2020 metų Akmenės rajono CM bendra statistika

2020 metų Akmenės rajono CMS bendra statistika

Mėnuo Gimė Mirė Susituokė Nutraukė santuoką Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai
Sausis  11 37   4  7  2
Vasaris  17  24  8  5  3
Kovas  16  29  6  6  3
Balandis  14  28  4  6  -
Gegužė  14  32  4  1  -
Birželis  18  40  7  4  2
Liepa  18  28  10  7  2
Rugpjūtis  13  28  16  5  3
Rugsėjis  14  20  9  4  2
Spalis  13  34  9  5  2
Lapkritis  8  44  6  3  2
Gruodis  11  46  6  3  4
2020 m.  167  390  89 56  25
2019 m. 185 331 111 57 46 
2018 m. 159 362 118 73 49
2017 m. 190 322 126 67 72
2016 m. 243 359 133 55 162
2015 m. 224 352 137 77 201
2014 m. 223 316  143 69  273 
2013 m. 209 354 111 92 218
2012 m. 210 378 128 93 288
2011 m. 258 372 122 97 188
2010 m. 224 384 112 90 240
2009 m. 237 369 105 79 195
2008 m. 235 398 164 88 171
2007 m. 218 459 155 89 189
2006 m. 217 438 135 88 179
2005 m. 228 464 122 85 255

Gimimai 2020 m.

Mėnuo Gimė vaikų Gimė Apsk. gim. Dvyn. Vien. mot. Nust. tėv. Jaun. mot. Jaun. tėv. Vyr. mot. Vyr. tėv.
B M
Sausis  11  4  7  4  -  1  21 m.  24 m.  37 m.  43 m.
Vasaris  17  10  7  5  1  -  8  24 m.  25 m.  39 m.  42 m.
Kovas  16  5  11  1  -  - 5  18 m.  22 m.  35 m.  35 m.
Balandis  14  3  11  -  -  2  3  18 m.  23 m.  35 m.  50 m.
Gegužė  14  10  4  1  1  1  4  18 m.  23 m.  35 m.  37 m.
Birželis  18 12 6 - - 1 6 18 m.  22 m. 40 m.  44 m.
Liepa  18  8 10  -  2  3  21 m.  22 m.  38 m.  39 m.
Rugpjūtis  13  9  5  -  -  1  19 m.  22 m.  34 m.  35 m.
Rugsėjis  14 10   4  2  -  -  5  19 m.  22 m.  40 m.  47 m.
Spalis  13  6  7  2  -  -  2  19 m.  21 m.  38 m.   39 m.
Lapkritis  8  5  -  -  -  3  24 m.  24 m.  39 m.  44 m.
Gruodis  11  6  5 3  -  1  3  17 m.  21 m.  38 m.  36 m.
2020 m.  167  88  79  32  2  8  51  17 m.  21 m.  40 m.  50 m.
2019 m. 185 96 89 57 - 7 60 18 m.  19 m. 44 m. 53 m.
2018 m. 159 66 93 47 - 8 64 17 m. 20 m. 44 m. 65 m.
2017 m. 190 91 99 53 2 5 70 18 m. 20 m. 45 m. 54 m.
2016 m. 243 124  119 65 2 13 89 15 m. 18 m. 43 m. 58 m.
2015 m. 224 116 108 59 3 11 82 17 m. 19 m. 43 m. 55 m.
2014 m. 223 107 116  65 18  81  18 m.  17 m.  43 m.  58 m. 
2013 m. 209 104 105 52 - 8 97 15 19 44 50
2012 m. 210 116 94 36 1 16 122 16 19 41 66
2011 m. 258 135 123 52 2 21 112 15 19 44 52
2010 m. 224 120 104 37 3 25 105 16 19 42 54
2009 m. 237 130 107 26 1 23 96 16 19 46 53
2008 m. 235 129 106 17 - 25 59 16 19 43 51
2007 m. 218 102 116 14 3 21 88 16 19 44 47
2006 m. 217 103 114 11 1 23 90 16 18 45 67
2005 m. 228 110 118 10 1 32 91 16 16 43 64

 Mirtys 2020 m.

