Tarybos nariai

Eil.

Vardas, pavardė

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

Nr.

2023 m.   IV ketvirtis 

1

Gedas Adomaitis

1 178,36

2

Karolis Akulavičius

1 071,24

3

Sandra Ąžuolienė

1 285,49

4

Benediktas Balkauskas

1 071,24

5

Vladislovas Balkauskas

1 178,36

6

Nijolė Bartkevičienė

1 071,24

7

Algirdas Bučys

1 285,49

8

Marius Gricius

1 071,24

9

Monika Kateivaitė-Dvariškė

1 071,24

10

Birutė Kulvinskienė

1 178,36

11

Linas Lileikis

1 142,66

12

Antanas Lizdenis

535,62

13

Saulius Momkauskas

1 071,24

14

Apolinaras Nicius

1 017,68

15

Romualdas Norbutas

1 285,49

16

Artūras Pekauskas

1 178,36

17

Judita Puzonienė

1 285,49

18

Ingrida Sakalauskienė

1 071,24

19

Justinas Statkus

1 285,49

20

Richardas Sudaris

1 285,49

21

Kazys Suodis

1 071,24

22

Martynas Valters

1 071,24

23

Pranciškus Zaramba

1 285,49

24

Vitalija Žakienė

1 178,36

25

Judita Žilienė

1 071,24

 
Tarybos nario išmoka
 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinė mėnesinė tarybos nario išmoka, Eur

   

2023 m. I ketvirtis

2022 m.

Tarybos narys

25 370 330

 

Atgal