Kontrolės ir audito tarnyba

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

     

2024 m. I ketvirtis

2023 m.

1

Savivaldybės kontrolierius

1

4106

3838

2

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

1

3239

3179

 

Atgal
easy read