Mėnuo Mirė žmonių Mirė Pagrindinė mirties priežastis Vyriausias amžiumi Jauniausias amžiumi Mirė kūdikių
V M
Sausis  37  18  19  Širdies ir kraujagyslių ligos  101 m.  44 m.  -
Vasaris  24  10  14 Širdies ir kraujagyslių ligos   98 m.  28 m.  -
Kovas  29  15  14  Širdies ir kraujagyslių ligos  95 m.  31 m.  -
Balandis  28  8  20  Širdies ir kraujagyslių ligos  102 m.  47 m.  -
Gegužė  32  14  18  Širdies ir kraujagyslių ligos  95 m.  56 m.  -
Birželis  40 23 17 Širdies ir kraujagyslių ligos  101 m.  6 m.  -
Liepa  28  15  13  Širdies ir kraujagyslių ligos  95 m.  26 m.
Rugpjūtis  28  13  15  Širdies ir kraujagyslių ligos  97 m.  24 m.  -
Rugsėjis  20  8  12  Širdies ir kraujagyslių  ligos  90 m.  27 m.  -
Spalis  34  17 17   Širdies ir kraujagyslių ligos  93 m.  49 m.  -
Lapkritis 44   22  22  Širdies ir kraujagyslių ligos  93 m.  40 m.  -
Gruodis  46  27  19  Širdies ir kraujagyslių ligos  98 m.  27 m.  -
2020 m.  390  190  200 Širdies ir kraujagyslių ligos   102 m.  6 m.
2019 m. 331 149 182 Širdies ir kraujagyslių ligos 98 m. 22 m. -
2018 m. 362 189 173 Širdies ir kraujagyslių ligos 101 m. 3 m. -
2017 m. 322 165 157 širdies ir kraujagyslių ligos 102 m.  20 m. 
2016 m. 359 187 172 širdies ir kraujagyslių ligos 98 m. 12 m. 2
2015 m. 352 177 175 širdies ir kraujagyslių ligos 96 m. 15 m. 1
2014 m.  316  171  145 širdies ir kraujagyslių ligos  97 m.  18 m. 
2013 m. 354 170 184 širdies ir kraujagyslių ligos 102 m. 2 m. -
2012 m. 378 202 176 širdies ir kraujagyslių ligos 101 m. 14 m. -
2011 m. 372 196 176 širdies ir kraujagyslių ligos 108 m. 18 m. -
2010 m. 384 202 182 širdies ir kraujagyslių ligos 101 m. 9 m. -
2009 m. 369 191 178 širdies ir kraujagyslių ligos 99 m. 5 val. 2
2008 m. 398 193 205 širdies ir kraujagyslių ligos 104 m. 4 mėn. 2
2007 m. 459 262 197 širdies ir kraujagyslių ligos 109 m. 3 mėn. 11 d. 2
2006 m. 438 250 188 širdies ir kraujagyslių ligos 100 m. 1 mėn. 7 d. 3
2005 m. 464 255 209 širdies ir kraujagyslių ligos 103 m. 1 dienos 2

Santuokos 2020 m.

Mėnuo Iš viso santuokų Apskaitytos santuokos
bažnyčioje užsienyje
Sausis  4  -  1
Vasaris  8  1  -
Kovas  6  -  -
Balandis  4  -
Gegužė  4  -  -
Birželis  7  -  -
Liepa  10  2  1
Rugpjūtis  16  1  1 
Rugsėjis  9  2
Spalis  1  -
Lapkritis  6  -
Gruodis  6  -  -
2020 m.  89  7  4
2019 m. 111 10 17
2018 m. 118 12 10
2017 m. 126 15 12
2016 m. 133 18
2015 m. 137 29 7
2014 m. 143  19 10 
2013 m. 111 23 8
2012 m. 128 14 5
2011 m. 122 16 5
2010 m. 112 12 12
2009 m. 105 11 9
2008 m. 164 18 8
2007 m. 155 11 10
2006 m. 135 7 12
2005 m. 122 6 11

 Ištuokos 2020 m.

