Projektiniai pasiūlymai

Gyvenamosios (vieno buto) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, S. Daukanto g. 4, Papilė, Akmenės raj. sav., rekonstrukcijos projektas" projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Gamybos, pramonės paskirties pastato, Miško g. 5, Ventos k., Akmenės rajono savivaldybė, statybos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas: S. Daukanto g. 4, Papilė, Akmenės raj. sav.,
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios (vieno buto) ir pagalbinio ūkio paskirties.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): V. G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00. Tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): : L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, 2018 m. lapkričio 26 d., 17:00.

Projektiniai pasiūlymai

Atgal
easy read