Projektiniai pasiūlymai

Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų ir statinių Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav. projektiniai pasiūlymai

Statytojas UAB “Vakarų medienos grupė”, informuoja apie numatomą projektuoti visuomenei svarbų statinį – gamybos ir pramonės paskirties pastatą ir prašo Jūsų, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka, savivaldybės interneto svetainėje paskelbti apie numatomą projektavimą.

Statinio duomenys:

  1. Statinio statybvietės adresas – Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav.
  2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatai; statybos rūšis – naujo statinio statyba; statinio kategorija – ypatingas statinys.
  3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – UAB „Bendrieji statybų projektai“ projekto vadovas Jolanta Vaitkūnienė; tel. +370 687 39193; e‘mail jvaitkuniene@bsprojektai.lt.
  4. Statytojas – UAB “Vakarų medienos grupė”, įmonės kodas 142044723, adresas: Liepų g. 68, LT-92100 Klaipėda, tel.  8 626 12374; e‘mail ricardas.salkauskas@mediena.lt, info@vmg.eu.
  5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas –
    101 kabinetas, L.Petravičiaus aikštė Nr. 2, Naujoji Akmenė darbo dienomis š. m. liepos mėn. 18 d. – rugpjūčio mėn. 1 d., 8.00÷17.00 valandomis, L.Petravičiaus aikštė Nr. 2, Naujoji Akmenė  aikštėje esančiame ekrane ir www.akmene.lt bet kuriuo laiku. Informacija telefonu +370 687 39193.
  6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2018-08-01 d. 16 val. elektroniniu paštu jvaitkuniene@bsprojektai.lt., raštu ar  paštu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas.
  7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – 2018 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 16.00 Akmenės rajono savivaldybėje II aukšte posėdžių salėje.
Atgal
easy read