Projektiniai pasiūlymai

„Gamybos, pramonės paskirties pastato, Pavenčio g. 5, Ventos km., Akmenės rajono savivaldybė, rekonstrukcijos projektas“ projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie " Gamybos, pramonės paskirties pastato, Pavenčio g. 5, Ventos km., Akmenės rajono savivaldybė, rekonstrukcijos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.
Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Pavenčio g. 5, Ventos km., Ventos sen., Akmenės raj. sav. (kad. Nr. 3241/0003:138 Purvių k.v.)
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatas.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Virginijus Maulius.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00. Tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): : L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, 2018 m. gegužės 29 d., 17:00.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Atgal
easy read