Projektiniai pasiūlymai

Administracinės paskirties pastato Ventos g. 32A, Venta, Akmenės raj. sav., statybos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII
skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Administracinės paskirties pastato Ventos g. 32A, Venta,
Akmenės raj. sav., statybos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.
Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Ventos g. 32A, Venta, Akmenės raj. sav. (kad. Nr. 3255/0001:368 Ventos m. k.v.)
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinės paskirties pastatas.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Ilora“, įm. k. 152968330, Ventos g. 32A, Venta, tel. 8 687 36800.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00. Tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): : L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, 2018 m. gegužės 18 d., 16:00.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Atgal
easy read