Mėnuo Ištuokų skaičius Kiek metų pragyveno santuokoje Kiek ir su kuriuo iš tėvų liko vaikai
1 m. 1-5 m. 6-10 m. 11-15 m. 16-25 m. 26-50 m. tėvu motina
Sausis  7  -  2  1  2  1  1  -  4
Vasaris  5  -  2  1  -  3
Kovas  6  -  -  -  1  2  3  -  2
Balandis  -  3  1  1  1  -  -  4
Gegužė 1  -  -  1  -  -
Birželis  4  -  1  - 2 - 1 - 3
Liepa  7  -  2  3  -  1  9
Rugpjūtis  5  -  4  -  -  -  1
Rugsėjis  4  1  1  1  -  1  -  4
Spalis  5  2  1  -  -  2  -  2
Lapkritis  3  -  1  -  1  1  -
Gruodis  3  -  1  1  -  1  -  2
2020 m.  56  -  19  10  9  7  11  1  40
2019 m. 57  - 12 6 11 9 19 1 54 
2018 m. 73 - 19 14 8 15 17 2 65
2017 m. 67 15 13 12 14 13 3 49
2016 m. 55  - 11 15 4 14 11 3 35 
2015 m. 77 1 24 18 8 14 12 4 63
2014 m. 69  14   11  12 22  41
2013 m. 92 1 12 17 13 25 24 11 77
2012 m. 93 2  17 17 7 19 31 3 59
2011 m. 97 5 10 11 13 21 32 2 65
2010 m. 90 - 28 8 13 15 24 5 60
2009 m. 79 1 20 7 14 17 19 5 71
2008 m. 88 1 21 11 12 31 12 2 63
2007 m. 89 - 20 12 9 37 13 - 85
2006 m. 88 2 13 18 11 32 12 - 72
2005 m. 85 - 11 22 10 22 17 1 75

 Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai 2020 m.

Mėnuo Sudarytų įrašų skaičius Dėl įrašų ištaisymo Dėl tėvystės nustatymo ir tėvystės pripažinimo
Dėl  vardo ar pavardės keitimo Dėl įvaikinimo    
Sausis  2  -  1  1  -    
Vasaris  3  1  1  1  -    
Kovas  3  1  -  2  -    
Balandis  -  -  -  -    
Gegužė  -  -  -  -  -    
Birželis  2  -  -  -    
Liepa  2  -  2  -    
Rugpjūtis  3  1  -  2  -    
Rugsėjis  2  1  -  1  -    
Spalis  2  1  -  1  -    
Lapkritis  2  1  -  1  -    
Gruodis  4  2  -  2  -    
2020 m.  25  10  4  11      
2019 m. 46 22 10 14 - -
2018 m. 49 20 13 16 - - -
2017 m. 72 34 20 13 5 - -
2016 m. 162 24 97 3 1 1 16 
2015 m. 201 35 97 33 27 7 2
2014 m. 273 88  145  20  16  1
2013 m. 218 49 3 145   - 21
2012 m. 288 50 4 156   3 75
2011 m. 188 22 4 142   - 21
2010 m. 240 49 9 146   3 32
2009 m. 195 36 7 128   3 21
2008 m. 171 34 5 111   1 20
2007 m. 189 52 2 113   3 19
2006 m. 179 50 3 100   1 25
2005 m. 255 101 7 101   2 44

 Gimimai ir mirtys seniūnijose 2020 m.

