Projektiniai pasiūlymai

Dviejų kitos (fermų) paskirties (7.18) pastatų (2Ž1b, 3Ž1b), Vegerių km. 4, Papilės sen., Akmenės raj. sav., rekonstravimo projektas" parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Dviejų kitos (fermų) paskirties (7.18) pastatų (2Ž1b, 3Ž1b), Vegerių km. 4, Papilės sen., Akmenės raj. sav., rekonstravimo projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Vegerių km. 4, Papilės sen., Akmenės raj. sav., žemės sklypo kad. Nr. 3240/0001:617 Papilės k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.18. kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros studija, MB (įm. k. 305849754), projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Papilės žemės ūkio bendrovė, 152979693, Daubiškių km., Papilės sen., Akmenės raj. sav.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos.


Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):  nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo ir garso transliacijos platformą zoom.us. Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (Meeting ID 434 825 6277):

https://us06web.zoom.us/j/4348256277?pwd=PjgBoTVRtk7XWXOVz6RCw40oZPvaOi.1&omn=85780972546

Passcode: vSuX6D

Data ir laikas 2024-05-14 17:30 val.

Atgal
easy read