Finansinių ataskaitų rinkiniai

Akmenės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąrašas

 

Akmenės rajono savivaldybės iždas
Savivaldybės biudžetinės įstaigos
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla
Akmenės rajono meno mokykla
Akmenės rajono Akmenės gimnazija
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija
Akmenės rajono Ventos gimnazija
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija
Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
Akmenės rajono ugniagesių komanda
Akmenės rajono sporto centras
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus
Akmenės rajono paramos šeimai centras
Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla
Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra Savivaldybė
VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras
VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė
VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Kruopių ambulatorija
VšĮ Papilės ambulatorija
VšĮ „Akmenės būstas“
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Savivaldybė yra akcininkė
UAB „Akmenės vandenys“
UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“
UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas
UAB „Toksika“
Atgal