Projektiniai pasiūlymai

Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8, skl. kad. Nr. 3203/0010:49

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8, skl. kad. Nr. 3203/0010:49

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai)

UAB „VMG Lignum Systems“ PV, arch. autorius R. Mosteikytė, el. paštas: ruta.mosteikyte@vmglignum.eu , tel.+370 697 57662;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“, adresas : Ryto g. 4, Menčių k.,  LT-85271 Akmenės r. sav., tel: +370 626 24424, Lina@akmenefez.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos

Tel. +370 697 57662, I-V 10:00 -15:45 (susisiekus telefonu) iki 2024.05.08, V. Gerulaičio g. 10, LT-08200, Vilnius

Akmenės rajono savivaldybė, Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, 301 kab. +370 658 30 960, Vyr. architektas. Antanas Lizdenis,  https://www.akmene.lt/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2024.05.08., el paštu: ruta.mosteikyte@vmglignum.eu, V. Gerulaičio g. 10, LT-08200, Vilnius

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2024.05.08 17:00 elektroninėje erdvėje  Microsoft Teams Meeting aplinkoje:

Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IyZjdlZjQtZGE0My00OTMyLThhMTMtZGY5YzViNTA2ZDMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b75b4e8-c6c2-48a2-b972-456b9246b843%22%2c%22Oid%22%3a%221bff9849-93bd-4cef-97a9-eef7f6269306%22%7d

Meeting ID: 360 689 908 994

Passcode: Rw4tKY

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami savivaldybės informacinėse sistemose

Atgal
easy read