Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos projektų vertinimo komisija

2020 m. rugpjūčio 31 d. Akmenės rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-29 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos projektų vertinimo ekspertų komisijos sudarymo“ (pakeitimas 2021-05-24 potvarkiu Nr. M-23; pakeitimas 2021-09-30 potvarkiu Nr. M-40; pakeitimas 2022-02-04 potvarkiu Nr.  M-5) sudaryta šios sudėties Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos projektų vertinimo ekspertų komisija:

  • Romualdas Norbutas, Savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komiteto pirmininkas, komisijos pirmininkas,
  • Gražina Gauronskienė, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja,
  • Margarita Skabeikienė, automobilių sporto klubo „Extempas“ pirmininkė, komisijos narė,
  • Rasa Stonienė, Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, komisijos narė,
  • Ramūnas Stonkus, Akmenės rajono verslininkų asociacijos narys, komisijos narys.
  • Rima Kvecinskė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Programą administruojantis asmuo ir komisijos sekretorė.

Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Atgal