2021 metų Akmenės rajono CM bendra statistika
Mėnuo Gimė Mirė Susituokė Nutraukė santuoką Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai
Sausis  10  39  3  2  -
Vasaris  12  32  7  3  5
Kovas  15  30  4  5  11
Balandis  9  30  4  4  -
Gegužė  10  31  4  2  2
Birželis  14  26  15  6  3
Liepa  23  40  22  4  7
Rugpjūtis  20  35  15  3  2
Rugsėjis 15 39 11 2 3
Spalis 11 53 4 15 5
Lapkritis 5 41 2 8 3
Gruodis 13 35 2 9 2
2021 m. 157 431 93 63 43
2020 m. 167 390 89 56 25
2019 m. 185 331 111 57 46 
2018 m. 159 362 118 73 49
2017 m. 190 322 126 67 72
2016 m. 243 359 133 55 162
2015 m. 224 352 137 77 201
2014 m. 223 316  143 69  273 
2013 m. 209 354 111 92 218
2012 m. 210 378 128 93 288
2011 m. 258 372 122 97 188
2010 m. 224 384 112 90 240
2009 m. 237 369 105 79 195
2008 m. 235 398 164 88 171
2007 m. 218 459 155 89 189
2006 m. 217 438 135 88 179
2005 m. 228 464 122 85 255

Gimimai 2021 m.

Mėnuo Gimė vaikų Gimė Apsk. gim. Dvyn. Vien. mot. Nust. tėv. Jaun. mot. Jaun. tėv. Vyr. mot. Vyr. tėv.
B M
Sausis  10  5  5  1  -  1  3  17 m. 21 m.  33 m. 40 m.
Vasaris  12  5  7  1  -  1  3  19 m. 19 m.  42 m.   39 m.
Kovas  15  6  9  3  1  1  10  19 m.  22 m.  38 m.  48 m.
Balandis  9  7  2  -  -  -  3  21 m.  27 m.  36 m.  43 m. 
Gegužė  10  8  2  -  -  2  20 m.  22 m.  36 m.  35 m.
Birželis  14  6  6  -  -  7  22 m.  24 m.  37 m.  38 m.
Liepa  23  10  13 10   1  -  7  21 m.  23 m.  43 m.  44 m.
Rugpjūtis  20  12  8  7  1  4  21 m.  26 m.  40 m.  41 m.
Rugsėjis 15 6 9 5 - - 4 19 m. 21 m. 36 m. 34 m.
Spalis 11 8 3 1 - 1 6 22 m. 24 m.  38 m. 53 m.
Lapkritis 5 1 4 - - - 2 21 m. 23 m. 35 m. 33 m.
Gruodis 13 8 5 4 1 - 4 22 m. 25 m. 38 m. 42 m.
2021 m. 157 82 75 39 3 5 55 17 m. 19 m. 42 m. 53 m.
2020 m.  167 88 79 32 2 8 51 17 m. 21 m. 40 m. 50 m.
2019 m. 185 96 89 57 - 7 60 18 m.  19 m. 44 m. 53 m.
2018 m. 159 66 93 47 - 8 64 17 m. 20 m. 44 m. 65 m.
2017 m. 190 91 99 53 2 5 70 18 m. 20 m. 45 m. 54 m.
2016 m. 243 124  119 65 2 13 89 15 m. 18 m. 43 m. 58 m.
2015 m. 224 116 108 59 3 11 82 17 m. 19 m. 43 m. 55 m.
2014 m. 223 107 116  65 18  81  18 m.  17 m.  43 m.  58 m. 
2013 m. 209 104 105 52 - 8 97 15 19 44 50
2012 m. 210 116 94 36 1 16 122 16 19 41 66
2011 m. 258 135 123 52 2 21 112 15 19 44 52
2010 m. 224 120 104 37 3 25 105 16 19 42 54
2009 m. 237 130 107 26 1 23 96 16 19 46 53
2008 m. 235 129 106 17 - 25 59 16 19 43 51
2007 m. 218 102 116 14 3 21 88 16 19 44 47
2006 m. 217 103 114 11 1 23 90 16 18 45 67
2005 m. 228 110 118 10 1 32 91 16 16 43 64

 Mirtys 2021 m.

