Projektiniai pasiūlymai

Inžinerinių tinklų, elektros tinklų 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kuršėnai – Kanteikiai, Akmenės r. sav. techninis projektas

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Akmenės rajono savivaldybės teritorija

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: - (įvairios paskirties sklypai)

Žemės sklypo naudojimo būdas: - (įvairaus naudojimo būdo sklypai)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis    

Elektros tinklų. Esama paskirtus nekeičiama

PROJEKTUOTOJO PAVADINIMAS IR JO BŪSTINĖS ADRESAS. PROJEKTO VADOVO AR KITO ATSAKINGO ASMENS, GALINČIO TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PROJEKTĄ DUOMENYS

UAB „Tetas“; įmonės kodas 300513148; Senamiesčio g. 102B, LT-35116 Panevėžys. Projekto vadovas (projektinių pasiūlymų autorius) Paulius Mikalauskas; tel. Nr. 864158626; el. p. paulius.mikalauskas@tetas.lt  

STATYTOJAS

AB „LITGRID“; įmonės kodas 302564383, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius; Tel. Nr. +370 707 02171; el. p. info@litgrid.eu

SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, TELEFONO NUMERIS IR LAIKAS

Nuo 2024-01-10 iki 2024-02-01 adresu V. Krėvės pr. 120, LT-5119 Kaunas; tel. Nr. 866672704; el. p. linas.tamulaitis@tetas.lt darbo dienomis 9 val. – 16 val.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos puslapyje www.akmene.lt

INFORMACIJA IKI KADA IR KOKIU BŪDU IKI VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVAI PROJEKTUOTOJUI GALI TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

“Inžinerinių tinklų, elektros tinklų 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kuršėnai – Kanteikiai, Akmenės r. sav. techninis projektas”

  1. Krėvės pr. 120, LT-5119 Kaunas; tel. Nr. 866672704; el. p. linas.tamulaitis@tetas.lt

KUR IR KADA VYKS VIEŠAS SUSIRINKIMAS (ADRESAS, LAIKAS) ARBA TRANSLIACIJOS NUORODA

Viešas susirinkimas vyks 2024-02-01 15 val. nuotoliniu būdu per TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNiN2U2MWQtNzljMi00Y2VkLWJiNjktMDAwNmUwYjFkMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbbc0cf1-67d5-46e9-ad63-7a8fc3fd92cf%22%2c%22Oid%22%3a%2221c7416c-bf6a-45dd-b1ec-c79076fd6d83%22%7d

SUSIRINKIMO ID: 310 846 715 291 

SLAPTAŽODIS: FWaCrU 

Atgal
easy read