. 7, Akmenė        

Akvilė Kulvinskaitė

+370 673 31088

akmene@moksleiviai.lt

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100064573973191

6.

Lietuvos Šaulių sąjungos Akmenės 609 kuopa

Laižuvos g. 7, Akmenė        

Šarūnas Serapinas

+370 67065339

sarunasserapinas@gmail.com

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100069468816851

7.

Akmenės gimnazijos jaunieji maltiečiai

Laižuvos g. 7, Akmenė        

Eglė Radionova

+370 670 73136

egle.radionova@akmgmremote.lt

https://www.instagram.com/
akm_jaunieji_maltieciai/

Su jaunimu dirbančios organizacijos*

 

Pavadinimas

Būstinės adresas

Vadovo vardas, pavardė

Kontaktai

Nuoroda

1.

Viešoji įstaiga Akmenės jaunimo centras („IVIDU“)

Dariaus ir Girėno g. 11, Akmenė

Alis Valinčius

+370 613 88484
info.ividu@gmail.com

https://www.facebook.com/
IVIDU.Official

2.

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“ (Atvirasis jaunimo centras „NewStone“)

Nepriklausomybės al. 19, Naujoji Akmenė

Domantas Jocas

+370 648 40504
fondas.prieglobstis@gmail.com

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100064916580517

3.

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Atviroji jaunimo erdvė „Mes patys“)

V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė

Lina Lukytė

+370 695 32044
kristina.urnieziene@abiblioteka.lt

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100063889516040

4.

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė

Ramutė Bužinskienė

+370 425 56860
rastine@jsscakmene.lt

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100083102388497

5.

Akmenės rajono stalo teniso klubas „Mažoji raketė“

Laižuvos g. 7, Akmenė

Loreta Avelienė

+370 425 59431
loreta.bruze@gmail.com

https://www.facebook.com/
mazojirakete

6.

Viešoji įstaiga „Akmenės jaunųjų lyderių klubas“

Respublikos g. 11a, Naujoji Akmenė

Aivadas Petravičius

+37062032445
aivadasp@gmail.com

 

*  su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – vykdyti darbą su jaunimu. Sąvokos išaiškinimas čia.

Neformalios jaunimo grupės

 

 Pavadinimas

Būstinės adresas

Vadovo vardas, pavardė

Kontaktai

Nuoroda

1.

Akmenės gimnazijos mokinių taryba

Laižuvos g. 7, Akmenė

Indrė Šiurkienė

+370 425 59431
indresiurkiene@gmail.com

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100063675157887
  

2.

Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos mokinių savivalda

Papilės g. 14, Kruopiai

Algimanta Liudaitė

+370 695 62836
algimantaliudaite@gmail.com

https://www.facebook.com/
kruopiu.mokykla.9
  

3.

Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio” progimnazijos mokinių taryba

V. Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė

Monika Bertašiūtė

+370 695 9442
m.bertasiute@
sauletekioprogimnazija.lt

-           

4.

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinių taryba

Nepriklausomybės g. 62, Papilė

Kristina Dorofėjienė

dorofeja@gmail.com

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100075986123629
   

5.

Ramučių gimnazijos mokinių taryba  „Aktyvus jaunimas“

Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė

Regina Altukavičinė

+370 610 19843
regaltuk@gmail.com

https://www.facebook.com/
RamuciuMT
      

6.

Ventos gimnazijos mokinių taryba

Ventos g. 13, Venta

Sandra Vežuka

+370 670 36334
sandra.vezuka@
ventosgimnazija.lt

https://www.facebook.com/
ventos.gim
          

7.

Neformali sporto savanorių grupė

Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė

Martynas Valters

+370 615 53035
info@akmenesc.lt

https://www.facebook.com/
groups/857035074659774

8.

Neformali jaunimo grupė „Meno arka“

P. Jodelės g. 6, Naujoji Akmenė

Danguolė Vanagienė

+370 675 44900
dange.ki@gmail.com

https://www.facebook.com/
akmenesrajonomenomokykla
  

9.

Akmenės rajono policijos komisariato jaunieji policijos rėmėjai

P. Jodelės g. 2, Naujoji Akmenė

Aušrinė Bumblė

ausrine.bumble@policija.lt

https://www.facebook.com/
ausrine.nataipausrine

Nacionaliniai jaunimo tinklai

 

 Pavadinimas

Atstovų Akmenės rajone 
vardas, pavardė

Kontaktai

Nuoroda

1.

Jaunimo Europos komanda

Rusnė Poškutė ir Gabija Grigaliūnaitė

rrusne.p@gmail.com

gggrigaliunaite@gmail.com

https://www.facebook.com/
JaunimoEuroposkomanda/

2.

Jaunimo politikos ambasadoriai

Rusnė Poškutė ir Gabija Dumsevičiūtė

rrusne.p@gmail.com

dumsgabi@gmail.com

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100094420328659

Atgal
easy read