Mėnuo Mirė žmonių Mirė Pagrindinė mirties priežastis Vyriausias amžiumi Jauniausias amžiumi Mirė kūdikių
V M
Sausis  39  15  24  Širdies ir kraujagyslių ligos  96 m. 42 m. -
Vasaris  32  15  17  Širdies ir kraujagyslių ligos  99 m.  29 m.  -
Kovas  30  18  12  Širdies ir kraujagyslių ligos  91 m.  51 m.  -
Balandis  30  19  11  Širdies ir kraujagyslių ligos  94 m.  41 m.   -
Gegužė  31  15 16   Širdies ir kraujagyslių ligos  94 m.  29 m.  -
Birželis  26  5  21  Širdies ir kraujagyslių ligos  99 m.  23 m.  -
Liepa  40  15  25  Širdies ir kraujagyslių ligos  96 m.  43 m.  -
Rugpjūtis  35  17 18   Širdies ir kraujagyslių ligos  99 m.  32 m.  -
Rugsėjis 39 17 22  Širdies ir kraujagyslių ligos 100 m. 25 m. -
Spalis 53 25 28 Širdies ir kraujagyslių ligos 91 m. 41 m. -
Lapkritis 41 16 25 Širdies ir kraujagyslių ligos 100 m. 51 m. -
Gruodis 35 13 22 Širdies ir kraujagyslių ligos 93 m. 34 m. -
2021 m. 431 190 241 Širdies ir kraujagyslių ligos 100 m. 23 m. -
2020 m. 390 190 200 Širdies ir kraujagyslių ligos 102 m. 6 m.
2019 m. 331 149 182 Širdies ir kraujagyslių ligos 98 m. 22 m. -
2018 m. 362 189 173 Širdies ir kraujagyslių ligos 101 m. 3 m. -
2017 m. 322 165 157 širdies ir kraujagyslių ligos 102 m.  20 m. 
2016 m. 359 187 172 širdies ir kraujagyslių ligos 98 m. 12 m. 2
2015 m. 352 177 175 širdies ir kraujagyslių ligos 96 m. 15 m. 1
2014 m. 316 171 145 širdies ir kraujagyslių ligos  97 m.  18 m. 
2013 m. 354 170 184 širdies ir kraujagyslių ligos 102 m. 2 m. -
2012 m. 378 202 176 širdies ir kraujagyslių ligos 101 m. 14 m. -
2011 m. 372 196 176 širdies ir kraujagyslių ligos 108 m. 18 m. -
2010 m. 384 202 182 širdies ir kraujagyslių ligos 101 m. 9 m. -
2009 m. 369 191 178 širdies ir kraujagyslių ligos 99 m. 5 val. 2
2008 m. 398 193 205 širdies ir kraujagyslių ligos 104 m. 4 mėn. 2
2007 m. 459 262 197 širdies ir kraujagyslių ligos 109 m. 3 mėn. 11 d. 2
2006 m. 438 250 188 širdies ir kraujagyslių ligos 100 m. 1 mėn. 7 d. 3
2005 m. 464 255 209 širdies ir kraujagyslių ligos 103 m. 1 dienos 2

Santuokos 2021 m.

Mėnuo Iš viso santuokų Apskaitytos santuokos
bažnyčioje užsienyje
Sausis  3 - -
Vasaris  7  -  2
Kovas  4  -  1
Balandis  4  -
Gegužė  4  -  -
Birželis  15  2  1
Liepa  22  1  3
Rugpjūtis  15  2  -
Rugsėjis 11 - -
Spalis 4 - 1
Lapkritis 2 - -
Gruodis 2 - 1
2021 m. 93 5 9
2020 m. 89  7 4
2019 m. 111 10 17
2018 m. 118 12 10
2017 m. 126 15 12
2016 m. 133 18
2015 m. 137 29 7
2014 m. 143  19 10 
2013 m. 111 23 8
2012 m. 128 14 5
2011 m. 122 16 5
2010 m. 112 12 12
2009 m. 105 11 9
2008 m. 164 18 8
2007 m. 155 11 10
2006 m. 135 7 12
2005 m. 122 6 11

 Ištuokos 2021 m.

