Detalieji planai

Informuojame apie pradedamą rengti Purvių kaimo gyvenamosios teritorijos detaliojo plano koregavimo projektą

Rengimo pagrindas: 2018 m. gegužės 3 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. PAV-298 „Dėl Purvių kaimo gyvenamosios teritorijos detaliojo plano koregavimo“

Plano organizatorius: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, Tel. (8 425) 57 133, Faks. (8 425) 56 594, el. p. info@akmene.lt, www.akmene.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: Purvių kaimo gyvenamoji teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo:  vietovės lygmens kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslai: Koreguoti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-181 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ patvirtintą Purvių kaimo gyvenamosios teritorijos detalųjį planą.

Uždaviniai:

- Koreguoti galiojančiu detaliuoju planu suformuotus sklypus: Nr. 3, 18, 19, 48, 49, 51, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 117, 120, 121, 122, 123.

- Patikslinti pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus patvirtintu detaliuoju planu suplanuotą inžinerinę infrastruktūrą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, taip pat specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2019 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Strateginis pasekmių aplinkai (SPAV): neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti: neorganizuojamas.

Koncepcija: nerengiama.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Planavimo darbų programa

Atgal