Lazdynų Pelėdos literatūrinė premija
 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas, 2024-03-18, Nr. A-182  

Tvarkos aprašas

Akmenės rajono savivaldybės Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos skyrimo nuostatai, 2022-02-21, T-8

 

Projektų finansavimo nuostatai

 

 

Vertinimo komisija

 

 

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   

 3. Paraiška gauti lėšų

  Paraiškos forma

 4. Lėšų ir veiklos plano tikslinimas

   

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

   

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

   

3. Veiklos ataskaita

   

Suvestinė veiklos ataskaita

   
Atgal
easy read