Mėnuo Ištuokų skaičius Kiek metų pragyveno santuokoje Kiek ir su kuriuo iš tėvų liko vaikai
1 m. 1-5 m. 6-10 m. 11-15 m. 16-25 m. 26-50 m. tėvu motina
Sausis  2 - 2 - - - - - -
Vasaris  3  -  -  2  -  -  -  2
Kovas  5  -  -  2  1  -  -  3
Balandis  4  -  1  1  1  -  5
Gegužė  2  -  1  1  -  -  -  2
Birželis  6  -  1  1  1  -  5
Liepa  4  -  1  -  1  1  1  -  2
Rugpjūtis  3  -  -  -  -  -  3  -  -
Rugsėjis 2 - - - 1 1 - - 4
Spalis 15 - 3 3 3 5 1 1 12
Lapkritis 2 - 1 1 3 2 1 - 6
Gruodis 9 - 2 3 2 1 1 - 9
2021 m. 63 - 14 14 13 11 11 1 50
2020 m. 56  - 19 10 9 7 11 1 40
2019 m. 57  - 12 6 11 9 19 1 54 
2018 m. 73 - 19 14 8 15 17 2 65
2017 m. 67 15 13 12 14 13 3 49
2016 m. 55  - 11 15 4 14 11 3 35 
2015 m. 77 1 24 18 8 14 12 4 63
2014 m. 69  14   11  12 22  41
2013 m. 92 1 12 17 13 25 24 11 77
2012 m. 93 2  17 17 7 19 31 3 59
2011 m. 97 5 10 11 13 21 32 2 65
2010 m. 90 - 28 8 13 15 24 5 60
2009 m. 79 1 20 7 14 17 19 5 71
2008 m. 88 1 21 11 12 31 12 2 63
2007 m. 89 - 20 12 9 37 13 - 85
2006 m. 88 2 13 18 11 32 12 - 72
2005 m. 85 - 11 22 10 22 17 1 75

 Civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašai 2021 m.

Mėnuo Sudarytų įrašų skaičius Dėl įrašų ištaisymo Dėl tėvystės nustatymo ir tėvystės pripažinimo
Dėl  vardo ar pavardės keitimo Dėl įvaikinimo    
Sausis  -            
Vasaris  5  2  2    
Kovas  11  3  5  3    
Balandis  -  -  -  -  -    
Gegužė  2  1  -  1  -    
Birželis  3  2  -    
Liepa  6  4  1  1  -    
Rugpjūtis  2  -  -  2  -    
Rugsėjis 3 - 1 2 -    
Spalis 5 - 1 4 -    
Lapkritis 3 - 3 - -    
Gruodis 2 1 1 - -    
2021 m. 42 12 15 15 -    
2020 m. 25 10 4 1      
2019 m. 46 22 10 14 - -
2018 m. 49 20 13 16 - - -
2017 m. 72 34 20 13 5 - -
2016 m. 162 24 97 3 1 1 16 
2015 m. 201 35 97 33 27 7 2
2014 m. 273 88  145  20  16  1
2013 m. 218 49 3 145   - 21
2012 m. 288 50 4 156   3 75
2011 m. 188 22 4 142   - 21
2010 m. 240 49 9 146   3 32
2009 m. 195 36 7 128   3 21
2008 m. 171 34 5 111   1 20
2007 m. 189 52 2 113   3 19
2006 m. 179 50 3 100   1 25
2005 m. 255 101 7 101   2 44

 Gimimai ir mirtys seniūnijose 2021 m.

