Lygių galimybių politika

Už lygių galimybių įgyvendinimą Savivaldybėje atsakingas asmuo

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Dovilė Švežaitė

120 kab.

(8 425) 56 590

dovile.svezaite@akmene.lt  

Teisės aktai:

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

Lyčių lygybės stebėsena Akmenės rajono savivaldybės administracijoje:

Kur ir kaip pranešti apie patirtą diskriminaciją darbe arba darbo pokalbių metu?

Pagrindinės institucijos Lietuvoje, tiriančios diskriminacijos atvejus darbo aplinkoje yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,Valstybinė darbo inspekcija  ir Valstybinė darbo ginčų komisija.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai skundą galima atsiųsti elektroniniu paštu, paštu arba užpildyti e-skundo formą. Kaip pateikti skundą rasite čia.

Valstybinė darbo inspekcijai norėdami pateikti skundą, spauskite čia. Skundo pavyzdinę formą rasite čia.

Valstybinė darbo ginčų komisijai Lietuvoje veikia lygiateisės 22 darbo ginčų komisijos. Į komisiją kreiptis  reikia pagal savo gyvenamąją vietą. Kontaktų sąrašą rasite čia. Skundo pildymo formą rasite čia

Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, patyrę diskriminaciją darbe arba darbo pokalbių metu Akmenės rajono savivaldybės administracijoje, turi teisę tiesiogiai kreiptis į Administracijos direktorių, arba apie diskriminaciją pranešti  Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranesimas@akmene.lt

Veikiančiu vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). Administracija užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Atgal
easy read