Dėl būsto nuomos mokesčio ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų

ATMINTINĖ

DĖL BŪSTO NUOMOS MOKESČIO AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ

Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas (toliau – Kompensacijos) turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

 • neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
 • asmenų ir šeimų, pretenduojančių į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, turtas ir pajamos už praėjusius kalendorinius metus neturi viršyti šių dydžių:

Nuomos mokesčio dalies  kompensacija

Pajamos

Turtas

Šeimos dydis

 1 VRP, Eur

 VRP remiamas dydis

Pajamos Eur (per metus)

 VRP remiamas dydis

Turto vertė

1 asmuo

176

51

8976

56

9856

2-3 asmenys

176

106

18656

112

19712

4 ir daugiau (vienam asmeniui)

176

31

5456

56

9856

4 asmenims

   

21824

 

32928

5 asmenims

   

27280

 

41160

6 asmenims

   

32736

 

49392

7 asmenims

   

38192

 

57624

8 asmenims

   

43648

 

65856

 *VRP- valstybės remiamų pajamų dydis   

 • asmuo ar šeima yra išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį tinkamą būstą (kurio vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas, vertinamas mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, yra ne mažesnis kaip 10 kv. m ir ne didesnis kaip 14 kv. m).
 • nuomos sutartis turi būti sudaryta raštu, ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 18 str., būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis:

 1. Asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pagal šio įstatymo 10 straipsnį ar į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pagal šio įstatymo 8 straipsnį, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalieskompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydį ir vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančias pajamas pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruotas asmens ar šeimos pajamas, atskaičius šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodytus atskaitymus.
 2. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas, iš būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 procentų pagal šio straipsnio 1 dalį apskaičiuotų asmens ar šeimos pajamų, ir negali būti didesnis kaip 1 VRP dydžio vienam asmeniui ir 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (kur n – šeimos narių skaičius) šeimoms. Jeigu šioje dalyje apskaičiuota asmens ar šeimos 40 procentų pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija nemokama.

Asmenys ir šeimos, norėdami gauti Kompensaciją, prašymą pateikia Akmenės rajono savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo „vieno langelio“ patalpose arba kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (L. Petravičiaus g. 2, Naujoji Akmenė, 116 kab., tel. 8 425 59 735).

Kartu su prašymu  pateikiami šie dokumentai:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. būsto nuomos sutartis, sudaryta ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
 3. metinė gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001), pildoma Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Respublikos g. 2A, Naujoji Akmenė, užsiregistravus kontaktiniam susitikimui telefonais 1882, 8 521 91 777 arba teikiama asmeniui prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS));
 4. būsto savininko patvirtinimas, kad nesate skolingas už būsto nuomą ir komunalines paslaugas;
 5. prašymas gauti:

           Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmenys ir šeimos norintys gauti Kompensaciją, neprivalo įsirašyti į

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas), o įsirašę į Sąrašą ir gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš jo.

Atgal
easy read