Kontrolės ir audito tarnyba

 

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

     

2022 m. IV ketvirtis

2021 m.

1

Savivaldybės kontrolierius

1

3707

3597

2

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

1

2941

2769

 

Atgal