Mėnuo Naujosios Akmenės miesto Naujosios Akmenės kaimiškoji Akmenės Kruopių Papilės Ventos
G M G M G M G M G M G M
Sausis  6  16  -  1  3  8  1  -  8  2  3
Vasaris  11  3  2  2  3  -  3  1  1  2  4
Kovas  5 12  1  2  1  6  3  -  1 4  5  5
Balandis  5  13  1  2  3  8  -  -  3  -  2  5
Gegužė  5  13  2  1  4  5  -  1  7  5
Birželis  9  15  4  2  1  9  1  -  1 8  2
Liepa  11  11  1  2  2  -  1  2  6
Rugpjūtis  9  12  -  7  -  4
Rugsėjis  4 11   2  -  1
Spalis  6  15  -  1  -  6  4  1  7  5
Lapkritis  2  18  1  -  7  1 12 
Gruodis  7  24  -  2  1  5  -  2  7  1  8
2020 m.  78  171  15  20  20  71  10  7  17  54  27  67
2019 m. 92 158 14 17 32 56 4 16  23 44 20 40
2018 m. 89 169 9 28 20 63 7 13 14 42 20 47
2017 m. 91 158 16 27 33 57 6 10 21 38 23 32
2016 m. 105 166 24 40 40   57 6 11 26 40 42 45
2015 m. 108 171 18 31 33 61 11 10 27 36 27 43
2014 m. 104  149  20  28 40  40  10  11  19  37 30 51 
2013 m. 90 174 16 31 27 51 11 10 30 39 35 49
2012 m. 97 176 16 31 34 71 9 12 28 42 26 46
2011 m. 113 178 18 33 45 49 10 12 41 46 31 54
2010 m. 104 173 29 32 24 40 10 24 32 57 25 58
2009 m. 110 168 19 35 36 57 12 10 35 40 25 58
2008 m. 96 168 26 38 39 80 10 11 37 52 27 49
2007 m. 95 182 32 39 26 81 7 18 30 67 27 72
2006 m. 83 191 17 37 42 78 13 13 35 67 27 52
2005 m. 82 200 21 30 34 72 11 12 35 72 42 78

 Gimimai seniūnijose 2020 m.

 Vietovė Mėnuo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Akmenės seniūnija  2  1  3  4  1  2  2  1  -  -  1
Akmenės m.  2  1  1  3  1  1  1  1      1
Gulbinų k.                        
Gailaičių k.                        
Agluonų k.                        
Kadagių k.                        
Dabikinėlės k.        1  1              
Akmenės III k.        1                
Viliošių k.                        
Gulbinų k.                        
Smiltinės k.                        
Akmenės II k.                        
Dabikinės k.              1  1        
Akmenės I k.                        
Padvarėlių k.                        
Lygeikių k.                        
Jučių k.                        
 Kepurlaukių k.                        
Kruopių seniūnija  -  3  -  -  -  1  4  1  -
Spaigių k.      1                
Kruopių miestelis      2      1        3    
Šapnagių k.                    1    
Jautmalkių k.                  1      
Pakalniškių k.                        
Pleikių k.                        
Dovydžių k.                        
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija  -  3  1  1  2  4  1  2  -  1  -
Ramučių k.          1  2  1    2    1  
Gaušių k.                        
Mergeluičių k.                        
Alkiškių k.    1    1                
Padarbių k.                        
Kanteikių k.                        
Stipirkių k.    1                    
Klykolių k.    1        1            
Kivylių k.      1    1  1            
Rudausių k.                        
Suginčių k.                        
Tilžės k.                        
Sablauskių k.                        
Pašakarnių k.                        
Vegerių k.                        
Pašakarnių k.                        
Menčių k.                        
Šventupių k.                        
Naujosios Akmenės miesto seniūnija  6  9  5  5  5  9  11  4  6  2  7
Naujosios Akmenės miestas  6   9 5  5  9  11  9  4  6  2  7
Papilės seniūnija  -  1  1  3  1  1  -  -  4  1  3  2
Papilės mstl.    1    1          2  1  1  
Pelkelės k.        1              1  1
Dumbrių k.                      1  
Draginių k.                        
Kalniškių k.                        
Eglesių k..                        
Kairiškių k.                        
Biliūniškių k.                  1      
Klaišių k.      1                  1
Vienrankių k.                        
Šiliškių k.                        
Šiaudinės k.                        
Barvydžių k.        1                
Gumbakių k.                        
Daubiškių k.                  1      
Meškių k.                        
Gumbakių k.                        
Šemetaičių k                        
Urbonaičių k.            1            
Baublių k.          1              
Vegerių k.                        
Ventos seniūnija  2  5  2  2  2  4  2  2  1  1
Ventos miestas  2  2  4  1  2  2  4  2  1  1    1
Žerkščių k.      1  1              1  
Purvių k.                        
Paeglesių k.                        
Ventos k.                  1  1    
Atgal
easy read