Projektiniai pasiūlymai

Inžinerinių (elektros) tinklų, 330 kV įtampos elektros oro linijos (OL) Jelgava – Šiauliai atšakos į Telšius (LN-457), Akmenės r. sav. ir Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas

INFORMACIJA SKELBIMUI

Projekto pavadinimas: Inžinerinių (elektros) tinklų, 330 kV įtampos elektros oro linijos (OL) Jelgava – Šiauliai atšakos į Telšius (LN-457), Akmenės r. sav. ir Joniškio r. sav., rekonstravimo projektas

Statinių apibūdinimas

Rekonstruojamas esamas statinys (Inžineriniai, elektros tinklai – 330 kV įtampos elektros oro linija)

Esama 330 kV OL Jelgava – Šiauliai atšaka į Telšius (LN-457) pertvarkoma į dvi 330 kV oro linijas: Pielių VE TP – Kruopių VE TP ir Kruopių VE TP – 330 kV Mūšos SP.

Atramos pagal administracinės savivaldybės ribas priklauso:

- Atrama nuo Nr. 92 iki 198 – Akmenės rajono savivaldybei;

- Atramos nuo Nr. 1 iki 91 – Joniškio rajono savivaldybei;

330 kV OL Telšiai-Mūša ašyje suprojektuoti dviejų metalinių inkarinių-galinių gardelinių atramų įrengimo darbai, 330 kV OL Mūša - Kruopių VE TP ir 330 kV OL Kruopių VE TP —Pielių VE TP užvedimui į statomą naują Kruopių VE TP;

Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Statinio operatyvinis pavadinimas 330 kV OL Jelgava – Šiauliai atšakos į Telšius (LN-457) (statinio esančio Akmenės rajono savivaldybės dalis):

Atramos nuo Nr. 92 iki 198 – Akmenės rajono savivaldybei;

Statinio unikalus numeris: 3299-5005-3017;

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Elektros tinklų;

Statinio rekonstravimo vieta: Akmenės r. sav., Akmenės r. sav. teritorija.

Rekonstruojamai 330 kV OL 330 kV Kruopių VE TP – Pielių VE TP (LN- 559) ir 330 kV Mūša - Kruopių VE TP (LN-558) numatomos naujos 330 kV OL atramos su laidais Kruopių VE TP prijungimui Akmenės r. sav., Kruopių sen. Saunorių I k. (Sklypas, unikalus Nr. 4400-6251-8889, buvo suformuotas sujungus sklypus, kurių unikalūs Nr. 3228-0004-0005 ir 3228-0004-0009 ir iš viso bendro žemės sklypų ploto atidalinus statybai reikalingą sklypą pagal parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (paslaugos byla Nr.: ZSFP-122021), pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Esamo žaibosaugos troso ant esamų atramų keitimas į naują žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK).

330 kV apsaugos zona ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos nesikeičia.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Renatas Jančiauskas, el. paštas renatas.janciauskas@enpro.lt, tel. 8 678 09204, Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

AB Litgrid, į/k 302564383,  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel. +370 707 02171.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

https://www.akmene.lt/ arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, tel. 8 678 09204, nuo 2024-01-22 iki 2024-02-06, darbo dienomis 8.00-16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki viešo susirinkimo pabaigos elektroninio pašto adresu info@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono numerį); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, 2024-02-06, 15:00, nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda pateikiama žemiau:

https://us06web.zoom.us/j/81015209500

Prisijungus, susirinkimo pirmininkas arba sekretorius „Chat“ laukelyje paprašys Jūsų prisistatyti plačiau ir nurodyti savo kontaktinius duomenis tam, kad būtų galima įtraukti Jus kaip dalyvį.

Atgal
easy read