Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų

ATMINTINĖ

DĖL VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMŲ BŪSTO KREDITŲ

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma gali būti:

 1. 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
 2. 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
 3. 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Teikiamų subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti dydžiai yra:

 1. 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 2. 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 3. 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 4. 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:
 5. a) šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 6. b) neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;
 7. c) asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;
 8. d) šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

 1. Deklaruoja gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybėje.
 2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

Būstui įsigyti

Pajamos

Turtas

Šeimos dydis

 1 VRP

 VRP remiamas dydis

Pajamos Eur (per metus)

 VRP remiamas dydis

Turto vertė

1 asmuo

176

106

18656

129

22704

2-3 asmenys

176

148

26048

262

46112

4-5 asmenys

176

178

31328

349

61424

6 ir daugiau (vienam asmeniui)

176

30

5280

83

14608

6 asmenims

   

31680

 

87648

7 asmenims

   

36960

 

102256

8 asmenims

   

42240

 

116864

*  VRP - valstybės remiamos pajamos

    Įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

 1. neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
 2. turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;
 3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

        Asmuo (šeima), pageidaujantis gauti pažymą apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, turi pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresuotą nustatytos formos rašytinį prašymą (BP-1 forma, 6 priedas). Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius praėjusius metus pildomą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (adresu: Respublikos g. 2A, Naujoji Akmenė, užsiregistravus kontaktiniam susitikimui telefonais 1882, 8 521 91 777 arba teikiama asmeniui prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS));
 2. Valstybės įmonės Registrų centro pažyma apie nuosavybės teise turimą ar turėtą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju - visų šeimos narių).
 3. Prireikus - neįgalumą, likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai.
 4. Asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, prireikus - ištuokos liudijimo, mirties liudijimo - kopijos.
 5. Kreditavimo sutartis (jei būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją įgyja jau gavęs būsto kreditą).

        Dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo kreiptis adresu, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė,  I a., 116 kab., tel. (8 425) 59 735, el. p. alva.baciene@akmene.lt.

        Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartis su kredito įstaigomis, kurios teikia valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus:

 1. AB SEB bankas,
 2. Akademinė kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.),
 3. Anykščių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Anykščių r., Panevėžio r., Utenos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Ukmergės r., Molėtų r.),
 4. Aukštaitijos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r.),
 5. Centro kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.),
 6. Grigiškių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.),
 7. Kredito unija „Tikroji viltis“ (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Akmenės r., Joniškio r., Mažeikių r., Šiaulių r., Telšių r.),
 8. Kretingos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kretingos r., Skuodo r., Klaipėdos r., Plungės r., Palangos m.),
 9. Luminor Bank AB,
 10. Panevėžio kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r., Pakruojo r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r., Anykščių r., Ukmergės r., Kėdainių r., Radviliškio r.),
 11. Sedos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Mažeikių r., Naujosios Akmenės r., Skuodo r., Plungės r.),
 12. „Swedbank“ AB, 13. Šilutės kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Šilutės r., Neringos sav., Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės r., Pagėgių sav.).
Atgal
easy read