Projektiniai pasiūlymai

„Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato J. Basanavičiaus g. 4, Papilės mstl., Akmenės raj., rekonstravimo projektas“ parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato J. Basanavičiaus g. 4, Papilės mstl., Akmenės raj., rekonstravimo projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: J. Basanavičiaus g. 4, Papilė, Akmenės raj. sav. Žemės sklypo kad. Nr. 3205/0001:402 Eglesių k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo pobūdis – gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Papilės Šv. Juozapo parapija.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Šv. Juozapo parapijos namuose, J. Basanavičiaus g. 4, Papilė, 2020 m. kovo 16 d., 18.30.

Projektinis pasiūlymas

Atgal
easy read