Duomenų apsaugos pareigūnas

Savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnė – Ilona Lapkuvienė.

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:

  • stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
  • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
  • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
  • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Savivaldybėje, prašome kreiptis: el.p.: duomenų[email protected], tel. (8 425) 57 133

Atgal
easy read