Kontrolės ir audito tarnyba

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

     

2023 m. IV ketvirtis

2022 m.

1

Savivaldybės kontrolierius

1

3838

3707

2

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

1

3179

2941

 

Atgal