Specialieji planai

Dėl vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano galiojimo sustabdymo

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VĖJO JĖGAINIŲ IŠDĖSTYMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO GALIOJIMO SUSTABDYMO

2021 m. balandžio 26  d. Nr. T-114

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a stabdyti Vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl specialiųjų planų patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-129 „Dėl specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sudedamąja dalimi“ pripažinto Akmenės rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano, patvirtinto Akmenės rajono tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Akmenės rajono ir Naujosios Akmenės, Ventos miestų teritorijų bendrųjų planų tvirtinimo“,  sudedamąja dalimi, sprendinių galiojimą, iki kol bus patvirtintas pakeistas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

Savivaldybės meras                                                                                    Vitalijus Mitrofanovas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMAS "DĖL VĖJO JĖGAINIŲ IŠDĖSTYMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO GALIOJIMO SUSTABDYMO"

Atgal