Lėšos veiklai viešinti

GALIOJANČIOS SUTARTYS 2022 METAIS

Eil. Nr.

Tiekėjas

Paslaugos pavadinimas / objektas

Sutarties data ir numeris

Sutarties trukmė (su visais pratęsimais)

Sutarties vertė (su PVM)

1.

UAB „Šiaulių kraštas“

Informacijos skelbimo regioniniame laikraštyje ir/ar jo interneto portale paslaugos

2021-07-09 Nr. VPA-144

Nr.SS-2021-571

37 mėn.

7 500,00

2.

UAB „Šiaulių apskrities televizija“

Viešinimo televizijoje paslaugos

2022-07-12 Nr. SS-2022-676

13 mėn.

12 000,00

3.

UAB „Vienybės redakcija“

Informacijos skelbimo vietiniame laikraštyje paslaugos

2022-09-21 Nr. SS-2022-772

15 mėn.

12 099,99

Ne sutartys (vienkartiniai)

Eil. Nr.

Tiekėjas

Paslaugos pavadinimas / objektas

Pirkimo data

Sutarties trukmė (su visais pratęsimais)

Sutarties vertė (su PVM)

1.

VšĮ "Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupė

Straipsnio išspausdinimo paslaugos (apie švietimo sistemą)

2022-10-14

1 mėn.

990,00

2.

UAB „Vienybės redakcija“

Nekrologo išspausdinimo paslauga

2022-09-06

1 mėn.

70,00

3.

UAB „Vienybės redakcija“

Nekrologo išspausdinimo paslauga

2022-04-19

1 mėn.

70,00

Atgal