Mėnuo Naujosios Akmenės miesto Naujosios Akmenės kaimiškoji Akmenės Kruopių Papilės Ventos
G M G M G M G M G M G M
Sausis  5 18 1 1 2  -  3  2  1
Vasaris  1  17  3  4  2  1  1  2  2
Kovas  7  19  1  -  2  1  -  4  3  -
Balandis  1  11  -  4  3  4  1  2  3  4  1  5
Gegužė  2  14  -  1  3  7  -  1  3  3  2  5
Birželis  6  13  1  -  -  1  2  2
Liepa  17  19  1  7  -  5  -  1  2  1  3  7
Rugpjūtis  14  11  2  3  3  3  -  3  1  7  -  8
Rugsėjis 8 16 2 1 1 6 1 1 2 6 1 9
Spalis 5 19 1 6 1 9 - 3 2 9 2 7
Lapkritis 3 23 - 5 - 5 - 1 1 2 1 5
Gruodis 6 18 - 3 2 4 2 2 3 3 - 5
2021 m. 75 198 12 35 25 57 6 18 24 44 15 79
2020 m. 78 171 15 20 20 71 10 7 17 54 27 67
2019 m. 92 158 14 17 32 56 4 16  23 44 20 40
2018 m. 89 169 9 28 20 63 7 13 14 42 20 47
2017 m. 91 158 16 27 33 57 6 10 21 38 23 32
2016 m. 105 166 24 40 40   57 6 11 26 40 42 45
2015 m. 108 171 18 31 33 61 11 10 27 36 27 43
2014 m. 104  149  20  28 40  40  10  11  19  37 30 51 
2013 m. 90 174 16 31 27 51 11 10 30 39 35 49
2012 m. 97 176 16 31 34 71 9 12 28 42 26 46
2011 m. 113 178 18 33 45 49 10 12 41 46 31 54
2010 m. 104 173 29 32 24 40 10 24 32 57 25 58
2009 m. 110 168 19 35 36 57 12 10 35 40 25 58
2008 m. 96 168 26 38 39 80 10 11 37 52 27 49
2007 m. 95 182 32 39 26 81 7 18 30 67 27 72
2006 m. 83 191 17 37 42 78 13 13 35 67 27 52
2005 m. 82 200 21 30 34 72 11 12 35 72 42 78

 Gimimai seniūnijose 2021 m.

 Vietovė Mėnuo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Akmenės seniūnija  2  4  2  3  3  4  -  3 1 1 - 2
Akmenės m.  2  4  1  3  3  1    3        
Gulbinų k.      1                  
Gailaičių k.                        
Agluonų k.            1            
Kadagių k.                        
Dabikinėlės k.                        
Akmenės III k.                       1
Viliošių k.                        
Gulbinų k.                        
Smiltinės k.                        
Akmenės II k.            1            
Dabikinės k.            1            
Akmenės I k.                        
Padvarėlių k.                        
Lygeikių k.                        
Jučių k.                       1
 Kepurlaukių k.                        
Kruopių seniūnija  -  1  1  1  -  -  -  - 1 - - 2
Spaigių k.                      
Kruopių miestelis                        
Šapnagių k.                        
Jautmalkių k.      1                  
Pakalniškių k.                 1      
Pleikių k.                        
Dovydžių k.                        
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija  1  3  1  -  -  1  1  2 2 1 - -
Ramučių k.    1             2      
Sablauskių k.            1  1  1        
Mergeluičių k.                        
Alkiškių k.  1              1        
Padarbių k.                        
Kanteikių k.                        
Stipirkių k.    1               1    
Klykolių k.                        
Kivylių k.    1                    
Rudausių k.                        
Suginčių k.                      
Tilžės k.                        
Sablauskių k.                        
Pašakarnių k.                        
Vegerių k.                        
Pašakarnių k.                        
Menčių k.                        
Šventupių k.                        
Naujosios Akmenės miesto seniūnija  5  1  7  1  2  17  14 8 5 3 6
Naujosios Akmenės miestas  5  1  7  1  2  6  17  14 8 5 3 6
Papilės seniūnija  1  1  4  3  3  2  1 2 2 1 3
Papilės mstl.        1      2   1     1
Pelkelės k.                   1    
Dumbrių k.                        
Draginių k.                        
Kalniškių k.  1  1             1      
Eglesių k..      1                  
Kairiškių k.          1              
Biliūniškių k.                        
Klaišių k.      2          1     1 1
Vienrankių k.                        
Šiliškių k.                        
Šiaudinės k.                        
Barvydžių k.      1    2              
Gumbakių k.        1                
Daubiškių k.        1    1       1   1
Meškių k.                        
Gumbakių k.                        
Šemetaičių k                        
Urbonaičių k.                        
Baublių k.                        
Vegerių k.                        
Ventos seniūnija  1  2  -  1  2  2  3  - 1 2 1 -
Ventos miestas    2    1  2  2  2   1      
Žerkščių k.                        
Purvių k.  1                      
Paeglesių k.              1          
Ventos k.                        
 
Atgal
easy read