Projektiniai pasiūlymai

„Administracinės paskirties pastato Respublikos g. 1A, Naujoji Akmenė, Akmenės raj. sav., paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo, projektas“ parengtas projektinis pasiūlymas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Administracinės paskirties pastato Respublikos g. 1A, Naujoji Akmenė, Akmenės raj. sav., paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo, projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Respublikos g. 1A, Naujoji Akmenė, Akmenės raj. sav., pastatas 1B3p, un. Nr. 3297-6000-1016. Žemės sklypo kad. Nr. 3233/0006:322 Naujosios Akmenės m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo pobūdis – visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama: administracinė; projektuojama: gydymo.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Plungės darna“, 169957235.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešinimas vyks tiesiogiai prisijungiant internetu prie virtualaus susirinkimo. Nuoroda į susirinkimą Balandžio 2d. 17:00val.: https://us04web.zoom.us/j/936969190 (Meeting ID 936-969-190).

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

Atgal
easy read